T.C.KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

30 Mart 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
21 defa okundu.
T.C.KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

          

                                                                  T.C.

                                                               KIRŞEHİR

                                     (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

                                                       2018/17 SATIŞ

                           TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cinsi, mevkii miktarı yazılı taşınmazların ÎİK.hükümleri uyarınca açık artırma sureti ile umum arasında Kırşehir Adliyesi Satış Salonunda (Kırşehir SHM yazı işleri müdürü odası veya SHM duruşma salonu) 01/07/2019 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50’sini karşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 05/08/2019 tarihinde 2. satışı yapılacaktır. Bu satışta muhammen bedelin % 50’sini karşılamak sureti ile en çok artırana ihale yapılacaktır.

Taşınmazın Yeri:   Cinsi:    Ada-Parsel:     Miktarı  Mu.Bedeli:   Satış Saati:

Kırşehir, Merkez,    ARSA        3604-3          435,00 m2   97.875,00    10:40-10:50

Yenice Mah.     

Satış şartları:

            1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile İhale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana İhale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

            2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesini T.C. Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesinde bulunan TR340001500158007300598018 nolu hesaba en geç ihale saatine kadar yatırıp makbuzunu memurluğumuza vermeleri (elden verilecek %20 pey akçesi kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı İsteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

            3-Taşınmaz Kırşehir Belediyesi imar planı sınırları dâhilinde olup, Belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Elektrik, telefon, içme suyu şubesi, doğalgaz hatları döşenmiştir. Taşınmaz imar planında ayrık nizam 5 kat %40 konut alanında kalmaktadır. Şehir Merkezine 3-3,5 km mesafede bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın etrafında kısmen konutlar mevcuttur.

            4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

            6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatnı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07/03/2019

                                                                                                    Pınar KARAGÖZ
                                                                                                      Satış Memuru
                                                                                                          133859

BASIN NO: 72

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com