T.C. KIRŞEHİR İCRA DAİRESİ 2017/122 ESAS

12 Şubat 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
161 defa okundu.
T.C. KIRŞEHİR İCRA DAİRESİ 2017/122 ESAS

T.C. KIRŞEHİR İCRA DAİRESİ 2017/122 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins,miktar ve değerleri yazılı gayrimenkuller satışa çıkarılmış olup, satış Kırşehir Adliyesi Denetim Serbestlik Müdürlüğü içindeki mezat salonunda yapılacaktır. Alınan karar gereğince;

NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Teminat miktarı Müdürlüğümüzün Vakıf Bank Kırşehir Şb. TR 95 0001 5001 5800 7290 4921 39 nolu emanet hesabına yatırılarak makbuzun satış saatine katlar ibraz edilmesi gerekmektedir.

1 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Kırşehir, Akpınar, Akpınar Malı. Değirmenözü Mevkii. 254 ada. 6 parselde 475 m2 Akpınar ilçe merkezi ve imar planı içerisinde arsa vasıflıdır, batı ve güney cephesi imar yolu, kuzey ve doğu cephesi imar parselidir.Belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ayrık nizam, iki kata müsaadeli, taban alanının en fazla %30 kadarı konut alanındadır. Çevresinde yoğun yapılaşma olup, alışveriş alanları, camii, okul, park ve sağlık kurumlan gibi kamusal alanlara yakındır. Taşınmaz üzerinde 2 armut. 4 şeftali ve 1 kayısı ağacının bulunduğu, bu ağaçlara gerekli sulama, budama, ilaçlama vb. bakım tedbirlerinin uygulanmadığı, yer yer dallarda kurumaların olduğu, yine taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan bakımsız çalı formuna dönüşmüş, değişik türden ağaçların olduğu görülmüştür. Sulama tesisi ve su kaynağının bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz üzerinde tek kattan oluşan yığma yapı tarzında yapılmış ve müştemilat olarak kullanılan yapı vardır. Yapının çatısı ahşap olup marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Dış duvarıdarı çimento esaslı sıva olup, boyası kapatılmıştır, genel itibariyle bakımsızdır.

Adresi  : Yeni Mh.Harmanyeri   Cd. 104.Sk.                     Yüzölçümü                     : 475.00 m2

İmar Durumu    : İmar planındadır.                                                Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır

Kıymeti                : 45.454.00 TL                                                        KDV Oranı                : % 18

 1. Satış Günü : 17/04/2019 günü 15:00- 15:05 arası
 2. Satış Günü : 15/05/2019 günü 15:00 – 15:05 arası

2 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Kırşehir Akpınar, Akpınar Mah. İğdeliağıl Mevkii, 268 parselde tarla vasfında taşınmaz, imar parseli olmayıp kadastro parseli olduğu anlaşılmaktadır. Taşınmazın batısında ilçe ve köy bağlantısını sağlayan karayolu,güney, kuzey ve doğusu tarım arazileri ile çevrilidir. %8-10 arası bir eğime ve dalgalı bir topografyaya sahip, toprak yapısı kırmızı-kahverengi büyük topraklar grubunda, hafif taşlı, killi-tınlı bünyeye sahiptir. Keşif tarihi itibariyle taşınmazda toprak işlemesinin yapıldığı ve halihazırda hububat ekilisinin yapıldığı, üzerinde herhangi bir sulama tesisi ve su kaynağının bulunmadığı ve kuru tarım arazisi olarak kullandığı tespit edilmiştir. Karayolu ve kadastro yolu bağlantısının olması nedeniyle taşınmaza ulaşım imkanı kolaydır. Taşınmaz ilçe yerleşim merkezine çok yakın mesafededir.

Yüzölçümü     : 17.700.00 m2                              Kıymeti                    : 53.100.00 TL

KDV Oranı      : % 18

İmar Durumu  : Kadastro parselidir                   Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır

 1. Satış Günü : 17/04/2019 günü 15:10- 15:15 arası
 2. Satış Günü : 15/05/2019 günü 15:10 – 15:15 arası

3 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Kırşehir, Akpınar, Akpınar Mah. 271 parselde tarla vasıflı taşınmaz, imar parseli olmayıp kadastro parseli olduğu anlaşılmaktadır. Taşınmazın doğusunda kadastro yolu, güney, kuzey ve batısı tarım arazileri ile çevrilidir. % 4-6 arası bir eğime ve dalgalı bir topografyaya sahip, toprak yapısı kırmızı-kahverengi büyük topraklar grubunda, hafif taşlı, killi-tınlı bünyeye sahiptir. Taşınmazda toprak işlemesinin yapıldığı ve halihazırda hububat ekil işinin yapıldığı, üzerinde herhangi bir sulama tesisi ve su kaynağının bulunmadığı ve kuru tarım arazisi olarak kullandığı tespit edilmiştir. Karayolu ve kadastro yolu bağlantısının olması nedeniyle taşınmaza ulaşım imkanı kolaydır. Taşınmaz ilçe yerleşim merkezine çok yakın mesafededir.

Yüzölçümü         : 13.800.00 m2               Kıymeti                     : 41.400,00 TL

KDV Oranı           :%18

İmar Durumu    : Kadastro parselidir       Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır

 1. Satış Günü : 17/04/2019 günü 15:20 – 15:25 arası
 2. Satış Günü : 15/05/2019 günü 15:20 – 15:25 arası

4 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Kırşehir, Akpınar, Akpınar Mah. İğdeli ağıl Mevkii. 277 parseldeki tarla: imar parseli olmayıp kadastro parselidir. Güneyinde mera arazisi ve dere yatağı, kuzey, doğu, ve batısı tarım arazileri ile çevrilidir. %6-8 arası bir eğime ve dalgalı bir topografyaya sahip, toprak yapısı kırmızı-kahverengi büyük topraklar grubunda, hafif taşlı, killi-tınlı bünyeye sahiptir. Taşınmazın etrafının tel çit ile çevrili olduğu, taşınmazın yaklaşık 7.500 m²lik kısmında 3×2 dikim normuna göre telli terbiye sistemi ile tesis edilmiş 13 adet sırada yaklaşık 8-10 yaşlarında toplam 1.000 adet asma omcasının dikili olduğu, dikili bulunan asma omcalan sıra arası ve sıra üzeri alanlarda gerekli sürüm, çapaklına gibi toprak işleme ve yabancı ot ile mücadele faaliyetlerinin yapıldığı, damlama sulama sisteminin döşenmiş olduğu, geriye kalan kuzey kısmında bulunan yaklaşık 3.000 m2 lik kısmında ise ekonomik değeri olan, dikim normuna uygun, kültürel bakım tedbirleri uygulanmış 50 elma, 15 ceviz, 10 badem. 3 şeftali, 2 kayısı ve 1 ayva ağacının dikili olduğu, yine taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan özellikle taşınmazın sınırlarına tekabül eden alanlarda değişik türden ağaçların dikili olduğu ve ayrıca taşınmaz üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı tespit edilmiştir. Kadastro yoluna yakın olması nedeniyle ulaşım kolaydır.

Yüzölçümü         : 10.500,00 m2                    Kıymeti : 188.300,00 TL

KDV Oranı           :%18

İmar Durumu    : Kadastro parselidir            Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır

 1. Satış Günü : 17/04/2019 günü 15:30 – 15:35 arası
 2. Satış Günü : 15/05/2019 günü 15:30 – 15:35 arası

5 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Kırşehir, Akpınar, Akpınar Mh. İğdeliağıl Mevkii. 278 parselde tarla, imar parseli olmayıp kadastro parselidir. Güneyinde mera arazisi ve dere yatağı, kuzey, doğu ve Batısı tarım arazileri ile çevrilidir. % 4-6 arası bir eğime sahip, toprak yapısı kırmızı-kahverengi büyük topraklar grubunda, hafif taşlı, killi-tınlı bünyeye sahiptir. Keşif tarihi itibariyle taşınmazın etrafının tel çit ile çevrili olduğu, taşınmazın yaklaşık 7.500 m²lik kısmında 8×8 dikim normuna göre dikimi gerçekleştirilmiş, 19 sırada yaklaşık 8-10 yaşlarında 342 ceviz ağacının dikili olduğu, yine taşınmazın yaklaşık 10.000 m²lik kısmında ceviz ağaçların sıra arasına 3×2 dikim normuna göre telli terbiye sistemiyle tesis edilmiş 13 sırada yaklaşık 8-10 yaşlarında toplam 800 asma omcasının dikili olduğu, dikili bulunan ceviz ve asma omcalan sıra arası ve sıra üzeri alanlarda gerekli sürüm, çapalama gibi toprak işleme ve yabancı ot ile mücadele faaliyetlerinin yapıldığı, damlama sulama sisteminin döşenmiş olduğu görülmüştür. Taşınmazın üzerinde ekonomik değeri olan, 7 armut ve 2 elma ağacının dikili olduğu, ayrıca 2 adet tarım dışı yapının da bulunduğu tespit edilmiştir. Kadastro yoluna yakın olması nedeniyle ulaşım kolaydır.

Yüzölçümü         : 21.400 m2                               Kıymeti                    : 458.300,00TL              KDV Oranı : % 18

İmar Durumu    : Kadastro parselidir               Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır

 1. Satış Günü : 17/04/2019 günü 15:40 – 15:45 arası
 2. Satış Günü : 15/05/2019 günü 15:40 – 15:45 arası

6 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Kırşehir, Akpınar, Akpınar Mah. İğdeliağıl Mevkii, 279 parselde tarla, imar parseli olmayıp kadastro parseli olduğu anlaşılmaktadır. Kuzeyinde kadastro yolu,gûney,doğu, ve batısı tarım arazileri ile çevrilidir. %4-6 arası bir eğime ve hafi dalgalı bir topografyaya sahip, toprak yapısı kırmızı-kahverengi büyük topraklar grubunda, hafif taşlı, killi-tınlı bünyeye sahiptir. Keşif tarihi itibariyle taşınmazda toprak işlemesinin yapıldığı ve halihazırda hububat ekilirinin yapıldığı, üzerinde herhangi bir sulama tesisi ve su kaynağının bulunmadığı ve kuru tarım arazisi olarak kullandığı tespit edilmiştir. Karayolu ve kadastro yolu ile bağlantısının olması nedeniyle taşınmaza ulaşım kolaydır. Taşınmaz ilçe merkezine çok yakın meşalededir.

Yüzölçümü         :18.800,00 m2                  Kıymeti                    : 56.400,00 TL

KDV Oranı           :%18

İmar Durumu    : Kadastro parselidir       Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır

 1. Satış Günü : 17/04/2019 günü 15:50- 15:55 arası
 2. Satış Günü : 15/05/2019 günü 15:50- 15:55 arası

Satış şartları:

1- İhale açık artırma sureliyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci arınma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arınmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20*si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan haklan vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerini (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialanı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri kızımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ellikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/122 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/02/2019

Mahmut TÜRKMEN – İcra Müdür Yardımcısı – 41246

                                                                                                                                                                                                                BASIN NO: 28

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com