ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

23 Haziran 2014
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
3249 defa okundu.

Gazetemizin 20 haziran tarihli sayısında, Kırşehir valimizin Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığı incelemelere yer verilmektedir. Kent ekonomilerine büyük katkı sağlayan bu bölgeler, aynı zamanda yerel yatırımların kurumsal örgütlenişini de sağlar.

Esen Çağlar’ın, Türkiye’de Yerelleşme ve Rekabet Gücünün, “Kümelenmeye Dayalı Politikaları ve Organize Sanayi Bölgeleri” çerçevesinde irdelediği çalışmada:

“Yerelleşme sürecinin önemli bir ayağı yerel ortamda yatırım ortamının daha da iyileştirilmesine yönelik adımların atılmasından geçtiği” vurgulanarak, “Türkiye’de yerel yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için kurumsal altyapının yerel ölçekte güçlendirilmesinin önümüzdeki dönemin öncelikleri arasında olacağı” belirtilmektedir.

Esasen Türkiye’de bu yönde önemli bir kurumsal tecrübe bulunmaktadır. Yazarın tanımıyla, “Organize Sanayi Bölgeleri yıllardan beri iş yapmanın önünde birçok engelin bulunduğu ülkemizde, bu engellerin göreli olarak daha kolay aşılabildiği mikroklimalar işlevi görmektedirler.”

İlimizde de OSB yerleşiminin altyapı sorunları büyük ölçüde giderilerek, daha etkin bir yapılanmanın kurulmasına çalışılmaktadır.

Çağlar’ın verilerinden hareket edecek olursak, “İlki 1960’da Bursa’da kurulmuş olan Organize Sanayi Bölgelerinin sayısı bugün 250’e yaklaşmış bulunmaktadır. Bunların bazıları atıl olup, ülkemizde şu anda faal durumda 70 civarında OSB bulunmaktadır. OSB’lerin bölgesel kalkınmaya katkısı üç önemli kanal aracılığıyla olmaktadır:

Birincisi, OSB’lerin kuruluşundaki asıl amaç olan sanayileşmenin yol açtığı olumsuz etkilerin üstesinden gelinmesi; çevreye duyarlı düzenli kentleşmenin sağlanmasıdır.

İkincisi, üretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan çok sayıdaki kamu hizmetinin girişimcilere ulaştırılabilmesidir…

Üçüncüsü benzer faaliyetlerde bulunan firmaların aynı coğrafi yerleşke içinde bulunması sonucu birbirleri üzerinde olumlu etki yaratmalarıdır.

Kümelenme yaklaşımıyla açıklanacak bu etki sonucu firmalar gerek birbirleri arasındaki işlem maliyetlerini düşürerek gerekse sinerji yaratarak bir arada olmak suretiyle verimliliklerini artırabilmektedirler.” (Esen Çağlar, “Türkiye’de Yerelleşme ve Rekabet Gücü: Kümelenmeye Dayalı Politikalar ve Organize Sanayi Bölgeleri”, Bölgesel kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 7-8 eylül 2006 ODTÜ_TEPAV; ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 2007, Ankara, ss.305-316, s.312)

Özetle, kalkınma çabalarını sanayileşme eksenine oturtmaya çalışan bir ülke olan Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri, gereken her türlü destek ve teşvik mekanizmalarından maksimum düzeyde yararlanması amaçlanmalıdır.

Bu kurumların yukarıda değinilen “mikroklimatik rolü” önemsenmeli ve ekonomiye katkılarının, yerelden, bölgesele, ulusaldan, küresel pazarlarla olan iletişimine kadar yayılan bir etkiye sahip olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır. Serap-5

Anahtar Kelime: ,
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN