TOPRAK BAYRAMI HAFTASI KUTLAMALARI 

10 Haziran 2016
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
385 defa okundu.
TOPRAK BAYRAMI HAFTASI KUTLAMALARI 

Adsız“Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun Kabul Edildiği 11 Haziran Tarihini Takip Eden Pazar Günü Her Yıl Toprak Bayramı Olarak Kutlanır”

Resmi Gazetenin 16.06.1945 tarih ve 6033 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Bayramı Kanununun 1.Maddesinde “ Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun Kabul edildiği 11 Haziran tarihini takip eden pazar günü her yıl Toprak Bayramı olarak kutlanır” hükmü yer aldı.

12 Haziran 2016 tarihinin içerisinde yer aldığı hafta boyunca, toprağın kıymetli bir varlık olduğu, kaybedilmesi halinde geri kazanımının mümkün olmadığı, korunup gözetilmesi gerektiği yönündeki toplumsal bilincin güçlendirilmesine yönelik olarak, Bakanlığımızca resmi kutlamalar yapılması planlandı.

Bu çerçevede Kırşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, “1945 yılında yürürlüğe giren 4760 Sayılı Toprak Bayramı Kanunu’na göre her yıl 11 Haziran’ı takip eden ilk Pazar gününün “Toprak Bayramı” olarak, 11-17 Haziran tarihleri arasında “Toprak Haftası” olarak kutlandığını ifade ederek, “İl Müdürlüğü olarak  Toprak Bayramı etkinlikleri çerçevesinde birçok faaliyet gerçekleştirdik.

Öğrencilerimize toprak sevgisini aşılamak ve toprak bilinci oluşturmak için, sunumlar yaptık,  toprak ve tarım konulu resim, kompozisyon yarışması ve çeşitli oyunlar düzenledik. Öğrencilerimize toprağın önemi anlatıldı ve konularla ilgili çeşitli geziler gerçekleştirildi.

Ayrıca Bakanlığımızdan gelen elemanlarca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında İl Müdürlüğümüzde eğitim düzenlendi. ” açıklamasında bulundu.

Bilindiği üzere Toprak, Yer kürenin yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaların ve organik maddelerin değişik ayrışma ürünlerinin karışımından meydana gelen, içerisinde ve üzerinde geniş bir canlılar alemi barındıran, bitkilere durak yeri  ve besin kaynağı olan, belli oranlarda su ve hava içeren, üç boyutlu canlı bir varlık olduğu belirtildi.

Toprak hava, su ve diğer doğal kaynaklar gibi insan yaşamı için önem taşıyan kısıtlı bir değer olduğu bildirildi. Toprağın doğal oluşum sürecini değiştirmek olanaksız olduğu gibi, teknolojik usullerle yapay üretilmesinde mümkün değildir ve kaybedilmesi halinde yerinde başka bir kaynakta kullanılamayacağı öğrenildi.

Yapılan araştırmalara göre bir parmak (2,5cm) kalınlığındaki bir toprak tabakasının oluşması için 300 ile 1000 yıl gibi uzun bir zaman gerekmekte olduğu belirlendi. Öyleyse toprağı çok iyi korumalı ve özenli kullanması gerektiği belirtildi.

Toprak, doğal değişim döngüsü içinde atıkların emilmesini sağlayan bir filtre, organizmalar için genetik bir rezervuar, madenler ve suyun saklanması için bir depo, bitkiler, hayvanlar ve insanlar için hem durak yeri hem besin maddesi, sosyo ekonomik faaliyetler için mekânsal bir temel ve tarihi kültürel mirasımızı gözeten bir unsur olarak yararlı birçok özelliğe sahip olduğu bildirildi

Bu nedenle toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlamak amacı ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 19.07.2005 tarih ve 25880 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması, arazi kullanım plânlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin  ilgili usül ve esasları kapsadığı belirtildi.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN