ÖĞRETMENLER:Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır…

27 Eylül 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
803 defa okundu.
ÖĞRETMENLER:Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır…

Bu ülke için; vatan haini yada kahramanlar yetiştirmek sizlerin vebali. Laik cumhuriyete düşman olmak, çağdaşlığa düşman bireyler yetiştirmek namuslu hangi öğretmenin asli görevi olabilir? Ben böyle bir anlayış içinde olan bu cumhuriyetin nimetlerini sonuna kadar kullanan, ancak kirli amaçlara hizmet eden öğretmenlerin varlığından hicap duyuyorum. Çocuğun gelişiminde, aile içerisinde ebeveynin, sınıf ortamında ise öğretmenin rolü önemlidir. Özellikle erken dönemde bu iki kaynaktan gelen olumlu ve istendik bilgi ve uygulamalar çocuğun bilişsel, duyuşsal ve davranışsal açıdan gelişimine olumlu katkı sağlamaktadır. Çocuk açısından kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar, ilerleyen süreçte etkin biçimde kullanılarak ve günlük yaşam içerisinde genelleştirilerek yaygınlaştırılacak ve dış dünyayla dengeli, uyumlu ve doyumlu bir ilişki kurmanın imkanını sunabilecektir.

Öğretmenler bir ülkenin kurucu değerleri olduğu gibi yıkıcı değerleri de olabilir. Birileri ideallerini gerçekleştirsin diye, kendi inancından veriyorsa, kullanılıyorsa biat etmeyi görev anlayışıyla karıştırıyorsa hainlere kapı aralıyor demektir.

Bilgi verme, öğretim etkinliği, öğüt verme, diyalog. Bu anlayışın bir kısmı görevse de, diğer kısmı vicdanı bir sorumlulukla toplumsal yönlendirmeyi amaçlar. Bilgi verme düzeyindeki iletişimde, bilgiyi veren ve alan arasında gerçek bir kişisel ilişki olabilir mi. Genelde yoktur. Alıcının ilgisi bilgiyi verene değil, daha çok yeni bir bilgiye yöneliktir. Doğrumu. Doğru. Farklı ve kolay. Yatkınlık menşelidir ki; bugün eğitim ve öğrenim sistemi acımasızca bu kurala yönlendirilmiştir.

Ders kitaplarındaki gayri ahlaki bilgiler, yeni kahramanlar türeterek tarihin saptırılması, eğitsel gelişime katkı sağlamadığı gibi çağdaşlaşmaya da kapıları kapatmaktadır. Bu anlayış bu ülkeyi ortaçağ karanlığına sürükleyeceği muhakkaktır. Bunun böyle bir amaçla hazırlandığını sizlerde çok iyi biliyorsunuz. İtiraz etmez iseniz, kabullenmiş olursunuz. Yanlışı doğru diye algılarsanız sizlerin aldığı eğitimlerinde içinin ne kadar boş olduğu gerçeği ortaya çıkar. Sizler bilerek veya bilmeyerek, bu anlayışa hizmet ediyorsunuz. Kişisel doğrular kişileri bağlar. Sizlerin kişisel doğruları ülkeyi kurar veya yıkar. Yıkılan molozların altında sizlerde kalırsınız… Hiç kimsenin kafası sizleri yönettiği masanın üzerinde kalmaz. Tabutlarınıza; çivileri, kuklaların ipini, çeken parmaklar çakar. Onun bunun oyuncağı olmak ideoloji değildir.

Ülkede yazboz tahtasına dönmüş, siyasetin bir türlü elini çekmediği, ideolojisini kısıtsız, sıkıntısız ve tek parça olarak uygulayabildiği tek kurumsunuz. Ülkeyi akılcı, çağdaş veya karanlık ideolojiyi de omuzlayarak geleceğe taşıyacak olan yine tek kurum Milli Eğitimdir.

Siyasilerin ideolojilerini uygulayabileceği, yaşatabileceği ve taşıyabileceği tek kurum olarak Milli Eğitimi gördüğü açıkça ortadadır. Bu gerçeğin içinde ülkenin geleceğini şekillendirecek olan çocuklar ve gençler var. Eğitilmeye hazır olan geleceğin üzerinden tarihini saklayarak uydurma tarih ve müfredatlarla sanki yeni bir ülke kurma, Türkiye cumhuriyetini ortadan kaldırma veya reklam arası olarak gören ahlaksız anlayışa payanda olmak vatan hainliği değilse! Nedir sizlerce. Onlar ki Dünya parası doları ceplerinden, hesaplarından kaldırmazlarken, bilimin ve teknolojinin dili olan İngilizceyi rafa kaldırarak, geleceğe Arapçayı dayatması aklınıza hiç bir şey getirmiyor mu?

Bu ülkenin çocuklarını karartmak, onları kobay yapmak yerine, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri neden baz alınarak uygulamaya sokulmaz. Neden bu ülkenin geleceğine karanlığın ideolojisi dayatılır. Öğretmenlerin bir kısmı direnç gösterirken, diğer bir kısmı bu ülkenin bekasını karanlık düşlere yönlendiren değirmenlerine su taşıma telaşı içine girmişlerse! Bana göre ahlaksızlıktır. Şerefsizliktir.

Dünyada tek laik demokratik rejimle yönetilen ülkede yaşıyoruz. Laikliğin kitaplarda kaldığının farkında mısınız. Bağımsız ve tarafsız basından izleyin ve ülkenin hangi rezaletlere gebe olduğunu anlayın. İmam işini bırakmış, kadının saçıyla, giysisiyle ilgili. Sizler işinizi bırakmış, şeriat beyanlarıyla ilgilisiniz. Laiklik sadece ahlaksızlara pencere açmaz.

Öğretim etkinliği düzeyindeki iletişimde, alıcıya önerilen bilgilerin doğruluğu öğreticinin kendisi tarafından ileri sürülmektedir. Gerçi burada salt bilgi verme düzeyi aşılmıştır ve daha kişisel bir iletişim başlamıştır. İdeolojik tavır. Öğretim ilişkisinde yer alan kişiler, genellikle her- şeyi bildiği ve hiçbir şey bilmediği varsayılan taraflarla öğrencilerle karşı karşıyadır. Öğüt verme düzeyindeki iletişimde, kendisinin yaratmadığı, uygulaması için gönderilen talimatları herhangi bir olayın tanığı olduğu biçimiyle bir mesaj olarak iletir. İlettiği yargıları eleştiri ve muhakeme yoluyla aydınlatmaktan çok, kesin yargılarla iletmek ve alıcının yaşamını buna göre düzenlemesini bekleme duygusu içinde işlemesi gerçeği ideoloji, değilse nedir?

Ergenler için okul, aile yaşamının dışında toplumsallaşma sürecinin en hızlı ve en yoğun yaşandığı ortamlardan birisidir. Etkileme veya etkin olmak bu ortamlarda çok daha kolaydır. Eğitsel baskı toplumsal baskıya ve ideolojik kavrama kaymaya başlarsa sonuç kargaşaya gider. Grup kurallarının, normların, değerlerin oluşturulduğu toplumlarda kurallı yaşamının ve uyum sürecinin ilk ve tek örneği olan okul ortamı, akran ilişkisini, öğrenci-öğretmen ilişkisini içermesi nedeniyle özel davranış kalıplarını

da gerektirmektedir. Çocukların üzerinden siyasetçinin ki,rli ellerini kaldırın ki, ülke aydınlığa çıksın. başkaldırı insan erdemidir.

Sizlere akıl ve yön verenlerin çoğunun çocukları ve kendileri neden Arap ülkeleri değil de Avrupa ve Amerika’dır. Neden onlar hayatlarının sonlarını, çocuklarının geleceğini yeniden şekillendirmeleri için Arap ülkelerin de değil de, Amerika veya Gelişmiş Avrupa ülkelerini seçerler. Bu kadar basit tümceleri çözemiyorsanız B bu milletin parasını maaş diye kursağına sokmayın.

Bu ülkenin en ücra köşesinde yaşayan bir yurttaşın evladı onların evladından daha basit, daha küçük değildir. Eğitimde fırsat eşitliğini kendileri için yaratanlar, bu ülkeyi kanlarıyla kurmuş insanların torunlarını kendilerine kurşun asker yapmaktan vazgeçmeli. Sizlerde o kurşun askerlere kumanda olmaktan vazgeçin.

Öğretmenin önce mesleğine, öğrencilerine ve hatta dış dünyaya karşı tutumu rol modeli olarak öğrencisiyle ilişkisinin yönünü de belirlemelidir. Ahlak gelişimi açısından öğretmenin fonksiyonu düşünüldüğünde, duygu, düşünce ve davranışlarıyla rol modeli olan öğretmenin sınıf içi uygulamalarında da kültürün, değerler sisteminin, normların, görgü kurallarının uygulayıcısı ve aktarıcısı olmasını beklemek. Geleceğin aydınlık olmasını beklemek kadar doğaldır.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On