RESMİ İLAN

26 Eylül 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
476 defa okundu.

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

  1. Kırşehir İli Merkez Belediye sınırları dâhilinde bulunan 61.000 adet su abonesine yıllık 732.000 adet gönderilen borç bildirim ihbarnamesine reklam alma işi 30.09.2019 tarihine kadar kiraya vermek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.
  2. İhale 04.10.2017 Çarşamba günü Saat 10.30 ‘da Belediyemiz Encümeni tarafından Ahi Evran Mah Dr. Mehmet Altın Bul. No:1 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 2.kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. Su abone ihbarnamelerine Reklam alma ihalesinin Bir Yıllık ihale muhammen bedeli 11.000,00 TL olup %3 geçici teminatı ise 330,00 TL dır.
  4. İsteklilerin, aşağıda belirtilen ihaleye katılım evraklarını ihale günü saat 10.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile başvurulması halinde postada ki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 Dilekçe,

5.2 Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)

5.3 Kanuni İkametgâh Belgesi,

5.4 Katılımcının Kırşehir Belediyesine Vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

5.5 İhale muhammen bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminat,

5.6Tüzel kişi olması halinde:

5.6.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.6.2 Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve yetki belgesi,

5.6.3 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.7 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

5.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

  1. İhale ile ilgili Geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecektir. Basın No: 343

22 – 27 Eylül 2017

 

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On