Sayıştay Raporunu açıkladı Başkan Yardımcısı Görevinden oldu

7 Kasım 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
419 defa okundu.
Sayıştay Raporunu açıkladı Başkan Yardımcısı Görevinden oldu

Birçok ilin olduğu gibi Kırşehir Belediyesinin de ihalelerde yapılan olumsuzluklarını ortaya çıkaran Sayıştay, çıkardığı raporlar sonrası Sayıştay Başkan Yardımcısı görevinden oldu.

Sayıştay Raporunu açıkladı Başkan Yardımcısı Görevinden oldu

Sayıştay, son birkaç haftada Kırşehir Belediyesi dahil birçok belediyenin milyarlarca lira tutarındaki usulüne aykırı, fazla harcamaları raporladı. Haliyle buda Belediyelerde yapılan olumsuzlukları raporlayan Sayıştay Başkan Yardımcısı görevinden oldu.

OLUMSUZ İŞLEM VE HARCAMA KAMUOYUNA PAYLAŞILDI

Sayıştay’ın 2017 yılı denetim raporları geçtiğimiz ay yayınlanmış, Kırşehir Belediyesi dahil diğer illerde ki kamu kurum ve kuruluşlarındaki çok sayıda yapılan olumsuz işlem ve harcama kamuoyuna paylaşılmıştı. Kurum geçtiğimiz haftada belediyelere ait denetim raporlarını yayınlamış, AK Partili belediyelerdeki olumsuzlukları kamuoyuna yansımıştı. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle bakanlıkları, belediyeleri ve devlete ait şirketleri denetleyen Sayıştay’ın üst yönetiminde 2 Kasım 2018 günü dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Kamuda yaşanan olumsuzlukları hazırladığı raporlarla ortaya koyan Sayıştay’ın Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker görevden alındı. Başkan Yardımcısı Çöker’in kendi isteğiyle görevi bıraktığı söylense de kamuoyunda ortaya çıkan raporlar sonucu görevden alındığı söyleniyor.

Devlet kurumlarındaki olumsuzlukları raporlayan Sayıştay Başkan Yardımcısı görevden alındı. Yine iyi bence diyen Kırşehirliler, “Hiç değilse Sayıştay toptan kapatılmadı” şeklinde yorumda bulundular.

SAYIŞTAY TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORDA;

Kırşehir Belediyesi’nin rekor borç seviyesine ulaştığı Sayıştay raporu ile gözler önüne serildi. Aynı raporda Kırşehir Belediyesi tarafından taşınmazların kiralanması noktasında yapılan olumsuzluklarda ortaya çıktı.

Söz konusu raporda Sayıştay;

”Taşınmaz kiralanmasında, 51/g usulüne başvurulduğu belirlenmiştir. Ancak; bahse konu ihalelerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine istinaden pazarlıkla yapılması mümkün değildir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun;

İkinci maddesinde;
“Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

Otuz altıncı maddesinde;
“Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır. Ancak, 44 üncü maddede gösterilen işler belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, 45 inci maddede gösterilen işler açık teklif usulüyle, 51 inci maddede sayılan işler pazarlık, 52’inci maddede gösterilen işler de yarışma usulüyle yaptırılabilir.”

51/G maddesinde;
“Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi,” Hükümlerine yer vermiştir.

YAŞANAN OLUMSUZLUK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Yukarıdaki Kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının, Kanun’un temel ilke ve prensiplerinden olduğu ve bu ilke ve prensibin gereği olarak, Kanun’un 36’ncı maddesi hükmünde yer alan Kapalı Teklif Usulünün esas usul, diğer usullerin ise belirli şartlar dâhilinde uygulanacak istisnai usuller mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. 2886 sayılı Kanun’un 51/g maddesi; Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisine izin vermekte ve dolayısıyla Belediyelerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için söz konusu hüküm doğrultusunda pazarlık ihalesi yapılmasına ise imkân vermemektedir.” denilerek Kırşehir Belediyesi tarafından kiraya verilen taşınmazların ihale yoluyla doğrudan pazarlık usulü ile doğrudan adrese teslim edilerek kiralandığı gerçeği bildirildi.

HABER: SÜMEYYE ŞAHİN

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN