RESMİ İLAN

4 Mart 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1457 defa okundu.

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

BUHARLAŞTRICI VE ISITICI APARATLARINDA BORU TEMİZLİĞİ YAPILMASI

Buharlaştırıcı ve Isıtıcı apartlarında boru temizliği hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir

İhale kayıt numarası  2017/98633

1-İdarenin

  1. a) Adresi Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mavkii 40200-KIRŞEHİR
  2. b) Telefon ve faks numarası 0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38
  3. c) Elektronik posta adresi kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı Fabrikamıza ait Buharlaştırıcı ve ısıtıcı aparatlarının boru temizliğinin yüksek basınçlı su jileti makinesi ile yapılması işidir.

(Toplam 35.100 adet boru)

  1. b) Yapılacağı Yer Kırşehir Şeker Fabrikası
  2. c) İşin Süresi 52 ( Elliiki) takvim günüdür

3- İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200-KIRŞEHİR
  2. b) Tarihi ve saati 14.03.2017 Salı Günü, Saat 14.00

4- İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası – Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecek turada geçici teminat vereceklerdir.

6- Verilen tekliflerin gerçeklilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

7- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İstekililerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8- Mezkür alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

BASIN NO: 78

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On