Ücretler Belli Oldu

21 Ocak 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
313 defa okundu.

haberler106490_3

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Mahalli Çevre Kurulu, 2017 yılının ilk toplantısında Bir Araya Geldi.

2017 yılı Mahalli Çevre Kurulu toplantı tarihleri ile 2017 yılı tıbbi atık bertaraf ücretlerinin belirlendiği toplantıda, Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı da görüşüldü.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na istinaden 22.07.2005 tarih ve 25883 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 23. maddesinde yer alan “Tıbbi atık üreticileri, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu yönetmelikteki teknik kriterlere uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir” hükmü gereğince 2017 yılından geçerli olmak üzere tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti belli oldu.

Buna göre Kırşehir’deki kamu ve özel sağlık kuruluşlarından kaynaklı tıbbi atıklar için kilogram başına 3,00 TL/kg (KDV Hariç), ilimizdeki Aile Sağlığı Merkezlerinden oluşan tıbbi atıklar için Aile Sağlığı Merkezinde görevli her bir hekim için tıbbi atık bertaraf ücreti yıllık 160,00 TL (KDV hariç); Türkiye Kızılay Derneği Kırşehir Kan Merkezinin tıbbi atıklarının ücretsiz bertaraf edilmesine karar verildi.

Tıbbi atıkların toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması ve nihai bertarafmın sağlanmasında Belediyeler ve yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğindeki esaslara uyulması gerektiği belirtildi.

30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında kamu, üniversiteler, özel sektör ve STK’nın ilgili temsilcilerin katılımı ile ülkemizdeki geri dönüşüm sistemine etkin bir yapı kazandırılması doğrultusunda “Hedef.5: Atık Üretimini Kayıt Altına Alarak Etkin Bir Denetim Sistemini Kurmak” başlığı altında yer verilen 5.7 Nolu Eylem “Mahalli Çevre Kurullarının çalışmaları etkinleştirilecektir” başlıklı eylemin uygulanması Kırşehir Valiliği’ne verilirken, geri dönüşüm sisteminin etkinleştirilmesi için Mahalli Çevre Kurulu kararı da alındı.

Kırşehir’de il genelinde geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması için “İl ve ilçe belediyeleri tarafından cadde ve sokaklarda geri dönüşüm kutularının/konteynırlarının belli aralıklarla konulması ve sayısının arttırılmasına, İl ve İlçe Belediyeleri ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak ilkokul ve ortaokullarda çevre, atık ve geri dönüşüm ile ilgili bilgilendirilmenin yapılması ve okullarda geri dönüşüm kutularının yaygınlaştırılmasına, Kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerde geri dönüşüm toplama kutuların bulundurulması ve yaygınlaştırılmasına, Toplumsal çevre bilincinin arttırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerin düzenlenmesine, İl ve ilçe belediyelerince atık yönetim planlarının hazırlanmasına, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce geri dönüşüm firmalarının çevre izin ve lisans yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlarca denetlenmesine” karar verildi.

Mahalli Çevre Kurulu’nun 2017 yılında yapacağı toplantı tarihlerinin Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde “Mahalli Çevre Kurulu 3 ayda bir Başkanın davetiyle, gönderilen Mahalli Çevre Kurulu Üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Mahalli Çevre Kurulu kararı alınmasını gerektirecek durumlarda Başkanın daveti ile olağanüstü toplantılar yapılabilir” hükmü gereğince Kırşehir Mahalli Çevre Kurulu’nun 2017 yılı içerisinde olağanüstü gündemli toplantılar haricindeki toplantı tarihleri de belirlendi.

HABER MERKEZİ

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN