ATATÜRK… DÜNYADA; TÜRKİYE’NİN SEMBOLÜ VE AYDINLIK YÜZÜDÜR.

10 Kasım 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1235 defa okundu.
ATATÜRK… DÜNYADA; TÜRKİYE’NİN SEMBOLÜ VE AYDINLIK YÜZÜDÜR.

ATATÜRK… DÜNYADA; TÜRKİYE’NİN SEMBOLÜ VE AYDINLIK YÜZÜDÜR.

Bugünün Türkiye’si, Atatürk Türkiye’sini tenkit edecek düzeyde değildir.

Ebediyete intikalin üzerinden geçen süre 80 yıl. Atatürkçülerin ve ‘yeminli Atatürk düşmanlarının sesleri yüksek çıksa da, Türkiye’nin sessiz çoğunluğun onun çabalarını doğru anladığı bir gerçektir.

Mustafa Kemal Atatürk Kişiyi kul olmaktan çıkarıp birey olmaya taşırken, Sultanı Tanrı yanındaki yerinden eski kullarının yanına, yani yurttaş saflarına indirdi. Eşitledi.

Bireylerde Yurttaşlık bilinci yoksa.

Ulusal eğitim modern ulus devletlerin temel bir mekanizmasıdır. Devletin politik bir kurum olarak varlığını ulusal kültürle eşitleyerek ulus devletlerin üzerine kurulduğu ilkeleri meşrulaştırırken, ulus devletin eğitim kurumları olarak okullar aynı zamanda ulusal özellikleri ya da üstünlükleri, farklılıkları belirleyen karakteristikleri geliştiren ve bunları yeniden üreten mekânlar olarak da toplumun yurttaşlık bilincini veren önemli kurumlarıdır.

Bugün geldiğimiz nokta toplumu Vahabileştirmek, Arap kültürü içinde yok etmek. Kutsal Metinlere Değil, Fabrikada, Tarlada Olanlara, Pazar artıklarıyla beslenenlere, açlıktan ölenlere, tedavi olabilir bir hastalıktan ölenlere bakmak gerekir.

Yurttaşlık bilinci budur. Vahabi kültürünün bu ulusa hiçbir faydası olmayacağı kesin. Bunun içindir ki Atatürk’ün ilklerini iyi okumak gerekir.Vatandaşlık kavramı, Tebaadan vatandaşlığa geçiş sürecinde toplumsal değişim faktörleriyle beraber vatandaşlık kavramı da biçimlenmiş ve yenilenmiştir. Günümüzün en önemli silahlarından biri olan bilgi ise, vatandaşlık bilincinin oluşmasında önemli bir yere sahiptir.

Günümüz toplumu Bilgi Toplumu olarak anılsa da, bilginin herkese eşit ve tarafsız olarak aktarılmadığı yaşanan bir gerçektir. Toplumun %50’sine enjekte edilen adına eğitim denilen karanlık çağın bedevi tüccarlarına teslim eden anlayış, Kırşehir’de bir okulda vali eşliğinde okutulan İslami ant… Kırşehir elbette ki; tek örnek değil. Ülkenin birçok il ve ilçelerinde bu çağdışçılık kol geziyor toplumun suskunluğu vatandaşlık bağının ne kadar kof ve çürük olduğunu gösteriyor.

Bu manada toplumda birçok konuda yaşanan bilgi açığı, bireylerin toplumsal değişim sürecinde; hak ve özgürlüklerle birlikte ödev ve sorumluluklarının bilincinde olmaları eğitim sistemlerinin çağdaş ve akılcı sistemlerle yönlendirilmesiyle gelişmiş toplumlar yaratır. İmam hatiplerle, matematik bilimini yok sayan anlayışla, biyoloji bölümünü kapatan kafalarla mümkün değildir: açısından da kendini göstermektedir.

Bir toplumun aklına; habire gırtlak ve uçkur sokulmuş ise. Bu anlayış dini inanca bağlanmış ve eğitsel olarak ilkokul hat da anaokullarında müfredata alınmışsa siz gelişmiş toplum değilsiniz.

Tek adam iktidarından halkın iktidarının egemen kılındığı yönetim biçiminden, Diktatörlüğe, yani tek adam iktidarına, yani başkanlık sistemine taşıyan anlayış, yani bugünün Türkiye’sinin Mustafa Kemal Atatürk’ü tenkit edecek düzeyde değildir. …

Bir yanda Tanrı erkini kullanmak için Tarikatlarla sinsi işbirliği yapan siyasiler. Diğer yanda, sözde Kemalistler.  Atatürk 95 yıl önce bugünün alçak ve karanlık odaklarını tespit etmiş, daha o günlerde kul olmayı tanrı yazgısı olmaktan çıkartıp birey, yurttaş yapmıştı. O; bu yolculuğun zorlu ve uzun olduğunu biliyor, cehaletle mücadeleyi bir düstur olarak millete aktarmak için çalıştı. Bugün cehalete teslim olmuş bir Türkiye var.

Bir tarafta, dinciler! Diğer tarafta, Atatürkçüler!

‘Tarihten alınabilecek en büyük ders, insanlığın tarihten ders almasıdır’. Aldous Huxley.

Gerçek dindar dinden söz etmez. İnancını yaşar. Gerçek Atatürkçü, Atatürk’ün üzerinden değil. Atatürk’ün ilkeleri üzerinden projeler üretir.

Bu ülkede, devleti ortaçağın sultanlığı haline getirmek isteyen, milleti tebaa, çalışanları da köle gören bir anlayış birileri tarafından hâkim kılınıyorsa. Bu harekâta sessiz kalan sadece laf üreten muhalefetin Atatürk devrim ve ilklerinden bahsetmesi kadar sahtekârlık olamaz. Bu adamlara sormak gerekmez mi! Efendiler; ülke şirazeden çıktı. Farkında değimlisiniz?

O; ne demiş! Onlar ne demişler… Biz neler yapmışız…

“Kudretsiz beyinler, zayıf gözler gerçeği kolaylıkla göremezler. O gibiler, büyük Türk Milleti’nin yüksek seviyesine nazaran geri adamlardır”. Demiştir ölümsüz Mustafa Kemal Atatürk!

Yabancılar övgüler sıralarken. Bu ülkede hür ve bağımsız yaşayanlar O’na küfretmekten, hakaret etmekten asla geri kalmadılar. Medeniyetin ışıklarına gözlerini kapatanlar, bedevinin akıl almaz gerici bağnazlığına gözlerini açtılar.

Modern Türkiye’nin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk’e Gazetelerden, TV ekranlarından utanmadılar iğrenç sözlerini hiç kısmadılar. Yetmedi resimlerini, heykellerini yaktılar. Yetmedi, eline balyozu, çekici alan heykeline saldırdı. Belediyeler heykelini meydanlardan söküp ormana, çöplüğe hat da hurdalığa attılar.

CHP’liler…

‘Kefere’  Mehmet Bekaroğlu CHP

‘Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetin bekçisi değilim, olmak da istemiyorum’… Sena Kaleli CHP

AKP’liler…

‘İki Ayyaş’… Recep Tayyip Erdoğan AKP

‘Keşke olmasaydı, Türk’e benzemiyor’…  Hasan Baki AKP.

Mustafa Kemal Atatürk için, Dünya liderleri ne demiş…

‘Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha basarı ile gösteren bir örnek yoktur’… John Fitzgerald Kennedy. ABD Başkanı.

‘Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi’. Franklin ROOSEVELT – ABD Başkanı.

‘Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır… Albert LEBRUN – Fransız Cumhurbaşkanı

‘Savaşta Türkiye’yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir’… Winston CHURCHILL – İngiltere Başbakanı.

‘Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur’… Ben Gurion – İsrail Başbakanı.

‘Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı’… KERAMA – Lübnan Başbakanı,

‘Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da, O’nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever’… Eyüp Han Pakistan Cumhurbaşkanı

‘Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır’… Kalinin Sovyet Başbakanı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80. Yıldönümünde aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, rahmetle anıyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN