YÖK Başkanlığının, Kadro İzni Verme Yetkisi Kaldırıldı

23 Temmuz 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
470 defa okundu.
YÖK Başkanlığının, Kadro İzni Verme Yetkisi Kaldırıldı

703 sayılı uyum değişikliklerine dair düzenleme çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun üniversitelere kadro izni vermesine yönelik yetkisi yürürlükten kaldırıldı.

YÖK Başkanlığının, Kadro İzni Verme Yetkisi Kaldırıldı

Cumhurbaşkanınca yapılacak yeni bir düzenlemeye kadar üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelere öğretim elemanı kadro izni verme yetkisi yürürlükteki hükümlere kaldırılmış bulunuyor.

KHK İLE KALDIRILDI

Bilindiği üzere, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir ve boş öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz.” hükmü yer almaktaydı.

09 TEMMUZ 2018 GÜNÜ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Bu hüküm çerçevesinde tüm yükseköğretim kurumları profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından izin almadan atama yapılamıyor. Anayasa değişikliklerine uyum çerçevesinde, 09 Temmuz 2018 günü Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10’uncu maddesi ile 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

“STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI İLE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ MÜŞTEREK TEKLİFİ ÜZERİNE CUMHURBAŞKANINCA BELİRLENİR”

Diğer taraftan, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11’nci maddesinin 1’inci fıkrasında ise, “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir” ifadesi yer aldı.

Ayrıca, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10’uncu maddesi ise, “78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadrolar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeniden düzenlenerek genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine eklenir. Bu süre içinde anılan cetvellere ait kadro ve pozisyonlar genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri çerçevesinde geçerliliğini korur” düzenlemesi yapılmıştır.

ÖĞRETİM ELEMANI KADRO İZNİ VERME YETKİSİNE DAİR BİR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEDİ

Bu geçici düzenleme ile genel kadro ve usulüne ilişkin çıkartılan 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde mevcut kadro ve pozisyonlar geçerliliğini korurken, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının öğretim elemanı Kadro zni verme yetkisine dair bir düzenleme öngörülmedi.

KADRO İZNİ VERME YETKİSİ YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMLERE KALDIRILMIŞ BULUNUYOR

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanınca yapılacak yeni bir düzenlemeye kadar üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelere öğretim elemanı Kadro izni verme yetkisi yürürlükteki hükümlere kaldırılmış bulunuyor. Dolayısıyla, üniversiteler izin alamadığı sürece de “kanun hükmünde kararname çıkmadan önce izinli durumda bulunan öğretim elemanı kadrolar haricinde” yükseköğretim kurumlarının tek bir kadro bile ilan etmeleri mümkün değildir.

HABER MERKEZİ

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On