Yöneticilik Tercihleri Ağustos’ ta Yapılacak

29 Nisan 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
432 defa okundu.

055100_il-milli-egitimde-77-kisi-aciga-alindif87fe507efccd2d7b0b7

Yöneticilik Tercihleri 9-15 Ağustos 2017 Tarihlerinde Alınacak

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarına 81 ilin Valiliği tarafından görevlendirme yapılacak. Başvurular 10-17 Mayıs 2017 tarihlerinde alınacak ve yönetici adaylarının sözlü sınavı 17 Haziran-7 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak. Yöneticilik tercihleri 9-15 Ağustos 2017 tarihlerinde alınacak.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim kurumu yöneticilerinden 2016-2017 ders yılı sonu itibariyle aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam 4 yılını dolduranlar ile aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam 8 yılını dolduran yöneticilerin yöneticilik görevinin sona ereceğini ve görev süresini dolduran yöneticilerin 9 Haziran 2017 tarihi itibariyle öğretmenliğe atanacağını duyurdu.
Yöneticilik görevi sona erenlerin, açık norm kadro bulunması ve istemeleri halinde öncelikle kendi eğitim kurumlarına, aksi durumda istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe veya il içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanmaları sağlanacak.
Yöneticilikte geçen 4 yıllık sürenin hesabında, en son görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanda geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacak.
Görev yapılan eğitim kurumu veya farklı bir eğitim kurumunda, aynı veya farklı unvanda vekaleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin, görevlendirildikleri bu süreler asli görev unvanlarının dört ve sekiz yıllık sürenin hesabından sayılacak. Ancak öğretmen veya yönetici iken kurucu müdürlükte, müdür yetkili öğretmenlikte veya eğitim kurumu yöneticiliğinde vekaleten veya geçici görevli olarak geçen süreler, bu eğitim kurumu yöneticiliğine asaleten görevlendirilmeleri halinde dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacak.
Yönetici adaylarının görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmaları ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunması
Gerekiyor. Eğitim kurumu türlerinin ise; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim eğitim kademelerinden aynı eğitim kademesi içerisinde farklı programlar uygulayan okullar olarak anlaşılması gerekecek.
Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumları yöneticilerinin, dört ve sekiz yıllık görev sürelerinin hesaplanmasında, bu okul ve kurumlar tek bir eğitim kurumu gibi değerlendirilecek.
İlahiyat Fakültesi mezunu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenleri ile İmam Hatip
Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri her iki alanın bulunduğu eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecek.
Yönetmelikte cinsiyet ve alan önceliği bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine, şartları taşıyan adaylarla birlikte diğer adaylar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, görevlendirmeler öncelikli adaylardan başlanarak puan üstünlüğü esasına göre yapılacak. Öncelikli aday bulunamaması halinde ise diğer adaylar arasından da puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılabilecek.
Müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara aynı maddenin 3’üncü fıkrasına göre dört puan daha ilave edilecek.
Müdür başyardımcılığı ve yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere yönetmeliğin 20’nci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara dört puan daha ilave edilecek.
Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı eğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere yönetmeliğin 18’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara aynı maddenin 3’üncü fıkrasına göre dört puan daha ilave edilecek.
Görev süresini dolduran yöneticilerin kurumları ile yöneticiliği vekâleten ve geçici görevli olarak yürütülen eğitim kurumlarının yöneticilikleri münhal ilan edilecek. Münhal kurumların ilanından sonra herhangi bir nedenle münhal olan eğitim kurumları, bu görevlendirme döneminde münhal ilan edilmeyecek.
Değerlendirme başvurularında müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı başvurusu birlikte alınacak. Ancak adaylar yöneticilik unvanlarından yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecekler.
Halk eğitim merkezleri ile öğretmenevi yöneticiliklerine görevlendirilecekler için herhangi bir alan öğretmeni olmak yeterli olacak.
Ders görevi bulunmayan rehber öğretmen gibi alan öğretmeni yönetici adayları, türü itibariyle öğretmen olarak atanabilecekleri eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecek.
Öğretmenleri; seçme sınavı sonucuna göre atanan (güzel sanatlar lisesi, bilim ve sanat merkezleri ve spor liseleri vb.) eğitim kurumları yöneticiliklerine görevlendirmeler, daha önce bu eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yaptıktan sonra ayrılanların ilgili mevzuatına göre başvurunun son günü itibariyle öğretmen olarak atanma şartlarını taşıyanlar ile seçme sınavında başarılı olanlar ve atananlar arasından yapılacak.
Aynı veya farklı kademe, derece ve türde birden fazla eğitim kurumunun bir arada bulunduğu
(ilkokul-ortaokul, ortaokul-imam hatip ortaokulu veya imam hatip ortaokulu- imam hatip lisesi gibi) eğitim kurumlarına, yönetici norm kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dikkate alınarak yönetici görevlendirmesi yapılacak.
Yöneticilik görevlerinden, yönetmeliğin 25’inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler, bir üst yönetim görevine görevlendirilenler ile aynı yönetmeliğin 28’inci maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine yöneticilik görevinden ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren değerlendirme başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamayacak.
Okulöncesi alanı öğretmenleri türü itibariyle atanabilecekleri bağımsız anaokulları ile bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokullara yönetici olarak görevlendirilebilecek.
Yönetici görevlendirmelerinde aranacak şartlar, görevlendirme başvurularının son günü itibariyle dikkate alınacak.
Halen yönetici olanlardan (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) görev süresini doldurmayanlar aynı veya farklı yönetim görevleri dâhil olmak üzere görevlendirme başvurusunda bulunamayacak.
Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı tercihleri birlikte alınacaktır. Adaylar, değerlendirme başvurusunda Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı unvanlarından hangisine başvuruda bulunmuşlar ise görevlendirme tercihlerinde de aynı unvanda tercihte bulunacaklar.
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmeleri Yönetmeliğin 11’inci maddesine göre, yönetici görevlendirmeleri form üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanın aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Bunlardan herhangi birine katılmayan adaylar görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamayacak.
Eğitim kurumu yöneticilerinin başvuruları sırasında, Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan adaylar arasından boş bulunan eğitim kurumu sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek için üç katı kadar adayın değerlendirme başvurusunda bulunmaması hâlinde, yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki süre aynı maddenin ikinci fıkrasına göre iki yıla düşürülecek.
Eğitim kurumu müdürü olarak görevlendirileceklerde, yönetmeliğin 6’ncı maddesinde müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde ise 7’nci maddesinde belirtilen şartlar aranacak. Ancak müdür başyardımcılığı için aynı maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan şartları taşıyan aday bulunmaması halinde diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilecek.
Eğitim kurumu müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için sözlü sınava alınacakların belirlenmesi amacıyla yapılacak değerlendirme sonucu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan adaylar arasından boş bulunan eğitim kurumu sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Üç katı aday belirlenirken müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ayrı ayrı dikkate alınacak.
Eğitim kurumu yöneticilerinden değerlendirme sonucunda unvanlar bazında oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, yöneticiliği boş bulunan eğitim kurumu sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Seçimler nedeniyle istifa eden eğitim kurumu yöneticilerinin istifa tarihleri ile göreve döndürülmeleri arasında geçen süreler, eğitim kurumunda geçen 4 ve 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacak.
MEBBİS bilgilerinin güncel, doğru, eksiksiz ve tam olması gerekirken, adayların güncelleme işlemlerini başvurular bitmeden önce yapmaları gerektiği bildirildi.
HABER MERKEZİ

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN