RESMİ İLAN

31 Aralık 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
270 defa okundu.
RESMİ İLAN

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresleri, nitelikleri belirtilen gayrimenkuller kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.

2. Kiralanacak taşınmazların İhale tarihi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümeni tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3. Kiralanacak taşınmazların kira süresi, 1 yıllık kira muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.

4. İsteklilerin, aşağıda belirtilen ihale tarihlerinde saat 10.00’a kadar Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü, İcra Takip Haciz ve Satış Servisine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 Dilekçe,

5.2 Nufus Cüzdanı Fotokopisi. (Gerçek kişiler için)

5.3 Kanunu İkamet Belgesi.

5.4 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Kırşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.

5.5 Tüzel kişi olması halinde:

5.5.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve son bir yıl içinde alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi.

5.5.2 Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve Yetki belgesi.

5.5.3 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

5.6 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

5.7 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz Halk Bankası Kırşehir Şubesi TR26 0001 2009 5020 0007 0000 44 numaralı hesabına yatırarak aldıkları Dekont veya 2886 sayılı D.İ.K.’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

5.8 İhaleye katılacak olanlar her bir ihale için 100,00 TL Şartname bedelini Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Halk Bankası TR92 0001 2009 5020 0007 0000 20 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.

5.9 Adli Sicil Kaysı Belgesi.

5.10 SGK ve Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı.

6. İhaleler ile ilgili bilgi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilecektir.

S.No Adresi Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve m2 si Kira Süresi 1 Yıllık Kira Muh. Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati

1 Kayabaşı Mah. Bağbaşı TOKİ Büfe Yeri (15 m2) 3 Yıl 3.900,00 TL + KDV 117,00 TL 15.01.2020 10:35

2 Yenice Mahallesi 5946 ada 1 nolu Parsel 2 nolu ATM Cihazı Alanı 3 Yıl 17.000,00 TL + KDV 510,00 TL 15.01.2020 10:40

3 Yenice Mahallesi 5946 ada 1 nolu Parsel 3 nolu ATM Cihazı Alanı 3 Yıl 17.000,00 TL + KDV 510,00 TL 15.01.2020 10:45

4 Yenice Mahallesi 5946 ada 1 nolu Parsel 4 nolu ATM Cihazı Alanı 3 Yıl 17.000,00 TL + KDV 510,00 TL 15.01.2020 10:50

5 Yenice Mahallesi 5946 ada 1 nolu Parsel 5 nolu ATM Cihazı Alanı 3 Yıl 17.000,00 TL + KDV 510,00 TL 15.01.2020 10:55

6 Yenice Mahallesi 5946 ada 1 nolu Parsel 6 nolu ATM Cihazı Alanı 3 Yıl 17.000,00 TL + KDV 510,00 TL 15.01.2020 11:00

Basın No: 03

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On