RESMİ İLAN, KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

5 Haziran 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
475 defa okundu.

KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRANO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE PAYI CİNSİ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1. Kırşehir Merkez Özbağ Saraylar Mahallesi 309 58 765,44 Tam Arsa 35.210,24 8.802,56 28.06.2018 09:00
2. Kırşehir Merkez Özbağ Saraylar Mahallesi 309 64 727,62 Tam Arsa 30.560,04 7.640,01 28.06.2018 09:15
3. Kırşehir Merkez Özbağ Saraylar Mahallesi 309 78 693,68 Tam Arsa 31.909,28 7.977,32 28.06.2018 09:30
4. Kırşehir Merkez Özbağ Saraylar Mahallesi 309 79 698,55 Tam Arsa 32.133,30 8.033,33 28.06.2018 09:45
S. Kırşehir Merkez Özbağ Saraylar Mahallesi 310 3 591,78 Tam Arsa 27.221,88 6.805,47 28.06.2018 10:00
6. Kırşehir Merkez Özbağ Saraylar Mahallesi 310 4 630,09 Tam Arsa 28.018,14 7.004,54 28.06.2018 10:15
7. Kırşehir Merkez Özbağ Saraylar Mahallesi 310 5 629,97 Tam Arsa 28.978,62 7.244,66 28.06.2018 10:30
8. Kırşehir Merkez Özbağ Erevik Mahallesi 391 21 45.787,01 32324,48 Kireç Fabrikası 1.454.602,00 290.920,40 28.06.2018 10:45
9. Kırşehir Merkez Özbağ Örcün Mahallesi 578 4 58.786,74 Tam Arsa 3.527.500,00 705.500,00 28.06.2018 11:00

 

 

İHALESİ YAPILACAK TAŞITLAR

No İLİ CİNSİ PLAKA MARKASI TİPİ MODELİ MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) ARACINBULUNDUĞU YER İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1. Kırşehir Otomobil 06 ZZS 15 Mazda E2200 KamyonetPanelvan 1998 4.000,00 1.200,00 Kırşehir Cezaevi Müdürlüğü 28.06.2018 11:15

 

 

 • Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hâzineye ait taşınmazlar ile araçların satış ihalesine çıkarılmıştır.
 • Satışı yapılacak taşınmazlar ile satışı yapılacak araçların satış ihalesi Kırşehir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
 • Satış ihalesi Yapılacak taşınmazlara ve araçlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
 • ihaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar;
 1. Yasal yerleşim yeri belgesi,
 2. Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı)
 3. Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası
 4. Geçici teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka Şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
 5. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge
 • Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle, kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hâzineye ait taşınmazların satış ihale bedeli KDV ile diğer vergi,resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlek vergisinden muaftır.
 • Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 • Satışı yapılacak araç için ihaleye katılacaklar, satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir sorumluluk kabul edilmez (araç mevcut haliyle satışa çıkarılmıştır)
 • Taşıtların satış bedeli üzerinden KDV Kanunu uyarınca ayrıca KDV uygulanır.
 • Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta şerbettir.

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.kirsehirdefterdarligi.gov.trinternet adresinden öğrenilebilir.

Basın No: 160

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com