Yönetici ve Lider Kavramları Arasındaki Fark

6 Mayıs 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
723 defa okundu.

mustafa kılınç resim

“Zayıf olanlar asla bağışlayamaz. Bağışlamak güçlünün işidir.”

“Gandhi”

Yönetici ve lider kavramları genel hatları ile birbirine benzese ve çoğu zaman birbirinin yerine kullanılsa da aynı anlamı taşımamaktadır. Yönetici ve lider amaçlar, yetki ve güç bakımından birbirinden ayrılmaktadır.

Yönetici ve lider arasındaki ilk fark, grup amaçlarının belirlenmesinden doğar. Yönetici başkaları adına çalışan, önceden belirlenmiş olan amaçlara ulaşmak için planlama, örgütleme, koordinasyon ve kontrolü yapan kişidir. Lider ise grup üyeleriyle ortaklaşa kabul ettikleri amaçları gerçekleştirmek üzere, grubu etkileyen kişidir. Buna göre yönetici başkalarının saptadığı amaçlara hizmet ederken, lider içinde bulunduğu grubun amaçlarını ön planda tutar.

İkinci fark yetki bakımındandır. Yönetici, örgütte bulunduğu pozisyona göre belli yetkilerle donatılmıştır. Ancak bir lider resmi yetkilere ihtiyaç duymaz. Lider hiçbir yetkiye sahip olmadan, büyük bir grubu peşinden sürükleyebilir. Buna karşı yöneticiler, geniş yetkilerle donatıldığı halde, bazen astlarını herhangi bir amaca yönlendiremez.

Yönetici ve lider arasındaki üçüncü fark, grubu etkilemek için kullandıkları güçten kaynaklanır. Yönetici yasal gücünü kullanırken, lider kişilik özelliklerinden kaynaklanan gücünü kullanmaktadır. Buna göre yöneticinin yasal güçten kaynaklanan bir otoriteye sahip olduğunu, ancak liderin grubu etkilemek için bunun yerine kendi kişilik özelliklerini ve yeteneklerini ortaya koyması gerektiğini söylemek mümkündür. Burada liderin kişilik özellikleri önem kazanmaktadır.

Sonuç olarak yönetici ve liderin birbirinden farklı özellikler taşıdığı görülmektedir. Her yöneticinin liderlik özelliklerine sahip olamayacağını ve yöneticilik rolüne sahip olmayan liderlerin de olabileceğini söyleyebiliriz.

Ancak iyi bir yönetici olabilmek için aynı zamanda liderlik yeteneğine de sahip olunması gerektiği açıktır. Çünkü öğrenen bireyler ve öğrenen organizasyonların önem kazandığı çağımızda, yöneticilik anlayışı yerini, daha çok yeni liderlik anlayışına bırakabilen bir eğilim oluşturmasıyla biçimlenebilmektedir. Diğer bir ifade ile teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak işgücünün artan vasfı karşısında salt yöneticilik, grupları yönlendirmek için yeterli değildir.

Günümüzde grubu etkilemek ve davranışa yönlendirmek, belli bir makamın tanıdığı yetki ile donatılmış kişilerin yapabilecekleri bir şey olmaktan çıkmış ve belli özellikler taşıyan liderlerin yapabileceği bir iş haline gelmiştir.

“Liderlik karizmasını dolduran en önemli şey değişim ve farklı bakış açılarına sahip olabilme sanatıdır.”

Mustafa Kılınç

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On