RESMİ İLAN

17 Haziran 2020
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1670 defa okundu.
RESMİ İLAN

İLAN

KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan,  mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı, kiralanması ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

3) İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile yerleşim yerini gösterir nüfus kayıt örneği ile  Kimlik fotokopisi veya tasdikli  bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.

8) Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

10)İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

11) Satışı yapılacak taşıtların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır.

12) İhalede artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

İlan olunur.

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kirsehir.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.

      İletişim Numarası: 386 262 24 24

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR

Sıra NoMahalle/KöyAdaParselYüzölçüm (m2)Hazine hissesi (m2)Cinsiİmar DurumuTahmini
Bedeli(TL)
Geçici Teminatı(TL)Satışın Dayanağıİhale
Tarihi
İhale saati
1Aşıkpaşa Mah.3447     21.177,00TamArsaİmarlı105.930,0031.779,002886/4506/07/202009:00
2Aşıkpaşa Mah.344731.000,00TamArsaİmarlı       75.000,00     22.500,002886/4506/07/202009:20  
3Aşıkpaşa Mah.344741.000,00TamArsaİmarlı75.000,0022.500,002886/4506/07/202009:40
4Aşıkpaşa Mah.344751.000,00TamArsaİmarlı75.000,0022.500,002886/4506/07 /2020     10:00
5  Aşıkpaşa Mah.344761.000,00TamArsaİmarlı75.000,0022.500,002886/4506/07/202010:20
6Aşıkpaşa Mah.3447     91.807,00TamArsaİmarlı     265.500,0079.650,002886/4506/07/202010:40
7Aşıkpaşa Mah.3447101.050,00TamArsaİmarlı154.000,00    46.200,002886/4506/07/202011:00
8Aşıkpaşa Mah.3447111.000,00TamArsaİmarlı      80.000,0024.000,002886/4506/07/202011:20
9Aşıkpaşa Mah.3447121.000,00TamArsaİmarlı75.000,0022.500,002886/4506/07/2020     11:40
10    Çayağzı Köyü  130    6908,49TamArsaİmarlı44.520,0013.356,002886/4506/07/2020     13:30
11      Çayağzı Köyü1307    675,67TamArsaİmarlı33.110,009.933,002886/4506/07/202013:45
12Çayağzı Köyü1337678,93TamArsaİmarlı33.270,009.981,002886/4506/07/202014:00
13      Çayağzı  Köyü1338692,45TamArsaİmarlı33.940,0010.182,002886/4506/07/202014:15
14     Çayağzı Köyü153     9610,64TamArsaİmarlı29.930,008.979,002886/4506/07/202014:30
15     Çayağzı Köyü133   101.014,06TamArsaİmarlı49.690,0014.907,002886/4506/07/202014:45
16     Çayağzı Köyü1339687,32TamArsaİmarlı33.680,0010.104,002886/4506/07/202015:00
17       Çayağzı Köyü1309675,05TamArsaİmarlı33.100,00      9.930,002886/4506/07/202015:15
18      Çayağzı Köyü1537630,89TamArsaİmarlı      30.920,009.276,002886/4506/07/202015:30
19      Aşık paşa Mah. 3447     13   1.000,00TamArsaİmarlı75.000,0022.500,002886/4506/07/202015:45
20      Aşık paşa Mah.344714  1.000,00TamArsaİmarlı75000,0022.500,002886/4506/07/202016:05
21     Aşık paşa Mah344715   1.000,00TamArsaİmarlı75.000,0022.500,002886/4506/07/202016:25
22     Aşık paşa Mah3447   161.000,00TamArsaİmarlı75.000,0022.500,002886/4507/07/202009:00
23    Aşkpaşa Mah3447   171.000,00TamArsaİmarlı       75.000,00      22.500,002886/4507/07/202009:20
24    Aşık paşa Mah.3447181.000,00TamArsaİmarlı75.000,00  22.500,002886/4507/07/202009:40
25    Aşık paşa Mah.34481 1.000,00TamArsaİmarlı103.590,0031.077,002886/4507/07/202010:00
26     Aşık paşa Mah.34482            1.199,00TamArsaİmarlı       107.910,00  32.373,002886/4507/07/202010:20
27    Aşık paşa Mah.344831.000,00TamArsaİmarlı        75.000,00      22.500,002886/4507/07/2020      10:40
28    Çayağzı Köyü13011802,60TamArsaİmarlı39.330,0011.799,002886/4507/07/2020      11:00
29     Çayağzı Köyü15310622,79TamArsaİmarlı      30.520,009.156,002886/4507/07/202011:15
30     Çayağzı  Köyü 1372657,40TamArsaİmarlı32.250,00      9.675,002886/4507/07/202011:30
31      Çayağzı Köyü      1331927,00TamArsaİmarlı       45.430,0013.629,002886/4507/07/202011:45
32Çayağzı  Köyü1377635,37TamArsaİmarlı32.140,009.642,002886/4507/07/2020 13:30
33      Çayağzı  Köyü1534614,96TamArsaİmarlı30.150,009.045,002886/4507/07/2020 13:45
34Çayağzı  Köyü1533629,96TamArsaİmarlı30.870,009.261,002886/4507/07/2020 14:00
35Çayağzı  Köyü1532615,70           TamArsaİmarlı30.170,009.051,002886/4507/07/2020 14:15
36       Çayağzı Köyü1531605,00TamArsaİmarlı29.650,008.895,002886/4507/07/2020 14:30
37Çayağzı  Köyü1376939,34TamArsaİmarlı46.030,00     13.809,002886/4507/07/202014:45
38Çayağzı Köyü1379695,33TamArsaİmarlı  34.100,0010.230,002886/4507/07/202015:00
39Çayağzı Köyü 1538     613,25TamArsaİmarlı30.050,009.015,002886/4507/07/202015:15
40Çayağzı Köyü1364686,69TamArsaİmarlı      33.650,0010.095,002886/4507/07/202015:30
41Çayağzı Köyü1308675,17TamArsaİmarlı33.100,009.930,002886/4507/07/202015:45
42Çayağzı Köyü13710   1.005,58TamArsaİmarlı49.300,0014.790,002886/4507/07/202016:00
43Çayağzı Köyü1335997,80TamArsaİmarlı48.900,0014.670,00  2886/4507/07/202016:15
44Çayağzı Köyü1371956,45TamArsaİmarlı46.870,0014.061,002886/4507/07/202016:30
45Çayağzı Köyü1334705,54TamArsaimarlı34.580,0010.374,002886/4508/07/2020     09:00
46Çayağzı Köyü1378     695,33TamArsaİmarlı       34.100,0010.230,002886/4508/07/202009:15
47Çayağzı  Köyü1336910,81Tam       Arsaİmarlı44.650,0013.395,002886/4508/07/202009:30
48Çayağzı Köyü1373705,19TamArsaİmarlı34.560,0010.368,002886/4508/07/202009:45
49Çayağzı  Köyü13751.026,78     TamArsaİmarlı50.320,0015.096,002886/4508/07/202010:00
50Çayağzı Köyü1374705,09TamArsaİmarlı       34.550,0010.365,002886/4508/07/202010:15
51Çayağzı  Köyü1365977,48TamArsaİmarlı47.896,52      14.368,962886/4508/07/202010:30
52Çayağzı  Köyü1535615,14TamArsaimarlı30.150,009.045,002886/4508/07/202010:45
53Çayağzı  Köyü1332721,11TamArsaİmarlı35.340,0010.602,002886/4508/07/202011:00
54Çayağzı  Köyü13010674,87TamArsaİmarlı33.100,00       9.930,002886/4508/07/202011:15
55Çayağzı  Köyü1333691,01TamArsaİmarlı33.860,0010.158,002886/4508/07/202011:30
56Toklumen  Köyü1877557,32TamArsaİmarlı      45.710,00      13.713,002886/4508/07/202011:45
57Toklumen  Köyü1876538,72TamArsaİmarlı       44.180,00     13.254,002886/4508/07/202013:30
58     Toklumen  Köyü1875501,76Tam      Arsaİmarlı        41.150,0012.345,002886/4508/07/202013:45
59Toklumen Köyü1874     531,87TamArsaİmarlı         43.620,0013.086,002886/4508/07/202014:00
60Özbağ Kas.Yeni mah.450    4    547,14Tam     Arsaİmarlı      57.500,00     17.250,002886/4508/07/202014:15
61Özbağ Kas.Yeni mah.450    6568,32Tam     Arsaİmarlı60.000,0018.000,002886/4508/07/202014:30
62Özbağ  Kas.Saraylar mah.30958765,44Tam     Arsaİmarlı38.500,0011.550,00    2886/4508/07/202014:45
63    Özbağ Kas.Saraylar mah.30964727,62TamArsaİmarlı36.500,0010.950,002886/4508/07/202015:00
64    Özbağ Kas.Saraylar mah.30978693,68TamArsaİmarlı35.000,0010.500,002886/4508/07/202015:15
65    Özbağ Kas.Saraylar mah.30979698,55TamArsaİmarlı33.000,009.900,002886/4508/07/202015:30
66    Aşık paşa Mah.445110460,00TamArsaİmarlı75.900,0022.770,002886/4508/07/202015:15
67S.  Büyükoba Köyü3411686,80TamKerpiç ev ve arsasıİmarsız11.000,003.300,002886/4508/07/202015:45
68S.Büyükoba Köyü3641800,00TamHam Toprakİmarsız12.800,003.840,002886/4508/07/202016:00
69S.Büyükoba Köyü4831763,84TamHam Toprakİmarsız12.250,003.675,002886/4508/07/202016:15
70Ulupınar Köyü1341817,50TamArsaİmarsız13.100,003.930,002886/4508/07/202016:30
71Ulupınar Köyü1342663,78TamArsaİmarsız10.650,003.195,002886/4509/07/202009:00
72Ulupınar Köyü1874817,52TamArsaİmarsız13.100,003.930,002886/4509/07/2020     09:15
73Ulupınar Köyü1875621,94TamArsaİmarsız10.000,003.000,002886/4509/07/202009:30
74Uupınar Köyü1876601,46TamArsaİmarsız9.650,002.895,002886/4509/07/202009:45
75Ulupınar Köyü1877590,50TamArsaİmarsız9.500,002.850,002886/4509/07/202010:00
76Ulupınar Köyü1878601,74TamArsaİmarsız9.650,002.895,002886/4509/07/202010:15
77D.İnlimurat Köyü572770TamTarlaİmarsız2.700,00810,002886/4509/07/202010:30
 
   
78Özbağ Kasabası3216572,63TamArsaİmarlı74.500,0022.350,002886/4509/07/202010:45
79Özbağ Kasabası3217572,56TamArsaİmarlı74.500,0022.350,002886/4509/07/2020      11:00
80Y.Armutlu Köyü1011498.204,56TamTarlaİmarsız28.750,008.625,002886/4509/07/202011:15
81Y.Armutlu Köyü10325826,62TamBahçeİmarsız5.000,001.500,002886/4509/07/202011:30
82Y.Büyükoba Köyü1941590,06TamArsaİmarsız21.000,006.300,002886/4509/07/202011:45
83Karıncalı Köyü1062688,55TamArsaİmarsız12.400,003.720,002889/4509/07/202013:30
84Karıncalı Köyü1828619,99TamArsaİmarsız11.200,003.360,002886/4509/07/202013:45
85Karahıdır Köyü2331847,00TamArsaİmarsız29.650,008.895,002886/4509/07/202014:00
86Karahıdır Köyü2332878,00TamArsaİmarsız30.730,009.219,002886/4509/07/202014:15
87  Uzunali Köyü34372.684,98TamArsaİmarsız40.280,0012.084,002886/4509/07/202014:30
88  Ekizağıl Köyü12411.925,16TamArsaİmarsız34.660,0010.398,002886/4509/07/202014:45
  89Kayabaşı Mah.23504353,00TamArsaİmarlı52.950,0015.885,002886/4509/07/202015:00
90  Ç.Hacıyusuf Köyü29312.163,45TamArsaİmarsız25.970,007.791,002886/4509/07/202015:15
91  Ç.Hacıyusuf Köyü29413.498,62TamArsaİmarsız41.983,4412.595,302886/4509/07/202015:30
92  Ç.Hacıyusuf Köyü31214.000,00TamArsaİmarsız48.000,0014.400,002886/4509/07/202015:45
93  Karıncalı Köyü197861.573,34TamHam toprakİmarsız28.350,008.505,002886/4509/07/202016:00
94  Çayağzı Köyü1536629,77TamArsaİmarlı30.860,009.258,002886/4510/07/202009:00
95Akçaağıl Köyü2382913,48TamArsaİmarsız18.270,005.481,002886/4510/07/202009:15
96Akçaağıl Köyü235191.125,20TamArsaİmarsız22.504,006.715,202886/4510/07/202009:30
97Akçaağıl Köyü2163206,50TamHam toprakİmarsız4.130,001.239,002889/4510/07/202009:45

KİRALANACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra NoMahalle/KöyMevkiiAdaParselYüzölçüm (m2)Hazine hissesi (m2)CinsiKiralama AmacıTahmini
Bedeli(TL)
Geçici Teminatı(TL)Satışın Dayanağıİhale
Tarihi
İhale saati
1Yenice Mah.İğdecik4763825.420,00TAMTarlaTarımsal amaçlı4.580,00   1,375,002886 /4510/07/2020    10:00
2Yenice Mah.İğdecik4762716.503,00TAMTarlaTarımsal amaçlı2.975,00      895,002886/4510/07/2020    10:15
3Yenice Mah.İğdecik4762827.170,00TAMTarlaTarımsal amaçlı4.900,00     1.470,002886/4510/07/2020    10:30           
4Yenice Mah.İğdecik4763938.922,00TAMTarlaTarımsal amaçlı7.010,00     2.105,002886/4510/07/2020     10:45
KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR
SIRAMARKASIMODELİCİNSİTAHMİNİGEÇİCİPLAKATİPİRENGİİHALEİHALEBULUNDUĞU
NO BEDEL (TL)TEMİNAT (TL)NOTARİHİSAATİYER
1DODGE-XLVPD.2501984Kamyonet (Açık kasa)      850,00255,0040 AV 482KamyonetMavi10/07/202011:00Kaman  Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde    
2FORD-TRANSİT B.2.0 -Benzinli1991Minibüs Ford transit-Benzinli1.300,00390,0040 DR 709MinibüsBeyaz10/07/202011:15Kırşehir Halk Eğitim Müdürlüğü bahçesinde    

Basın No: 100

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN