İLAN GELİRLERİ GÜN GEÇTİKÇE ERİMEKTE

10 Ekim 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1393 defa okundu.
İLAN GELİRLERİ GÜN GEÇTİKÇE ERİMEKTE

29-30 Tarihlerine Eskişehir’de gerçekleştirilen 86 Yerel basın Eğitim seminerinde gündeme gelen Resmi İlanların erimesi ve Kamu Hastaneleri,Belediyeler ,Valilik ve Özel İdareler gün geçtikçe ilanları parçalayıp bölmekteler. Bunun karşılığında ise istediği kişi yada şirkete ihale vermekteler. Bunun en son örneğini MHP Belediye Meclis üyesi Servan Satır’ın Belediye Başkanına vermiş olduğu ve cevaplamasını istediği soru önergesi. Tüm Türkiyede Olduğu gibi Kırşehir’ de de siyasilere baskı yaparak bölünüp parçalanan yada birleştirilen İlanların olmamasını sağlamak KÖYDES yada BELDES gibi kuruluşlarının da ilanlarının yayınlanarak kamuya açık hale getirilmesini sağlamaktır. Siz Çok değerli yerel basınımızın temsilcileri ben Eskişehir’deki toplantıda şunu gördüm ve duydum bizler her seçilen siyasilerin haber ve görüşlerini karşılıksız yayınlıyoruz. Bunun karşılığında sadece abonelik adı altında çok cüzi bir para birazda istediği Gazeteciye iş yaptırma babında para ödemekte ama diğer taraftan kaçırdığınız milyonlarca ilan yayınlanmamakta. Üç teklif usulü yada bölüp küçültme gibi hele hele Milletvekillerinden abonelik dahi alınmamakta buda bizleri derinden maddi olarak etkilemekte çünkü onlarda biliyorki bizlerin nasıl olsa birlik ve beraber olamayacağımızı birilerimize gaz verip bu birlikteliğin olmamasını çok kolay sağladılar.

İşte ben Eskişehirde bunu öğrendim sorun sadece bizde değil tüm Türkiye genelinde var. Biz kendi gücümüzü ve kendi konumumuzu başkalarının ellerine teslim etmiş oluyoruz. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurul Üyesi aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir bizlerin ilanlarının nasıl birileri tarafından yolunduğunu belgelerle anlattı.

Türkiye’de yerel basının halkla bütünleştiği ve en etkin olduğu dönem Milli Mücadele yıllarıydı. Büyük Önder Atatürk’ün “Fazilet Adaları” olarak tanımladığı yerel gazeteler, bu dönemde hem kurtuluş hareketinin öncüsü, hem de Anadolu’nun düşman işgali karşısında gösterdiği direnişin sesi olmuştu.

Anadolu basını Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı desteklemişti. Eskişehir’de yayınlanan Ahrar, Millet, Afyonkarahisar’da yayınlanan Söz Birliği, İkaz Nasihat/ Öğüt, Halkın Sesi, Zafer Haber gazeteleri onlarca gazeteden bir kaçıydı.

Batılı ülkelerde yerel medya, yaygın medyanın önünde yer alıyor. Örneğin Almanya’da 50 milyon olan toplam gazete tirajının 20 milyonu gazetelere ait. Japonya’da 1000 kişiye 584,Türkiye’ de 1000 kişiye 40 gazete düşüyor.

Yerel basına ilişkin teknoloji ve nitelikli iş gücü sıkıntısından söz edebiliriz. İçerik temin edememe, yaygın basının  verdiği bölge ekleri gibi birçok sorunu sıralayabiliriz.Ancak “Fazilet Adaları” yerel basınımız için sorunların  başında ekonomik problemler gelmekte.

Basının ilan reklam ve satış olmak üzere iki gelir kaynağı var.

İlan ve reklam önemli bir yer tutuyor. Daha çoğunu elde etmek için inanılmaz  mücadeleler veriliyor.

Türkiye’de İşletmelerin ortalama yaşının 12 olduğunu istatistikler gösteriyor. Oysa karlıkları nerede yok olan Anadolu Gazetelerinin içinde 100 yaşına ulaşanları var.

Yerel gazeteler içinde. Gazete olmanın bütün niteliklerini taşıyan çoğunlukta.Onlar demokrasinin, çoksesliğin, basın özgürlüğünün eksenini teşkil ediyor. Her biri gazeteciliğin gerçek okulu olarak yarınların meslektaşlarını yetiştiriyorlar.

