T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

16 Eylül 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
     T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda açık kimliği yazılı davalı aleyhine mahkememize açılan “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil” davasına esas olmak üzere;

a) kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer.

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Karayolları Genel Müdürlüğü

c) Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz.

d) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerekeceği,

e) Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı.

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği.

2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.04/09/2019

Katip 138448                                                                              Hakim 179466

BASIN NO: 223

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com