PANKOBİRLİK RAPORU.

17 Mart 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
397 defa okundu.

 

PANKOBİRLİK GÖRÜŞÜ “Cargıll’in Ocak 2018 Tarihli Değerlendirme Raporu”una Karşı Ağır Eleştirilerin Yer Aldığı Uyarıcı Bir “Karşı Rapor:

PANKOBİRLİK RAPORU.

Kırşehir Şeker Fabrikası’ da dâhil, Şeker Fabrikalarının “özelleştirilmesi” sürecinde, kamuoyunun pür dikkat kesildiği “gıda güvenliği” ile bütünlüklü olarak Pankobirlik tarafından kaleme alınıp hükümet ve kamuoyuyla paylaşılan“Cargıll’in Ocak 2018 Tarihli Değerlendirme Raporu”una Karşı Ağır Eleştirilerin Yer Aldığı rapordan önemli kesitleri okurlarımızla paylaşıyoruz.

 CARGİLL’in şeker fabrikalarının özelleştirilmesini önerdiği raporuna, 1.5 milyon ortaklı Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nden (Pankobirlik) gelen yanıt gıda güvenliği tarım politikaları alanında bir “ulusal duruş” olarak değerlendiriliyor

CARGILL’İN OCAK 2018 TARİHLİ DEĞERLENDİRME RAPORU”BAŞLIKLI ÇALIŞMASI ÜZERİNE

Cargill’e karşı hazırlanan raporda, “Şeker piyasasında tam serbestleşme ve nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretiminde yüzde 60 kota artışı istiyor. Bununla hedef Türk tarımı ve çitfçisinin iflasa sürüklenmesi ve sonuçta Türkiye’yi Cargill tarafından yönlendirilen ucuz bir mısır deposu durumuna getirmektir. Cargill, bu ülke insanını ya cahil ya da saf sanmaktadır. Bu ülke insanı 600 yıl boyunca Cihan Devleti idare etmiş nesillerin torunlarıdır, ne cahildir, ne de saf” denildi.

“Cargill Türkiye tarafından hazırlanan ; ‘şeker piyasası: mevcut durum ve değerlendirme raporu’  başlıklı çalışmanın, ülkemiz menfaatleri göz önünde bulundurularak yapılan eleştirisi ile şeker pancarı-mısır ve tarımsal üretim konusundaki gerçekleri ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır” denilen Pankobirlik raporunda; “Cargıll’in ocak 2018 tarihli değerlendirme raporu”una yönelik ağır eleştiriler yer alıyor.

Şubat ayı sonunda “pankobirlik görüşü” olarak yayınlanan yazıda özetle şöyle deniyor.

.

CARGİLL ULUSLARARASI GIDA TEKELİDİR!

Nişasta bazlı şeker alanında ülkemizde tekel konumunda bulunan Cargill, bu raporu ile ülkemizin tüm şeker üretim olanaklarını ele geçirmek istediğini açıkça dile getirmekte, Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllardan bugüne kadar en büyük emelimiz olan ‘üç beyazlar’ alanında dış bağımlılıktan kurtulma ve en zor günlerde halkımızı besleyebilme hedefini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Uluslararası gıda tekeli konumundaki Cargill firması ülkemizdeki şeker piyasasının durumunu tartışan bir raporu kaleme alıp ilgili Bakanlığa sunmuş bulunmaktadır.

CARGİLL’İN BU RAPORU İBRET VESİKASI OLARAK SAKLANMALI

Kanaatimize göre Cargill’in bu raporu başta vatanperver bürokratlarımız olmak üzere konu ile ilgi tüm kişi ve kuruluşlarca bir ibret vesikası olarak saklanmalı ve gerektiği zaman ve gerektiği yerde yabancı sermaye hayranlarının yüzlerine çarpılmalıdır. Özellikle de özelleştirme konusunda ‘ben şeker fabrikalarını satıp buradan para alacağım, işletme devri metoduyla ben fabrikaları çiftçiye bilabedel neden vereyim?’ diyenler için ‘halkın malını halka vermekten imtina edip her türlü çarpıtmayı kullanarak ülkemiz tarımını tümüyle çökertmek için çaba sarf edenlere mi fabrikalarımızı vereceksiniz; kimin malını kime vermiyorsunuz?’ diyebilmek için bu vesika çarşaf çarşaf çoğaltılıp, ülkemizin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu hepimizin görebilmesi için memleketin billboardlarında sergilenmelidir.

CARGİLL, BURAPORU İLE ÜLKEMİZİN TÜM ŞEKER ÜRETİM OLANAKLARINI ELE GEÇİRMEK İSTİYOR.

Günümüzde birçok dış tehdit ile karşı karşıya kalmış bulunan ülkemize karşı bu tehditleri örgütleyen devletlerin arkasında bu tür uluslararası sermaye kuruluşları yoktur da, kim vardır?  Bu gerçeği görebilmemiz için Cargill’in başka kaç tane rapor yazması gerekmektedir? Nişasta bazlı şeker alanında ülkemizde tekel konumunda bulunan Cargill, bu raporu ile ülkemizin tüm şeker üretim olanaklarını ele geçirmek istediğini açıkça dile getirmekte, Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllardan bugüne kadar en büyük emelimiz olan ‘üç beyazlar’ alanında dış bağımlılıktan kurtulma ve en zor günlerde halkımızı besleyebilme hedefini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

PANCAR ŞEKERİ VE PANCAR ÜRETİCİLİĞİ ÜZERİNDE KORUMACI POLİTİKALAR

Cargill Raporu AB şeker politikasında kotaların kaldırılması ile tümüyle piyasa koşullarında üretim yapılacağı gibi bir imaj yaratmaya çalışmaktadır ki bu kesinlikle doğru değildir. Bütün gelişmiş dünya ekonomileri (başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere) pancar şekeri ve pancar üreticiliği üzerinde korumacı politikalar tesis etmiş ve bu politikalara hız kesmeden devam etmektedir. AB’de kotaların kaldırılması da esas olarak nişasta bazlı şeker üretiminde artış sağlamak için değil pancar şekeri üretimini korumak, artırmak ve geliştirmek için alınmış bir tedbirdir.

NİŞASTA BAZLI ŞEKERİN SAĞLIĞA ZARARLARINA KARŞI

Önceden de belirttiğimiz gibi mısır, şeker pancarının ikamesi olarak kullanılabilecek bir ürün değildir. Şeker üretimi bakımından kısmi bir ikamenin mevcudiyeti şeklinde değerlendirme yapılabilir ancak pancar şekeri ile mısır şekeri hiçbir zaman aynı ürün değildir; ortadaki durum da bir mısır-pancar karşıtlığı değil NBŞ ve pancar şekeri karşıtlığıdır.

Her ne kadar Cargill raporunda bu iki şekerin aynı olduğu iddia edilse de bu kesinlikle doğru değildir. Pancar şekerinde şeker doğal halde mevcuttur; ancak mısırdan şeker doğal yolla elde edilememekte, nişasta elde edilmekte ve kimyasal süreçler yardımıyla bu yapay bir şeker haline getirilmektedir. Bu, suntadan yapılmış mobilya ile masif mobilya arasında aynılığı iddia etmek kadar abesle iştigaldir.

Dünya genelinde ve ülkemizde her geçen gün nişasta bazlı şekerin sağlığa zararlarına karşı kamuoyu tepkisinin arttığı ve tüketicilerin doğal şeker statüsünde olan pancar şekerini tercih ettiği göz önünde bulundurulduğunda, sayıları her geçen gün artan bu tüketici kitlesinin talepleri açısından da nişasta bazlı şekerlerin pancar şekerinin yerine ikame edilemeyeceği açıktır. Pancar şekeri ve pancar şekeri kullanan ürünler günümüzde ciddi bir tercih sebebidir

MISIR; ŞEKER PANCARININ İKAMESİ OLARAK DÜŞÜNÜLEMEZ.

Ne Avrupa birliği ne de Amerika birleşik devletleri hiçbir zaman pancar ve pancar şekeri üretiminden vazgeçmemekte; yukarıda ab örneğinde de anlatıldığı gibi tüm tedbirleri şeker pancarı tarımını ve pancar şekerini teşvik edecek yönde almaktadır. Mısırı şeker pancarının ikamesi olarak düşünecek ve sunacak dünya yüzündeki tek zihniyet Cargill zihniyeti olsa gerektir….

ŞEKER FABRİKALARI BİZE MİRAS, DAHA FAZLA DEĞER EKLEMELİYİZ

Cargill’in kaleme aldığı bu rapor bir ibret vesikası olarak saklanmalı, yabancı sermaye hayranlarına, yabancı sermayeyi beyaz atlı prense çevirip ülkemizi terkisine atıp kurtaracağına inanlara bıkmadan usanmadan gösterilmesi gereken bir belgedir.

Kaleme alınan vesikadan da anlaşılacağı üzere ülkemizdeki NBŞ üreticilerinin kendilerine hayrı yoktur ki ülkemize “know-how” getirsin, ülkemizi ileri götürecek herhangi bir faaliyet içerisinde olsun!Dört yanımızın savaşla çevrili olduğu ve ülkemizin de güney sınırlarımızda muzaffer bir savaş sürdürdüğü bu günlerde: şekerin stratejik bir ürün olduğunu, yerli pancar şeker üretiminin artırılarak sürdürülmesi gerektiğini, bu sayede hem tarım hem de hayvancılığımızın güçleneceğini ve ülkemizin tarımsal üretide kendisine yeterli hale geleceğini, şeker fabrikalarının bizlere dedelerimizden miras kaldığını, bizlere düşen görevin ise bu mirasın üzerine daha fazla değer ekleyip çocuklarımıza miras bırakmak olduğunu hatırlatmak isteriz…

        HABER: SÜMEYYE ŞAHİN

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN