MHP BEYANNAMENİN ARKASINDA DURACAK

27 Ekim 2015
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
484 defa okundu.
MHP BEYANNAMENİN ARKASINDA DURACAK

 

yıldrım türkKırşehir MHP Milletvekili adayları olan Prof.Dr. Cemil Yıldırım Türk ve Eftal Avşar MHP’nin verdiği sözlerin arkasında duracaklarını bildirdi.

Kırşehir MHP Milletvekili adayları olan Prof.Dr. Cemil Yıldırım Türk ve Eftal Avşar seçim çalışmaları sürecinde ziyaret ettikleri yerlerde MHP’nin Seçim beyannamelerini uygulayacaklarını dile getiriyorlar ve aynı zamanda Bahçeli’ye tam destek hep destek olacakalrını belirttiler.MHP’nin seçim beyannameleri de aşağıda ki şekilde veriliştir.

 

ÇÖZÜM SÜRECİ

 

“Erdoğan, Slovakya’nın başkentinde kendisini karşılamaya gelen gurbetçi kardeşlerimize dünyanın gözü önünde Başkanlık sistemini övmüştür. Türkiye’nin onca meselesi dururken şuur noksanlığını ispatlayan Erdoğan ne yazık ki şunları söylemiştir. ‘Şu anda giydiğimiz gömlek dar geliyor. Bu vücut artık bu gömleğe tahammül edemiyor. Bize bundan sonra yakışacak gömlek, yeni bir idari yapılanmadır. Bu da Başkanlık sistemidir’ Tavsiyemiz gömleği dar geliyorsa ya diyet yapmalı ya da kaderine razı olmalıdır. Biz Erdoğan’ın nasıl bir gömlek düşlediğini biliyoruz. Biz Erdoğan’ın elinin altında olan gömleğin arka yüzünde ABD ön yüzünde AB iki yanında PKK ve İmralı canisinin yazılı olduğunun farkındayız. Türkiye’nin değiştirecek gömleği yoktur. Üzerimizdeki gömlekte şehitlerimizin çıkmayacak kan izi vardır. Kuveyt’ten dönerken terör örgütü ile aynı masada oturmak devletin çöktüğü anlamına gelir, sözleri Erdoğan’a aittir

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

 

“Anayasa değişikliği veya yeni bir Anayasa yapılması kapsamında hiçbir şekilde tartışamayacağımız hususlar şunlardır. Farklı etnik kimliklere, siyasi ve hukuki statü tanınarak çok parçalı millet yapısı oluşturmasına; kişi hak ve özürlüklerinin etnik temelli kollektif haklara dönüştürülmesine. Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere statü kazandırılarak yapay azınlık yaratılmasına. Vatandaşlarımızın birbiriyle çatıştırılmasına zemin hazırlanmasına. Türkçe dışında başka dillerde ana dil eğitim yapılmasına, Türkiye’nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli parlamento olarak çalışacağı özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine tamamen karşıyız ve karşı duracağız. Türkiye Cumhuriyetinin üniter devlet yapısını esas alan parlamenter sistemi, demokratik siyasi sistemin sürdürülebilmesi bakımından gerekli görüyoruz. Anayasa ihtiyacını toplumsal gereklilik yerine devleti ve milleti parçalamaya götürecek bir sistem değişikliğini endeksleyen siyasi yaklaşımı açıktan reddediyoruz”

 

TERÖR

 

“Terörün bitirilmesi için devletin güvenlik güçleriyle meşru zeminlerde ve tüm ülke sathında etkili bir mücadele vermeye son derece kararlıyız. Güvenlik güçlerimizi kışla ve karakollara hapseden uygulamalara mutlaka son vereceğiz. Herkes bilsin ki terörün ve bölücülüğün kökünü kazıyacağız. Terörle pazarlıklar derhal bitirilecek. İhanet süreci bıçak gibi kesilecek. İhanete ortak olanlar adalete sevk edilecektir”

 

17-25 ARALIK ZANLILARI

 

17-25 Aralık sürecine atıfta bulunan Bahçeli, “17-25 Aralık zanlıları başta olmak üzere tüm yolsuzlukların üzerine titizlikle gidilecek. Devlet malına el uzatanlardan, kul hakkı yiyenlerden, rüşvetçilerden, soygunculardan hesap sorulacaktır. Yolsuzluk yoluyla elde ettiği hukuki olarak tespit edilen her türlü varlığa el konulması ve bu suçluların bu varlıklardan mahrum bırakılması amacıyla yolsuzluktan suçlu görülen kişilerin servetleri nerede ve kimin adına kayıtlı olursa olsun zaman aşımı gözetilmeksizin el konulması hukuken sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

 

KDV ERTELEME SİSTEMİ 

 

“Sanayi yatırımlarına ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlayacak yatırım bankacılığı desteklenecektir. Bankacılık kesimini reel sektöre sürekli olarak mali destek verebilir hale getirecek tedbirler alınacaktır. Kredi Garanti Fonu yeniden yapılandırılarak kaynakları artırılacak, Kredi Garanti Fonu ve risk sermayesi sistemi etkin hale getirilerek KOBİ’lerin teminat sorunu çözülecektir. Yatırım yapanlara, istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlayanlara yönelik vergi indirim ve kolaylıklarını içeren bir program uygulamaya konulacaktır. Yüksek teknolojili, yüksek katma değer ve istihdam sağlayan yatırım projelerine yüzde 100’e kadar yatırım indirimi verilecektir. Sanayinin kullandığı girdilerin fiyatlarını yükselten fon ve benzeri kesintiler gibi maliyet dışı unsurlar kaldırılacaktır. Üretim ve ticareti olumsuz etkileyen harç ve damga vergisi gibi işlem vergileri azaltılacaktır. İstihdam üzerindeki vergi ve diğer yükümlülükler hafifletilecektir. Makine teçhizat alımları için kredi kullanımında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınmayacaktır. Vergi politikalarında rekabet gücünü azaltan istisna, muafiyet ve indirimler azaltılacaktır. Vergi mükelleflerinin üretim ve ticaretine ilişkin belgelendirdikleri harcamaların gider konusu yapılması sağlanacaktır. Vadeli satışlarda KDV erteleme sistemi getirilecektir. Vergisini düzenli ödeyen mükellefler ödüllendirilecektir”

 

MAZOT, 1 LİRA 75 KURUŞ OLACAK

 

“Yük ve yolcu taşımacılığında demir yolu ve deniz taşımacılığının payı artırılacaktır. Denizyolu-karayolu ve denizyolu-demiryolu kombine taşımacılığını geliştirecek projelere öncelik verilecektir. Çanakkale Boğaz Geçişi projesi gerçekleştirilecektir. Transit yük taşımacılığı açısından uygun olan limanların kapasitesi artırılacaktır. Sanayi odaklarının liman ve ana hat demiryolu bağlantıları gerçekleştirilecektir. Esnaf ve sanatkârımız güçlendirilerek faaliyetlerine dinamizm kazandırılacaktır. Meslek standartları geliştirilecek, esnafımıza ihtisas kimliği kazandırılacak ve mensubiyet bilinci oluşturulacaktır. Esnaf ve sanatkârımızın uygun krediye ve dış pazara erişimi kolaylaştırılacak, krediye erişimini engelleyen teminat sorunu ortadan kaldırılacaktır. Ürettikleri malların dış pazarlarda tanıtılması ve fuarlara katılmaları için özel teşvik sistemleri geliştirilecektir. AVM yasası, esnafın haklarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenecektir. Her kesimin rahatlıkla ulaşabileceği yerlerde AHİKENT merkezleri açılacak, bireylerin becerileri doğrultusunda iş edinmelerine ve kendi işlerini gerçekleştirmelerine imkân verecek destek sağlanacaktır. Yeni işyeri açan esnafımıza beş yıl süreyle vergi ve prim avantajı sağlanacaktır. Esnafımızın gelirinin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanacaktır. Şoför esnafımızın yenilemek için alacağı ticari araçtan vergi alınmayacaktır. Ve bu kategorideki kardeşlerimize yıpranma payı hakkı verilecektir. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt imkanı sunulacaktır. Esnaf ve sanatkârımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınacaktır. Esnaf ve sanatkârlarımızın hastalık ve ayakta tedavi süresinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri konusunda düzenleme yapılacaktır. Ve en önemlisi emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir. Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacaktır. Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacaktır. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı önlenecektir. Genetiği bozulmamış ürünlerin korunması ve geliştirilmesine önem verilecektir. Gıda güvenliği ve güvenilirliği çağdaş normlara ulaştırılacaktır. Mazot, gübre ve yem üzerindeki vergiler kaldırılacak ve çiftçimizin canını yakan mazot, herkes duysun ki, 1 Lira 75 Kuruş olacaktır”

 

ASGARİ ÜCRET NET 1400 LİRA

 

“Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği bir işgücü piyasası oluşturacağız. Önemle altını çiziyorum, asgari ücret net 1400 liraya çıkaracağız. Asgari ücretlilere, büyük şehirlerde her ay 100 lira şehir içi ulaşım desteği vereceğiz. Evi olmayan muhtaç ailelere 250 lira kira yardımı yapacağız. Böylece asgari ücret açlık sınırının üzerine çıkarılacak,  büyükşehirlerde başını sokacak bir göz evi olmayan asgari ücretlinin 1750 lira alabilmesi mümkün olacaktır. Asgari ücretten vergi almayacağız, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirini vergi dışı bırakacağız. Yıllık ortalama 700 bin kişiye iş imkanı oluşturacağız. Yardıma ihtiyaç duyan ailelerin en az bir ferdine iş imkânı, iş sağlanana kadar 700 lira Aile Desteği vereceğiz. Taşeron işçilerin sorunlarını çözüme kavuşturacağız, köleliği andıran işçi çalıştırma düzenine son vereceğiz. Kamuda çalışan taşeron işçileri kadroya geçireceğiz.  Emeklilerimize Mart ve Eylül aylarında 1400’er lira olmak üzere yılda iki asgari ücret tutarında Emekli Destek Ödeneği hakkı tanıyacağız. Böylece çiftçi, esnaf, işçi, memur ile Cumhurbaşkanı ve milletvekili emeklisi aynı tutarda ödenek alacaktır. Emeklilerimizin banka promosyonu alabilmelerinin önünü açacağız. Esnafımızın emekli aylığından kesilen sosyal güvenlik destek primini kaldıracağız. Aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesiyle birlikte sağlık hizmetinde alınan ek ücret ve katılım payı uygulamasına son vereceğiz. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, emekli aylığı zammını tüketim kalıplarına göre özel bir endeksle belirleyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki eşitsizliği gidereceğiz, emekli aylığı hesabındaki refah payını çoğaltacağız. Emeklilikte yaşa ve prim gün sayısına takılanların mağduriyetini mutlaka gidereceğiz”

 

DOĞUM BORÇLANMA HAKKI 

 

Kadın seçmenlere yönelik vaatlerini açıklayan Bahçeli, “Kadın istihdamını yaygınlaştıracağız. Kadınlara sigortalılık öncesi doğumlar için doğum borçlanma hakkı getireceğiz. Çalışmayan ev hanımlarına mesleki beceri kazandırarak aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına destek olacağız. Aile birliğinin korunması amacıyla çalışan eşlerin aynı il içinde görev yapmalarını tesis edeceğiz. Girişimci kadınlara yüzde ellisi hibe olmak üzere finans desteği vereceğiz. Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılıkla kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Şiddete maruz kalan kadınlara adli yardım desteği sağlayacağız, bu çerçevedeki davaları zaman aşımından ve mahkeme harç ve masraflarından muaf tutacağız. Tüm vatandaşlarımızı kapsayan bir aile avukatlığı sistemi oluşturacak, hukuki koruma sigorta sistemini genelleştireceğiz. Her öğrenciye öğrenim süresince başarılı olmak kaydıyla 10 bin liraya kadar yükseköğrenim kuponu vermekle birlikte, işe girince faizsiz olarak dört yılda tahsil edeceğiz. Evlenecek ihtiyaç sahibi gençlerimize kamu bankaları aracılığıyla 10 bin lira tutarında, 2 yıl vadeli ve faizsiz evlilik kredisi alabilme imkânı getireceğiz. Çocuklarımızın hayat kalitesini iyileştirecek, geleceklerini teminat altına alacağız. Sosyal refahı artıracak destekleyici düzenlemeler yapacağız. Yoksul kardeşlerimizin üretici konuma getirilmesi esas olacak, sosyal dayanışma güçlendirilecek, hiç kimse aç ve açıkta bırakılmayacaktır. Demokrasinin güvencesi orta sınıfı canlandıracağız. Vatandaşımızın aldığı sosyal yardım ve destekler aynen devam ettirilecektir. Sosyal hizmet ve yardımlarda hak arama imkânı getirilecektir. Muhtaç ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayacakları harcama kartı HİLALKART imkânı sunulacaktır. Kamu arazilerini yoksul vatandaşlarımıza tahsis edeceğiz. Yetim ve öksüz evlatlarımıza aylık 100 lira bağlayacağız. Çocuk parası adı altında yapılan Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımını en az 50 lira olacak şekilde artıracağız” dedi.

 

ENGELLİ VE ENGELLİ YAKINI AYLIĞINI 400 LİRA, AĞIR ENGELLİ AYLIĞINI 600 LİRA

 

“Yoksullara yönelik, bireysel veya toplu konut yatırımlarında her türlü belediye harç ve vergileri sıfırlayacağız. Evi olmayan muhtaç ailelere sosyal konut, konut sağlanamadığı durumda ise 250 lira kira yardımı yapacağız. Aylık 200 kilovatsaatin altında elektrik tüketen ailelere yüzde 75 indirim uygulayacağız. Vatandaşlarımızdan elektrik kayıp-kaçak bedeli alınmayacak, sayaç okuma ve benzeri tüketime bağlı olmayan giderler yansıtılmayacaktır. Vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin payının azaltılması suretiyle vergide adalet sağlanacak, dar gelirlilerin vergi yükü hafifletilecektir. Alacakların vasfı ne olursa olsun icra ve haciz uygulamaları hiç kimsenin gelirini asgari ücretin altına düşürecek şekilde uygulanamayacaktır. Vatandaşlarımız, tüketici kredisi ve kredi kartlarından kaynaklı borç ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılacaktır. Yaşlılarımızın bilgi ve deneyimleri topluma sunulacaktır. 65 yaş aylığı 300 liraya yükseltilecektir. Hiçbir yaşlımız aç, açıkta ve muhtaç durumda bırakılmayacaktır. Belli nüfusun üzerindeki yerlerde Yaşlı Bakım Evleri yapılmasını hedefliyoruz. Engelli kardeşlerimize işe yerleştirmede öncelik tanıyacak, kamudaki 24 bin engelli kotasının tamamına atama yapacağız. Bu kardeşlerimizin tıbbî ve mesleki rehabilitasyon imkânlarını yükselteceğiz. Engelli ve engelli yakını aylığını 400 liraya; ağır engelli aylığını 600 liraya çıkaracağız. Gazilerin, şehit ailelerinin ve malûllerin öncelikli olarak işe yerleştirilmelerini, üretime katkıda bulunmalarını ve topluma kazandırılmalarını amaçlıyoruz. Gazilerimize 3600 günde emekli olabilme hakkını vereceğiz. Ordu ve polis vazife malullerinin özlük haklarını iyileştireceğiz, gaziler arasındaki eşitsizliği gidereceğiz. Malul sayılmayan gazilerimizin mağduriyetlerini giderecek düzenleme yapacağız. Şeref aylığı 1400 liraya yükseltilecek ve geliri olsun olmasın muharip gazilerimizin hepsine aynı tutarda ödeyeceğiz. Ayrıca kamu personel rejimini, liyakati esas alan ve performansı değerlendiren anlayışla yeniden düzenleyeceğiz. Kamuda çalışan taşeron işçiler, 4/C’liler,  vekil, sözleşmeli ve geçici statüde çalışanları kadroya alacağız. Geçici ve mevsimlik işçilerin mağduriyeti giderilecek, kamu işçilerine naklen atanabilme imkanı verilecektir. Kamuda eşit değerde iş yapan eşit ücret alacak, ücret adaleti sağlanacaktır. Kamuda çalışan şube müdürlerinin ek göstergesi 3000 olacak, müdürler, müdür yardımcıları, şef, memur ve yardımcı hizmetlilerin mali ve sosyal hakları ile ilgili kayıplar giderilecektir. Dikkatinizi çekiyorum, kamu çalışanlarına yapılan tüm ek ödemeleri emekli aylıklarına ve hizmetin tamamını kıdem aylıklarına yansıtacağız. Kamu çalışanlarına disiplin affı getirecek, bir derece hakkından yararlanmamış memurlarımıza bir derece vereceğiz. Emekli ikramiyesinde yıl sınırını tümüyle kaldıracağız. İmam ve müezzini olmayan cami kalmayacak, vekil imam ve müezzinlere kadro verilecektir”

 

CEMEVLERİNE DEVLET YARDIMI

 

“Cemevi gerçeği, siyasi kaygılardan uzak, Cami-Cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilecek, inanç ve kültür hayatımızın bir unsuru olan Cemevlerine devlet yardımı yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Alevi İslam inancını da bünyesinde temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Öğretmen ihtiyacı olan hiçbir okul bırakmayacağız. Derslik ihtiyacı tamamlanacak, atanmayı bekleyen öğretmenlerin tamamı kademeli olarak sınıflarına kavuşacaktır. Öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanmalarını hedefliyoruz. Öğretmenlerin, ek ders ücretleri ile eğitim ve öğretim tazminatlarını yükselteceğiz, eğitime hazırlık ödeneğini artırarak eğitim kurumlarında çalışan tüm personele de ödeyeceğiz. Eğitime katkı amacıyla her çocuk için ailesi tarafından yapılacak katkının yüzde ellisine kadar oranda devletin katkıda bulunmasıyla bir “Eğitim Destek Hesabıö kuracağız.  Bu hesapta biriken miktarın özellikle yükseköğretim aşamasında kullanılmasını öngören güçlü bir destek mekanizması geliştireceğiz. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam kargaşasını sona erdireceğiz, aynı işi yapan sağlık çalışanlarını aynı mali ve sosyal haklarla buluşturacağız. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı vermenin yanında, ek ödemeleri emekliliklerine yansıtacağız. İnfaz koruma memurlarının yıpranma payı hakkını yeniden vereceğiz, mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet çalışanlarının özlük haklarını iyileştireceğiz. Emniyet çalışanlarımızın çalışma şartlarını ve özlük haklarını iyileştirerek, bu kapsamda polislerin ek göstergesini 3600’e yükselteceğiz. Astsubayların intibaklarını yapacak, haklarını verecek, uzman jandarma ve uzman erbaşların tüm mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız”

 

TAAHHÜTLERİMİZİN GETİRECEĞİ MALİ YÜK TOPLAMI 71,9 MİLYAR TÜRK LİRASI

 

“Seçim Beyannamemizde yer alan taahhütlerimizin getireceği mali yük toplamını 71,9 milyar Türk lirası olarak öngörmekteyiz. Mali kaynaklarımızı beş ana başlık altında toplamak mümkündür: Toplumsal bir seferberlik başlatılarak kayıt dışılıkla etkin mücadele sonucu vergilerde performans artışı sağlanmasından elde edilecek ilave kaynak 13,4 milyar Türk Lirası, Kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesinden sağlanacak ilave kaynak 6,2 milyar Türk Lirası, Devletin mal ve hizmet alım giderleri ile bir kısım cari transfer kalemlerindeki israf, savurganlık ve yolsuzlukların azaltılmasından elde edilecek gider tasarrufu 23,3 milyar Türk Lirası, Bir kısım rantiyeci azınlıkça elde edilen imar rantının vergilendirilmesinden sağlanacak 12 milyar Türk Lirası, Uygulayacağımız ekonomik program sayesinde elde edilecek yüksek büyüme performansının sağlayacağı 17 milyar Türk Lirası. Böylece, taahhütlerimizin mali yükünü karşılamak üzere, ekonomide oluşturulacak toplam ilave kaynak 71,9 milyar Türk Lirasına ulaşacaktır. Bu miktar Seçim Beyannamemizdeki program, proje, ekonomik ve sosyal yardım ve desteklerin toplam maliyetini karşılamaktadır. Partimizin Türkiye’yi bölgesel güç ve küresel aktör haline getirme vizyonunun esasları, bu ideale ulaşmak için ortaya koyduğu hedefleri ve bu süreçte büyük Türk milletine vaatleri ana hatlarıyla bunlardır. Türkiye ve aziz Türk milleti Milliyetçi Hareket’in inançlı, imanlı, yürekli ve kararlı kadrolarıyla, Cenab-ı Allah’ın yardımıyla bu hedeflere mutlaka ulaşacaktır. Milliyetçi Hareket’in güveneceği ve sığınacağı yegâne yer büyük Türk milletinin temiz yüreği, mühürlü olmayan vicdanı, eşsiz sağduyusu ve geleceğine sahip çıkma azmi ve iradesidir. Milliyetçi Hareket’in Türkiye’yi yönetme konusundaki yetkisinin ve siyasi meşruiyetinin yegâne kaynağı milli iradedir. Milliyetçi Hareket’in tek hedefi ve tek düşüncesi tek başına iktidardır. Bizim ittifakımız sadece ve sadece aziz milletimizledir. Milliyetçi Hareket milli vicdanın sesidir. Türk milleti hiç şüphemiz yoktur ki bu sese kulak verecektir. ‘Toplumsal Onarım ve Huzurlu Gelecek için Bizimle Yürü Türkiye’ sözleriyle vatanımızın her yöresine sesimizi duyuracağız. Türkiye ayağa kalkarak bu çağrımızı karşılıksız bırakmayacaktır”

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN