Bir Zamanların FETÖ Şaibeli Okul Müdürleri Meselesi!

19 Ocak 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
676 defa okundu.
Bir Zamanların FETÖ Şaibeli Okul Müdürleri Meselesi!

Kırşehir İl Genel Meclisinde halkımızın oyları ile seçilip, MHP İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yaptığım yıllarda ilimizin her türlü sorunlarını yakından takip etmiş, her gelişmeyi korkmadan gizlemeden Kırşehir basını aracılığı ile halkımızla her daim paylaşmıştım. O yıllarda en çok önem verdiğim konulardan birisi de, o dönem devletin iplerini ellerinde tutan hain FETÖ’cülerin etki ve yönlendirmesi ile haksız ve hukuksuzca görevlerinden alınan okul müdürleri meselesiydi. Google’dan isteyenler gerekli taramayı yapabilir, zira pek çok defa basına yansımış, yayın organları konuyu ilgiyle takip etmişti.

Konu çok hassastı. Ülkücü ve Ulusalcı tandansta bilinen okul müdürleri, o dönem başını Fetö’cü olarak tanındığı ve bilindiği iddia edilenlerin çektiği kişilerce görevlerinden alınmışlardı. Pek çok duyuma göre o yıllarda Fetö’cülerin etkin oldukları Cacabey Eğitimciler Derneğinde toplanarak Ülkücü ve Ulusalcı müdürlerin adlarını listeleyerek bunlar görevden derhal alınmalı denilmişti. O yıllarda il genel meclisinde sıkça dile getirmiştim. Haksız puanlama ile kimler görevden alındı, Fetö’cüler alınan kişilerin yerine haksızca, hak etmedikleri halde şişirme ve taraflı puanlarla, neredeyse aynı puanla atanan karı kocaları v.s. nasıl yerleştiler, isim isim gündeme getirmiş, gazetelerde yazmıştım. Haksızca görevden alınan müdürlerin bir kısmı idari dava yoluna gitmiş, ancak orada da engellenmişler, hatta davayı kazananların mahkeme kararı dahi görmezden gelinmiş, görevlerine hukuksuzca iade edilmemişlerdi. Konuyu, Kırşehir İl Genel Meclisine gelen hem o dönem Kırşehir valisi Necati Şentürk hem de daha sonra meclise gelen o dönem Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile toplantıda tartışmıştım ve o tartışma günlerce Kırşehir basınında yer almıştı. O dönem milli eğitim müdürü Osman Elmalı meclis huzurunda genel konuları konuşurken “Kırşehir’de haksızca görevlerinden alınan müdürler konusu var. Meclisimize bu konuları izah ediniz” demiştim. Elmalı bunun üzerine meclise hitaben “Ne talihsizim ki bu konuda yönetmelik değişikliği benim zamanımda oldu” demişti. Yani o dönem haksızlıkların kendisinin de farkında olduğunun ama elinin kolunun bağlı olduğunun itirafı idi bu. Konunun detayları için isteyen arşiv haber taraması yapabilir.

Aradan onca zaman geçti, devletin tüm kademelerinde AKP hükümetini kandırıp adeta parmağında oynatarak sızan hain Fetö örgütü 15 Temmuz darbe girişimi ile devleti tamamen ele geçirmeye çalıştı, ancak Allah’ın yardımı milletimizin feraseti sayesinde başarısız oldular. Devletin tüm kurum ve yapılanmalarında FETÖ’cü avı başladı. Ancak takip ettiğimiz kadarıyla bu operasyonlar siyasilere ve çok üst düzey Fetö’cü olarak bilinenlere kadar ulaşamadı ya da ulaştırılmadı maalesef. İşte bu sıkıntının bir ayağı da, haksızca görevden alınan okul müdürleri yerine dönemin FETÖ’cülerinin etkinliği ile atanan okul müdürlerinin bir kısmının bugün halen görevde olmaları ve haklarında yeterince araştırma yapılıp yapılmadığı net olarak bilinmemesi nedeniyle, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü mü diye sorası geliyor insanın.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, FETÖ ile mücadele kapsamında 9-10 yıl önce haksızca görevden alınan müdürler yerine atanan okul müdürleri ile ilgili ciddi bir çalışma yapmış mıdır merak ediyorum. Fetö’cülerin etkin olduğu haksız görevden alınmalar nedeniyle yeni atanan okul müdürleri şaibeli olması nedeniyle konunun hassasiyeti ne derece araştırılmış, gerekli raporlar hazırlanmış olabilir merak ediyoruz. O dönem haksızca görevden alınan okul müdürleri yerlerine atanan tüm okul müdürlerine elbette Fetö’cü demiyoruz elbette. Tamamı da masum olabilir lakin 15 Temmuz sonrası açığa alınanlar da olduğundan şüphelenmemek elde değil. Hulasa görevden almalar tamamen hukuksuz olduğundan, görevden alınan yerlerine atanan herkes otomatikman şaibeli duruma geldiğinden hassasiyetle ve tarafsızca araştırılmalı diyoruz. Nasıl ki savcılığa suç şüphesi ile intikal eden herkes esasında masum da olsa soruşturma boyunca şüpheli olarak adlandırılıyorsa, işte FETÖ’cülerin etkin olduğu yıllarda yapılan her işlem ve eylem de şüpheli olarak nazara alınmalıdır. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün okul müdürleri ile imtihanının sancıları halen tazedir, halen tatmin edici bir neticeye ulaşılamamıştır. Mesela, sokaktaki konuşmalarda kimi kripto Fetöcüler halen görevde diye konuşmalar varsa, bu kişiler şimdi AKP’ye yakın cemaatlere sızarak arkalarını sağlama aldıklarını düşünerek hareket ediyorlar

denilebiliyorsa Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün ciddi bir sorumluluğu doğmaktadır. İşte bende il genel meclisi üyesi olduğum yıllarda sürekli gündeme getirdiğim okul müdürleri meselesinin halen çözülmemiş olduğunu yakinen takip edip bilen birisi olarak bu hafta böyle bir flashback/hatırlama yazısı yazmanın gerekli olduğunu düşündüm.

Kırşehir küçük bir il, herkes birbirini tanıyor. Bilhassa okullar dünyasında sıkıntılı okul müdürleri konusu pek çok sohbette, her ortama halen gündeme gelebilmektedir. Benim konuyu daha önce Kırşehir İl Genel Meclisinden sıkça gündeme getirmem, basına yansıtmam nedeniyle konu ile sıkıntıları bilenlerden halen bilgi akışı almaktayım. Hatta bir zamanlar sadece biz yerel siyasetçiler değil, MHP’nin milletvekilleri de sıkça bu konuyu TBMM’de gündeme getirmiş, AKP’den hesap sormuşlardı hatırlarsanız. Cumhur İttifakının kurulmuş olması bu tür haksızlık ve hukuksuzlukların üstünün kapatılmasına neden olmamalıdır. Eğer hainlerle iltisaklı üst düzey görevliler varsa, en ufak delilde elbette olması gerektiği gibi gözlerinin yaşlarına bakılmayıp ihraç edilenler gibi, pişman oldum deyip hükümete yalakalık yaparak yahut da başkaca hükümete yakın olduğu söylenen kimi cemaatlerin arkasın saklanarak kurtulamamalıdırlar. Vatandaşlar yargılanırken, yeni Bülent Arınç’lar doğmamalı, “pişmanım, bana aptal diyebilirsiniz” ( Arınç’ın kendi beyanı ) gibi beyanlar AK’lanmaları(!) için yeterli olmamalıdır.

Kimi hükümet yanlısı cemaatlerle bağlantıları nedeniyle astığı astık kestiği kestik olan, eş dost akrabasını okulda maaşlı işe alan, derse girmeden haksızca ders ücreti aldığı iddia edilen, öğretmenlere zulmedip (ki bilhassa ülkücü ve ulusalcı öğretmenlere mobbing uygulandığı şeklinde yoğun duyum almaktayım), hükümete yakın gözükmekle kendini sağlama aldığını düşünen kimi okul müdürlerini de sıkça duyuyoruz. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bu konularda ne kadar haberdar ve denetim yapmakta, gerekli araştırmaları yapmakta mıdır bilmiyorum. Ancak ülkemizin eğitim dünyasının gerektirdiği hassasiyet ve yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası konjonktür devlet kurumlarımıza ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Bu kurumlardan en önemlisi de Milli Eğitim Müdürlükleridir. Haksızca görevden alınan okul müdürleri yerlerine hukuksuzca atanan okul müdürleri hassasiyetle araştırılmalı, eğer varsa ve tespit edilirse masum olanlar ile eğer varsalar FETÖ iltisaklı olabilecekler ile masum olanlar birbirinden ayrılmalı, gerekli her türlü yasal işlemler ivedilikle yapılmalı, FETÖ ile mücadele kapsamında halkın güveni kazanılmalı, birileri kollanıyor intibaı toplumdan behemehâl izole edilmeli, halkın devlete ve idarecilere itimadı tesis edilmelidir. Diğer yandan bir önemli yansıması da Cumhur İttifakının temelinin oyulduğudur. Ülkücü düşmanı kimi okul müdürleri, hedef gördükleri ülkücü öğretmenlere baskı ve yıldırma uygulayarak cumhur ittifakı aleyhine adeta çalışma yapan kripto Fetö’cü oldukları şüphesini kuvvetlendirmektedirler. Çünkü Fetö bu ittifakı asla onaylamamaktadır. Kimi eski FEtö’cü olup şimdi sözde tövbeli gözüküp AKP’de üst düzey görev alan bazı siyasilerin de zaman zaman MHP ve Cumhur İttifakı aleyhine beyanlar verdiğine şahit oluyoruz. Olayın bu boyutu bilhassa cumhur ittifakına inanan ve bu yönde mücadele veren siyasileri de ilgilendirmektedir.

Meselenin ve yazının özü çok net aslında… Bir zamanlar Fetö her yere hâkimken, tüm otorite kendi tabirleriyle kandırılan iktidar tarafından ellerine altın tepside sunulduğunda, her yerde olduğu gibi etkin oldukları Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinden pek çok okul müdürü hukuksuzca görevden alınıp yerlerine iddiaya göre FETÖ’nün etkin şekilde belirlediği isimleri okullara yeni müdürler olarak atamış ise şimdi o şaibeli müdürlerin kaçı halen görevdedirler ve de onların FETÖ ile iltisakları yeterince araştırılmış mıdır? Yoksa ortada dolaşan söylentilere ve iddialara göre bir kısım kimi kriptolar sırtlarını şimdi başkaca cemaatlere ve hükümete dayamış olarak yerlerine muhafaza etmeye devam ediyorlar? Kırşehir il genel meclisi olarak görevim bitse de artık bir vatandaş, bir köşe yazarı olarak bu tür hassas konuları incelemeye, gündeme taşımaya yılmadan, korkmadan devam edeceğim.

MHP Eski İl Genel Meclis Üyesi

Av. Bülent DEMİRBAŞ

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On