KTSO’da İmar Barışı toplantısı Düzenlendi

4 Temmuz 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
465 defa okundu.
KTSO’da İmar Barışı toplantısı Düzenlendi

KTSO’da İmar Barışı toplantısı Düzenlendi

Kırşehir TSO’da  İmar Barışı ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda Meclis üyesi İnşaat Mühendisi Seçkin Kolukırık tarafından İmar Barışıy’la ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olduğu belirtilen ve Kolukırık tarafından düzenlenen programın akışı İmar barışından hangi yapılar faydalanabilecek?, İmar barışından hangi yapılar faydalanamayacak?, Yapı kayıt belgesi, Yapı kayıt belgesi müracaatı, Yapı kayıt belgesi bedeli, Yapı kayıt belgesi’nin kullanma yerleri hazineye ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar, yapı kayıt belgesinin geçerlilik süresi gibi konu başlıkları hakkında bilgilendirilme yapılarak gerçekleştirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda Meclis üyesi İnşaat Mühendisi Seçkin Kolukırık tarfından gerçekleştirilen İmar Barışı toplantısında şu açıklamalara yer verildi:

YAPI KAYIT BELGESİ MÜRACAATI

Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır.

Müracaat kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı Kayıt Belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulur, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlanır, Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere Müdürlüğe gönderilir ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilir.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu ARSANIN 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen EMLAK VERGİ DEĞERİ ile yapının YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN toplamı üzerinden, Konutlarda %3 Ticari kullanımlarda %5 oranındadır.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli hesaplanırken, yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilerek ve karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda % 3, ticari kullanımlarda % 5 katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ

Yapı Malikleri, Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorundadır.

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmez. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.

YAPI KAYIT BELGESİ’NİN KULLANMA YERLERİ

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

HAZİNEYE VE BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILAR

Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.

YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır.” (Haber: Filiz ÖZ)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On