İstisna olarak içlerinde, yalnızca resmi ilan almak var için çıkanlar var.

Bu durum düzeyli, yetenekli, ciddi gazete ve gazetecilere karşı haksızlık olsa gerek.

Elbette Anadolu basınının haber verme temel işlevinin yanında: bilgilendirme, eğitim, kültür aktarımı, hoşça vakit geçirme, denetleme, karar verme süreçlerine katkı, fikir üretme, yol gösterme gibi son derece önemli görevleri işlevleri bulunuyor.

Yerel demokrasinin hayata geçişi, sivil toplumun işlerlik kazanması,üniversite ve bürokrasinin toplumla buluşması, şehirlerin halklarının savunulması, genç kalemlerin yetişmesi gibi pek çok hizmetler de yerel  basının işlevleri arasında sayabiliriz.

YAYIMLANAN GAZETELERİN YÜZ’DE 90,7 SİNİ YEREL GAZETELER OLUŞTURUYOR

Yukarıda koyduğumuz dip notu hatırlayarak yazılı basınımızın içinde bulunduğu yapısal sorunları aşmak, tiraj, teknoloji, yenilikçilik alanlarında daha gerçekçi, daha verimli hareket etmek zorunda  olduğu bir gerçek.

Asıl gerçek, gazetelerimiz vazgeçilemez kamu hizmetini yerine getirirken  varlıklarını sürdürmeleri için resmi ilan gelirlerine ihtiyaçları bulunduğu…

RESMİ İLAN

Basın İlan Kurumu aracılığıyla verilmekte olan resmi ilan ve reklamlar özellikle yerel basının ekonomik özgürlüğünde vazgeçilmez kaynak. Can suyu…

Son bir yılda girdilerin ciddi oranda artmış olmasına karşın gelirler önemli azalmalar oldu. Bir yılda,  asgari yüzde  7, kalıp yüzde 23,kağıt yüzde 27, boya yüzde 23 arttı. Ama Resmi ilan fiyatlarında artış olmadı. Şöyle ki:10 yılda 2008 ve 2010’da olmak üzere  2 kez resmi ilan fiyat tarifeleri değişmedi. Maalesef 2016 Kasım genel kurulunda tespit edilip hükümete sunulan resmi ilan fiyat önerisi aradan geçen on aya rağmen Bakanlar kurulu  kararı olarak çıkmadı.

İçinde bulunduğuz yıl itibari ile halen Bakanlar Kurulu’nca Resmi İlan Fiyat Tarifesinin sütun/ cm birim fiyatlarının değiştirilmemiş olması özellikle  yerel gazetelerimiz açısından ciddi bir kayıp oldu,yok olmaya başladı. Pek çok kurum, kuruluş, resmi ilan kapsamı dışında kalmaya başladı. Gazetelere asıl ekonomik darbe bu olmakta.

Son yıllarda sürekli olarak resmi ilanlar mum gibi erimekte. Yerel basını yakından ilgilendiren bir kaç yok oluş örneği verebilirim. İlandan kaçınma, ilanları birleştirme, işleri bölme, tahtaya asma, ilanları küçültme, doğrudan alım vb. yollarla resmi ilanlardan kaçınma yöntemleri uygulanmakta. Bunlara karşı acil tedbir alınması gerekiyor.

UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ

Resmi ilanların hemen hemen yarısı İcra İflas Kanunu uyarınca verilen ilanlardan oluşturmakta.Bu ilanların UYAP üzerinden yapılması isteği sürekli olarak dile getiriliyor.

Köylere Hizmet götürme Birlikleri (KÖYDES), Beldelere Hizmet Götürme Birlikleri( BELDES) mevzuatında yapılan değişiklikle bu birliklerce yapılan yatırım ve hizmetler ilandan muaf tutuldu. Oysa büyükşehir olan illerde İl Özel İdareler kalktığı için bu yolla yapılan hizmetler büyükşehirlere geçti. KÖYDES ve BELDES üzerinden yapılan hizmetler büyükşehir belediyelerince gerçekleştirileceği için ilan artışı bekleniyordu.

İlçe ve belde belediyelerinin su- kanalizasyon, park- bahçelere, fen işleri, itfaiye, mezarlıklar, toplu ulaşım vb. hizmetleriyle il özel idaresinin bazı özel hizmetleri büyükşehir belediyelerinin sorumluluğu altına girdi. Bu hizmetler çoğunlukla toplu ihale yolu ile yağılmakta. Büyükşehir Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra köy ve beldelerin tüzel kişiliklerine ait gayrimenkullerin ilçe belediyelerince tahtaya asılmak sureti ile satışa çıkarılıyor.  Özelleştirmeler sonucu ilan kayıpları yaşanıyor. Enerji dağıtımında yaşanan özelleştirmeler, TÜRK TELEKOM- madencilik, şeker fabrikaları, kâğıt fabrikaları ve diğer pek çok alanda yaşanan özelleştirmeler sonucu zorunlu ilanların yayımlanmaması söz konusu değildir.

Hastaneler Birliği Genel Sekreterliklerinin kurulması ile tüm hastanelerin tek elden hizmet ve mal alımları uygulamasına geçildi. Önemli bir oranda ilan kaybı söz konusu oldu.

Kamu bankaları ve THY gibi birçok kuruluşun statülerinin değişmesi sonucu anılan kuruluşların ilan ve reklamlarında BİK’in aracılığı sona erdi. Özel Öğretim Kanununa tabi dershanelerin kapatılmasıyla birlikte, aynı Kanuna tabi olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri ile motorlu taşıt ve her türlü özel öğretim kurumlarının her yıl yayınlatma zorunda oldukları ücret ilanlarının gazetelerde yayınlanması zorunluluğu kaldırıldı.

Yeniden düzenlenen Dernekler Kanunu ile mahalli gazetelerde yayım zorunluluğu bulunan özel derneklerin tüzük ve genel kurul toplantı çağrı ilanlarına ilişkin söz konusu yayım zorunluluğu da kaldırıldı.

Nüfus cüzdanı, ehliyet gibi resmi kimlik belgelerinin değişimi sırasında istenilen kayıp ilanı mecburiyeti ortadan kalktı. Vakıfların genel kurul ve bilanço ilanlarının yayını mecburiyeti kaldırıldı.

Kooperatiflerin genel kurul ilanlarının yayın mecburiyeti ortadan kaldırıldı.

Halka açık şirketler dışındaki şirketlerin genel kurul bilanço ilanları kaldırıldı. Orman emvalinin satışlarında ihale sınırının yükseltilmesi ilan kayıplarına neden oldu. Her yıl özellikle Ekim- Aralık dönemlerinde gazetelerde yayımlatılan resmi ilan statüsündeki vergi ve vergi cezalarına ilişkin Defterdarlık ilanlarında, parasal limitlerin yüksek tutulmasıyla yazılı basın için önemli bir gelir kaybı oluşturuldu.

İHALE İLANI

Eşik değerler engelini aşarak ilandan kaçınmak için iş ve mal alımları parçalanıyor, böylece ilandan kaçınılıyor.

İLAN

Milli Eğitim taşıma ilanlarında olduğu gibi, çok sayıda yerleşim birimine ait taşıma işini tek ihale ve ilanda veya farklı kalemlerdeki mal alımlarını tek kalemde ihale ve ilana çıkma yoluna gidiliyor. Uzmanlık gerektirmediği, rekabetin kamu yararına olduğu hallerde dahi sıkça doğrudan temin yoluna başvuruluyor. İlan zorunluluğu baypas ediliyor.Acil olmayan durumlarda dahi, ilandan kaçınmak için kamu ihale mevzuatının 12/f maddesine göre ilansız iş yapılıyor. Kamu ihale mevzuatı , ihale ilanlarının ne şekilde olacağını açıkça belirlemiş olmakla beraber, üniversitelerin personel ilanlarında başvurduğu yönetimin benzeri birkaç  satırdan ibaret ilanlar verilmekte olduğu gözleniyor.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2004 sayılı icra ve iflas Kanununa tabi menkul/gayrimenkullere ait açık arttırma satış ilanlarının gazete yoluyla yapılıp yapılmayacağı anılan Kanun uyarınca ilgili icra müdürlerinin tasarrufuna bırakılıyor.

Maalesef bütün bu sorunlara çözüm bulmak yerine resmi ilanlar konusunda özüne yönelik olmayan araştırılmamış, demiş olmak için söylenen gelişi güzel sözler Parlamento’da dile getirilmekte.

Basın İlan Kurumu Dijital çağı ne zaman yakalayacak?………..’li vekil meclise taşıdı.

İstanbul milletvekili ( Didem Engin) Basın İlan Kurumu’nun Digital medyaya reklam vermemesini meclise taşıdı..

Nasıl verecek? Hangi yasaya dayanarak verecek? Parasını kimden alacak? Hangi bütçeden ve kimden alacak? Bunları halletmeden boş sözler bunla aydan r.

Tartışmaları yakınmaları boş çıkarmak BİK mevzuatında önemli değişiklikler yapıldı. Örneğin gazetelere internet sitesi kurmak ve resmi ilanları orada da günü gününe yayınlamak zorunluluğu getirildi. Ayrıca bütün resmi www.ilan.gov.tr adresinde görme imkânı sağlandı.

Resmi ilan ve reklam yayınlayan gazetelerin taşıdığı nitelikler ve yerine getirdiği ödevlerden bazıları satır başlarıyla şöyle:

Bir gazetenin resmi ilan yayınlayabilmesi için 9 aydan 36 aya kadar çıkan bekleme süresini tamamlaması gerekiyor.

Kuruma veya valiliklere teslim edilen basılı ve elektronik nüshaları gerçek dışı ve yanıltıcı olan veya gününde yayınlanmayan sayılarını sonradan basan süreli yayınların, yayınlama hakkı sona erdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yayınlanan gazetelerin asgari yüzölçümü en az, metrekare oldu.

Resmi İlan yayınlanacak isimleri toplumun genel ahlak anlayışına ve kamu düzenine ters düşebilecek kelime veya kelimelerden oluşmuyor.

Gazeteler, asgari yüzölçümünün en az 1/8’i asgari kadrolarında gösterilen fikir işçileri tarafından yapılan haberlerine veya yazarların yazılarına vermek zorunda.

Gazeteler her sayının tarihini taşıdığı gün en geç saat 9’da bayide olmak zorundalar.

Gazetelerin baskı işlemi, basılacak sayının tarihini taşıdığı günden bir önceki gün saat 17.00’den önce gerçekleştiremiyor.

Gazeteler, yazı metinlerinin her 5 cm sütun boyundaki en az 12 satır yazı bulunacak şekilde dizmeleri gerekiyor.

Gazeteler her ayın en geç 23’üne kadar icmal varakaları düzenlemek zorundalar. Resmi ilanların, yayınladığı gazetenin imtiyaz sahibine ait internet sitesinde gazeteyle eş zamanlı olarak yayınlaması zorunlu. Resmi ilanı gereksiz, ilan parasını israf gören zihniyet için bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor: Onların siyaset kurumuna, yerel yönetimlere sivil toplum, bürokrasi ve üniversitelere verdiği haber desteği reklam eşdeğerleri ile kıyaslandığında resmi ilan gelirlerinden onlarca kat daha fazla…

Elbette, yerel basınımızın yalnızca resmi ilanlarla hayatiyetine devam ettirmesi son derece zor…

Resmi İlan kader olmamalı.

Gazeteler ilan ve reklam yayınından umulan amacı sağlayacak kaliteye ve okuyucuya ulaşması halinde, kamu kuruluşlarının reklamlarıyla birlikte özel kişi ve kuruluşların da reklam harcamalarından payı alacakları kesin.

Televizyon ve dijital mecralarla karşı karşıya kaldığı dezavantajlı durumu aşmaya dönük stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

Yazılı basın, haber portallerini de sinerji oluşturacak şekilde devreye almalı, arka plan haberciliği ile yorum sahasında kendini güçlendirmeli..

REKLAM

Yüzölçümü artmış, nitelikli elemanların çalıştığı, ulusal ve yerel haberlere, yorumlara ağırlık kazandıran, bölgesinin sanatlarına; edebiyat, folklor ürünlerine yer veren, yerel spor, turizm, tarih, kültür konuklarında bilgilendirici, özendirici, görünüşü, içeriği cazip yerel basın daha çok okunacaktır.

Okunan, gazeteye de özel ilan ve reklam kendi kendine gelecektir. Yani gazete okunursa, gazete sahibinin ilan için boyun bükmesine gerek kalmayacaktır. Öyle ki, yapısal sorunları aşamayan, ekonomik olarak tıkanan gazetelerin yurdun dört bir yanında kapanmakta olduğu gözleniyor.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On