Sivassporlu Taraftarlar Otobüse Saldırdı

28 Mayıs 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
479 defa okundu.
Sivassporlu Taraftarlar Otobüse Saldırdı

İstan­bul’da oy­na­na­cak olan Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı fi­na­lin­de kar­şı­la­şan Kay­se­ris­por ve Si­vass­por maçı önce olay­lar çıktı. An­ka­ra-Kır­şe­hir Ka­ra­yo­lu üze­rin­de önce laf da­la­şı ile baş­la­yan tar­tış­ma kav­ga­ya dö­nüş­tü. Adeta savaş ala­nı­na dönen olay jan­dar­ma ekip­le­ri­nin mü­da­ha­le­si son­ra­sı güç­lük­le ya­tış­tı­rıl­dı.
Ya­şa­nan olay son­ra­sın­da ta­raf­lar ye­ni­den İstan­bul’a doğru yola çı­kar­ken Si­vass­por ta­raf­tar­la­rı yolda Kay­se­ris­por oto­bü­sü­ne pusu ku­ra­rak oto­bü­sü taş­la­dı. Taş ve so­pa­lar ile ya­pı­lan sal­dı­rı ne­de­niy­le bazı ta­raf­tar­lar hafif şe­kil­de ya­ra­la­nır­ken oto­büs ise kul­la­nı­la­maz hale geldi.
Demir Grup Si­vasss­por ile Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı fi­na­lin­de Yu­ka­tel Kay­se­ris­por ile oy­na­ya­ca­ğı maça giden her iki takım ta­raf­tar­lar ara­sın­da is­ten­me­yen olay­lar ya­şan­dı.
Demir Grup Si­vasss­por ile Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı fi­na­lin­de Yu­ka­tel Kay­se­ris­por ile oy­na­ya­ca­ğı maça giden her iki takım ta­raf­tar­lar ara­sın­da yol gü­zer­ga­hın­da is­ten­me­yen olay­lar ya­şan­dı. Taşlı sal­dı­rı­lar ne­de­niy­le oto­büs­le­rin cam­la­rı­nın kı­rıl­dı­ğı olay­lar ne­de­niy­le İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın ta­li­ma­tıy­la gü­ven­lik ted­bir­le­ri ar­tı­rıl­dı. Taş­kın­lık çı­kar­dı­ğı be­lir­le­nen bazı ta­raf­tar­lar jan­dar­ma ekip­le­ri ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alın­dı.

(Haber Mer­ke­zi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN