Play – Off’ta Müthiş Yarış

7 Mayıs 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
308 defa okundu.
Play – Off’ta Müthiş Yarış

Ra­ma­zan Bay­ra­mı are­fe­sin­de dep­las­man­da Tar­sus İdman­yur­du’na 3-2 mağ­lup ola­rak, dış sa­ha­da 8 maç­lık ye­nil­mez­lik se­ri­si­ne nokta koyan Zon­gul­dak Kö­mürs­por gö­zü­nü Is­par­ta 32 Spor’la oy­na­ya­ca­ğı se­zo­nun son ma­çı­na dikti. Şenol Demir ve öğ­ren­ci­le­ri, 7 Mayıs Cu­mar­te­si günü iç sa­ha­da oy­na­na­cak 90 da­ki­ka mü­ca­de­le­si­ni ka­za­nıp se­zo­nu 3 pu­an­la nok­ta­la­mak is­ti­yor.
Ka­ra­el­mas Kemal Kök­sal Stadı’ndaki kar­şı­laş­ma, aynı za­man­da Kır­mı­zı-La­ci­vert­li tem­sil­ci­mi­zin iç sa­ha­da oy­na­ya­ca­ğı 17’nci maç ola­cak. Sa­ha­sın­da en son 24 Er­zin­cans­por’a 2-1 mağ­lup olan Zon­gul­dak Kö­mürs­por, diğer maç­la­rın 4’ünü ga­li­bi­yet, 4’ünü be­ra­be­re, 7’sini ye­nil­giy­le ta­mam­la­dı.
Zon­gul­dak Kö­mürs­por, sa­ha­sın­da ka­zan­dı­ğı tak­dir­de 34 maç­lık ma­ra­ton­da 10’uncu ga­li­bi­ye­ti­ni ala­cak. Mev­cut pu­an­taj tab­lo­sun­da 38 puana sahip Kır­mı­zı-La­ci­vert­li tem­sil­ci­miz, 40 pu­anın üze­ri­ne çı­ka­ca­ğı gibi Uşaks­por’un Pa­zars­por’la be­ra­be­re kal­ma­sı ya da mağ­lup ol­ma­sı ha­lin­de bir ba­sa­mak yük­se­lip pu­an­ta­jı 13’üncü sı­ra­da ta­mam­la­ya­cak.
3’ÜNCÜ KEZ 40 PU­ANIN ÜZERİNE ÇI­KI­LA­CAK
Kır­mı­zı-La­ci­vert­li­ler, se­zo­nu 41 pu­an­la ta­mam­la­ma­sı ha­lin­de 6 se­zon­dur mü­ca­de­le et­ti­ği 2. Ligde üçün­cü kez 40 pu­anın üze­ri­ne çı­ka­cak. Zon­gul­dak Kö­mürs­por 2016-2017 se­zo­nun­da 47 puan, 2018-2019 se­zo­nun­da 42 puan top­la­mış­tı.
2016-2017 se­zo­nun­da 2. Lig­de­ki en yük­sek puan or­ta­la­ma­sı­nı ya­ka­la­yan Zon­gul­dak Kö­mürs­por’u yine mev­cut tek­nik di­rek­tör Şenol Demir ça­lış­tı­rı­yor­du. Elmas, 42 puanı ise Cahit Terzi dö­ne­min­de elde etti.
Bu iki sezon dı­şın­da 40 puanı ya­ka­la­ya­ma­yan 2. Lig ekibi, 2017-2018 se­zo­nun­da 38 puan, 2019-2020 ve 2020-2021 se­zo­nun­da 36 pu­an­da kaldı.
ESKİŞEHİR, AKHİSAR VE KONYA DÜŞTÜ
Öte ta­raf­tan, Beyaz grup­ta son hafta maç­la­rı ön­ce­si küme düşen 3’üncü takım da belli oldu. Es­ki­şe­hirs­por ile 1922 Kon­yas­por’un haf­ta­lar ön­ce­sin­den küme düş­tü­ğü ligde, 1 Mayıs’ta oy­na­nan 37’nci hafta maç­la­rı so­nun­da 31 pu­an­da kalan Ak­hi­sars­por, son hafta maç yap­ma­dan BAY ge­çe­ce­ği için küme düşen 3’üncü takım oldu.
PLAY-OFF’TA MÜTHİŞ YARIŞ
Pen­diks­por’un haf­ta­lar­da ön­ce­sin­den şam­pi­yon­lu­ğu­nu ga­ran­ti­le­di­ği grup­ta, play-off ya­rı­şı nefes ke­si­yor. 2, 3, 4 ve 5’inci sı­ra­da­ki 4 ta­kı­mın play-off bi­le­ti ala­ca­ğı grup­ta, pu­an­taj tab­lo­sun­da Amed Spor­tif 56 pu­an­la ikin­ci, Tar­sus İdman­yur­du 55 pu­an­la üçün­cü, Ka­ra­ca­bey Be­le­di­yes­por 53 pu­an­la dör­dün­cü, Is­par­ta 32 Spor 52 pu­an­la be­şin­ci sı­ra­da yer alı­yor.
Söz ko­nu­su bu ta­kım­lar­dan Amed Spor­tif, Pen­diks­por’la, Ka­ra­ca­bey Be­le­di­yes­por An­ka­ra De­mirs­por’la, Is­par­ta 32 Spor, Zon­gul­dak Kö­mürs­por’la, Bu­cas­por 1928, Tar­sus İdman­yur­du’yla, 24 Er­zin­cans­por, 1922 Kon­yas­por’la kar­şı­la­şa­cak. Bu maç­lar ne­ti­ce­sin­de Play-Off grubu şe­kil­le­necek.
Play-Of’ta çift maç eleme usu­lü­nün uy­gu­la­na­ca­ğı çey­rek final mü­sa­ba­ka­la­rı 12-16 Mayıs, yarı final mü­sa­ba­ka­la­rı 20-24 Mayıs, final ise 29 Mayıs Pazar günü oy­na­na­cak.
(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On