Şahin’den uyarı

16 Eylül 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
361 defa okundu.
Şahin’den uyarı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin Yetiştiricileri Uyardı

Kırşehirli yetiştiricilerin düve alım desteğinden yararlanmaları için başvurularını yapmalarını isteyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, bedelin yüzde 30’unun hibe olarak verileceğini belirtti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hibe yetiştirici bölgesi olarak belirlenen Kırşehir’de TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin % 30’u KIRŞEHİRLİ yetiştiricilerin düve alım desteğinden yararlanmaları için başvurularını yapmalarını isteyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, bedelin yüzde 30’unun hibe olarak verileceğini belirtti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hibe yetiştirici bölgesi olarak belirlenen Kırşehir’de TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin % 30’u hibe olarak verilecek. 2017 yılı için desteklemeye esas damızlık gebe düve (etçi ve kombine ırklar) birim fiyatı 8.500 TL/baş, 2017 yılı için desteklemeye esas 8-13 aylık damızlık boş dişi sığırların (etçi ve kombine ırklar) birim fiyatı 5.000 TL/baş olduğunu açıklayan Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, alınabilecek hayvan ırklarının Simental, kırmızı/siyah angus, hereford, limuzin ve Belçika mavisi olduğunu söyledi. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yetiştirici ve üreticilerin Kırşehir İl veya İlçe Müdürlüğü’ne başvurularını bizzat yapmaları gerekiyor. İkamet edilen il yetiştirici bölgesi olarak belirlenen ilde bulunmayan işletmeler bulunduğu yetiştirici bölgesindeki herhangi bir yerdeki il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.
2017 yılı için alınacak başvurular, 10 Ekim 2017 tarihine kadar alınacak.
Kenan Şahin, yetiştirici veya üreticilerin hibe desteğinden bir kez yararlandırılacağını belirterek, hibe desteğinden şirket ortağı olarak yararlanan yetiştirici/üreticinin şirket ortaklığından ayrılsa dahi hibe desteğinden bir daha yararlanamayacağını hatırlattı. +Hayvancılık açısından yüksek potansiyele sahip olan Kırşehir için çok faydalı olacak projenin üreticilere hayırlı olmasını dileyen Kenan Şahin, Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Necati Şentürk ile Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan’a katkılarından dolayı teşekkür etti. Başvurular, “Başvuru dilekçesi. Başvuru formu. Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak). Varsa, başvuru sahibinin ve Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB’nin birlikte organizasyonlarında) hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair belge/sertifika veya ziraat/veteriner teknisyeni-teknikeri, ziraat mühendis ya da veteriner hekim mezuniyet belgesi/diploma fotokopisi. Varsa gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge. Varsa işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı. Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için). Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı” belgeleriyle yapılabilecek. Hayvanlar, Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan ari işletmeler, TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile ortakları/üyeleri, damızlık yetiştirici/üretici örgütleri ve merkez birliklerinden temin edilecek. Sözleşme imzalanmasının ardından hayvan alımı 13 Kasım’dan sonra gerçekleştirilebilecek. Başvuruları şartlarını “Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir. Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir. Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile Genel Müdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmez. Belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir” şeklinde açıklayan Kırşehir İl Müdürü Kenan Şahin, hibe programından yararlanmak için başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartları da şöyle sıraladı:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 26.08.2017 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak.
  2. TÜRKVET sistemine kayıtlı sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
  3. İşletme kapasitesi(Hayvancılık işletmesi kapasite raporu(EK-6) ile talep edilen hayvan sayısı uyumlu olacaktır.
  4. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
  5. Yetiştirici/üreticiler yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
  6. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
  7. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.
  8. Aynı işletme için kapasitesi ne olursa olsun 2. bir yetiştirici/üretici tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
  9. Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından damızlık hayvan alımı hibesi için yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı işletme için tekrar başvuru yapılamaz.

DESTEKLEMEDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR
* Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
* Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar. Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.
* 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)
* İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
* Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler
* Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.
* a, d ve e maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır.

 

Haber Merkezi

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN