MHP KURULTAYINDA KARAR NASIL ALINACAK?

2 Haziran 2016
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1246 defa okundu.
MHP KURULTAYINDA KARAR NASIL ALINACAK?

kürşat zorluBildiğiniz gibi MHP Olağanüstü Tüzük Kurultayına ilişkin 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı, yapılan temyiz başvurusunun ardından Yargıtay 18.Hukuk dairesi tarafından onandı. Artık bir tüzük kurultayının toplanmasının önünde hiç bir hukuki engel kalmadı. Ardından MHP Genel Merkezinin açıklaması geldi. Peşpeşe yapılan açıklamalarla birlikte değerlendirildiğinde 10 Temmuz’da bir seçimli olağanüstü kurultay toplama kararı alındığı belirtiliyor. Ülkücü iradenin istek ve arzusuna çoktan kulak verilmeliydi. Bu geç kalınmış ve eksik bir karar. Zira şu aşamada kazanılmış bir adalet mücadelesi  ve hukuken elde edilmiş bir hak ve yetki söz konusu. Ancak işin detaylarına girildiğinde dikkatle irdelenmesi gereken önemli hususlar var. Bu konuda cevabını merak ettiğim en kilit soruları araştırdım. Uzmanlardan da aldığım bilgiler çerçevesinde aşağıdaki tespit ve değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

1- Olağanüstü kongrelerde seçim yapılamaz hükmü 2009 konresinde yapılan değişiklikle getirilmişti. Şimdi hep birlikte bu girdabın içinden çıkılmaya çalışılıyor. Vaktiyle güç alanının devamı için atılan bir düğüm şimdi atanlarında karşısında bir engel olarak duruyor.

2-  Olağanüstü kongreler belirli gündemle toplandığı için bu gündeme, yani tüzük değişikliği için yapılan bir olağanüstü kongreye genel başkanlık seçimi eklenemiyor. Ve ilçe seçim kurulunun büyük kongre delege listesini askıya çıkarması gerekiyor. Ancak ilçe seçim kurulu tüzük değişikliği için yapılan bir kurultaya müdahil olamayacağını, bunun partinin iç meselesi olduğuna yönelik görüşünü ortaya koyuyor. Oysa gündem kısmındaki zorunluluk gibi ilçe seçim kurulunun delege listesini askıya çıkarması gerekirken, seçimli kurultay için bir de ilan müddeti gündeme geliyor. Bu temel gerekçelerle aynı gün içerisinde tüzük değişikliğinin yapılmasına müteakip seçimli bir kongrenin yapılması mümkün görülmüyor. Eğer gerçekten bunun hukuken herkesi tatmin edecek bir formülü varsa ivedilikle paylaşılması gerekiyor.

3- Aynı gün hem tüzük kongresi hem de seçimli kurultay yapılamayacağı için Pazartesi toplanacak olan Çağrı Heyeti mahkemeden aldığı yetkiye dayanarak Tüzük Kurultayının tarihini açıklayacak (19 Haziran). Yani verilen mahkeme kararı uygulanacak ve tüzük değişikliği için üst kurul delegelerinin takdirine sunulacak. Muhtemelen ihraç müessesini düzenleyen kısımda rekabeti ve fırsat eşitliğini engelleyecek bir hüküm varsa tadil edilecek. Eğer aynı kurutayda seçimli bir kurultayın yapılması istenirse bunun için yasal süreyi içeren yeni bir tarih açıklanacak.

4- Bir diğer tartışma tüzük kurultayının toplanma ve karar alma sayısı üzerine… Bunu da araştırdık. Buna göre MHP Parti tüzüğünde, tüzük değişikliklerinin yapılabilmesi için üst kurul delegelerinin yirmide biri ile teklif edilmiş olması şartı dikkat çekmekte olup tüzük değişiklikleri için ayrıca bir karar nisabı belirtilmediği görülüyor. MHP Büyük Kongrelerinde karar yeter sayısına ilişkin en bağlayıcı ifade 64. maddede yer alan “hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.” ifadesi. Bu durumda tüzük değişikliklerinde de karar nisabı, usulüne uygun ve yeterli toplantı nisabı ile toplanmış olunduğu taktirde salt çoğunluktur.

5- Bu durumda toplantı yeter sayısına ulaşabilmek için ilgili kanuna gitmek gerekiyor. Yani Siyasi Partiler Kanunu‘na… Kanunun 14.maddesinde “Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı, büyük kongre üye tamsayısının salt çoğunluğudur… Büyük kongrenin karar yeter sayısı, kanunda veya parti tüzüğünde daha büyük bir sayı gösterilmediği hallerde, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.” hükmü yer alıyor. Dernekler kanununda ise  “Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.” maddesi bulunuyor.

Parti Tüzüğünün 117.madddesi “Bu Tüzükte yer almayan hususlarda Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları ile genel hükümler uygulanır.” şeklinde olduğuna göre MHP Büyük Kongrelerinin (tüzük değişikliği yapılsa bile) toplantı yeter sayısının 1201 geçerli delegenin yarısı olan 601 olduğu, karar yeter sayısının ise bunun da yarısının bir fazlası olan 302 olduğu anlaşılıyor.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN