Kırşehirspor’unda  katılacağı Gelişim Ligleri  statüsü yayınlandı

16 Ağustos 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
5221 defa okundu.
Kırşehirspor’unda  katılacağı Gelişim Ligleri  statüsü yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan temsilcimiz Kırşehirspor’unda mücadele edeceği ve TFF Yönetim Kurulu’nun 04.08.2022 tarih ve 15 sayılı toplantısında alınan kararla kabul edilen Gelişim Ligleri Statüsü, TFF.Org’da yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2022 – 2023 SEZONU GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ

I- GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM

Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3.

Lig Kulüplerinin genç futbolcu gelişim programları dâhilinde, futbolcuların bütünsel gelişimini

sağlamak amacıyla düzenlenecek olan Gelişim Ligleri; U14 Gelişim Ligi, U15 Gelişim Ligi,

U16 Gelişim Ligi, U17 Elit Liglerine, U17 Bölgesel Gelişim Liglerine, U19 Elit Liglerine ve

U19 Bölgesel Gelişim Liglerine katılım koşullarının; kulüplerin, teknik adamların,

futbolcuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve bu ligler kapsamında

oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla

hazırlanmıştır.

MADDE 2- KISALTMALAR ve TANIMLAR

Bu Statü metninde geçen;

a) Gelişim Ligleri: U14, U15, U16 Gelişim Liglerini, Bölgesel Gelişim Liglerini, Elit Ligleri,

b) Bölgesel Gelişim Ligi (BGL): U17 ve U19 Bölgesel Gelişim Liglerini,

c) Elit Ligler: U17 Elit A-B Ligleri, U19 Elit A-B Liglerini,

d) U17 Elit A-B Ligleri: Bu statü hükümlerine göre belirlenen U17 takımlarının, oluşturduğu

lig grubu,

e) U19 Elit A-B Ligleri: Bu statü hükümlerine göre belirlenen U19 yaş kategorilerinin

oluşturduğu lig grubu

f) FGD: TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü’nü,

g) Bölge Müdürlüğü: TFF Bölge Müdürlükleri’ni,

h) Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve TFF tarafından

tescil edilmiş spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri,

i) FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı,

j) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu,

k) MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu,

l) GL Tertip Komitesi: Gelişim Ligleri Tertip Komitesi’ni,

m)Hafta: Pazartesi günü ile başlayan ve bir sonraki Pazar gününün tamamlanmasıyla sona eren

zaman dilimini,

n) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu,

o) Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu (GGPTS): Genç takımların günlük

programlarının ve teknik aktivitelerinin yürütülmesinden görevli olan sorumluyu,

p) Teknik Sorumlu: Kulüpler ile imzaladıkları sözleşme uyarınca maç öncesinde, maç

esnasında ve maç sonunda takım seçimi, taktik ve takımın antrenmanından, soyunma odası

ve teknik alanda oyuncuların ve teknik ekibin yönetiminden sorumlu olan antrenörü

r) Saha Komiseri: Müsabakalarda, sağlık ve emniyet tedbirlerinin denetlenmesi için

görevlendirilen müsabaka görevlisini,

ifade eder.

MADDE 3- KATILIM

(1) Süper Lig ve TFF 1. Ligde yer alan kulüplerin, bu statüde belirlenen şartlar uyarınca Gelişim

Liglerine katılmaları zorunludur.

(2) TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin bu Statünün 7. maddesinde yer alan “Sahalar ve

Tesisler”, 20. Maddesinde yer alan “Teknik Adam Uygunlukları” kriterlerini sağlamaları,

“Noter Tasdikli Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ni imzalayarak TFF’ye başvurmaları

halinde, talep ettikleri yaş gruplarına (U14, U15, U16 Ligleri ile U17 ve U19 Bölgesel Gelişim

Liglerinden katılmayı talep ettiklerine) ve 2022-2023 sezonu sonunda bir üst lige terfi etmeleri

halinde U19 Elit ve U17 Elit liglerine katılmaları zorunludur.

(3) İşbu talimattaki kriterleri yerine getiren TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpleri, Gelişim Ligleri

Statüsü’nün Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi olan www.tff.org ’dan ilanını

müteakip işbu statü ekinde bulunan “Noter Tasdikli Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ni (EK1/ EK-1A) bağlı oldukları TFF Bölge Müdürlüklerine ibraz ederek Bölgesel Gelişim Liglerine

katılmak üzere başvuruda bulunurlar.

(4) Noter Tasdikli Katılım Formu ve Taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine

getirmeyen veya Lige başvurusu kabul edilmesine rağmen Gelişim Liglerine katılmayan; Süper

lig kulüplerine 1.250.000.TL (Bir Milyon İki Yüz Elli Bin Türk Lirası), TFF 1. Lig Kulüplerine

500.000.TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerine 100.000.TL (Yüz

Bin Türk Lirası), para cezası verilir.

(5) 2022-2023 sezonu Gelişim Liglerine katılmalarına rağmen müsabakaya gelmeyen,

müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım

hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, ayrıca mevcut puanlarından galibiyet

halinde verilen puan kadar puan silinir. Ayrıca belirtilen nedenlerle oynatılmayan

müsabakalarda rakip takımın deplasman giderleri ve hakem ücretleri ilgili kulüp tarafından

karşılar.

(6) 2022-2023 sezonu Gelişim Liglerine bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen,

müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden Süper

lig kulüplerine 1.250.000.TL (Bir Milyon İki Yüz Elli Bin Türk Lirası), TFF 1. Lig Kulüplerine

500.000.TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası), TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig kulüplerine 100.000.TL (Yüz

Bin Türk Lirası) para cezası ve hükmen mağlubiyet kararı verilerek bu takım ligden çıkartılır.

Bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları

oynamaksızın ilgili takımla olan müsabakalarında hükmen galip gelmiş sayılırlar. U19 Elit A –

B ve U17 Elit A – B liglerinde yer alma hakkı bulunan ve lige katılmayan takımlar ilgili madde

gereğince bir alt lige düşürülür.

(7) U19 Elit A – B ve U17 Elit A – B liglerinde yer alma hakkı bulunduğu halde Liglere

katılmayan kulüpler sonraki sezonda bir alt ligde mücadele eder.

(8) Rezerv Lig’e katılma zorunluluğu bulunan kulüpler haricinde FIFA kararları neticesinde

yeni futbolcu tescil edemeyen, bu nedenle liglere katılamayacak kulüplere bu durumu

belgelemeleri halinde ceza verilmez.

(9) FIFA kararları neticesinde yeni futbolcu tescil edemeyen ve 2022-2023 Sezonu’nda Rezerv

Lig’e katılması nedeniyle U19 Elit A Ligi’ne katılmaması halinde bu kulüplere, elde ettiği lige

katılım hakkı 2023-2024 sezonunda saklı kalmak üzere 1.250.000 TL tutarında para cezası

verilir.

MADDE 4- LİGLERİN OLUŞUMU

2022-2023 sezonu Gelişim Ligleri aşağıdaki şekilde;

a) U14 Gelişim Lig: 2022-2023 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri ile Katılım Formu

Taahhütnamesi ile başvuran TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin, U14 takımlarından,

b) U15 Gelişim Lig: 2022-2023 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri ile Katılım Formu

Taahhütnamesi ile başvuran TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin U15 takımlarından,

c) U16 Gelişim Lig: 2022-2023 sezonu Süper Lig ve TFF 1.Lig kulüpleri ile Katılım Formu

Taahhütnamesi ile başvuran TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin, U16 takımlarından,

d) U17 Elit A Ligi: 2022-2023 sezonu Süper Lig kulüplerinin U17 takımları ile 2019-2020

sezonu U17 Elit A liginde hakları saklı kalan TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin

U17 takımlarından,

e) U17 Elit B Ligi: 2022-2023 sezonu TFF 1.Lig kulüplerinin U17 takımları ile 2019-2020

sezonu U17 Elit B liginde hakları saklı kalan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin U17

takımlarından,

f) U19 Elit A Ligi: 2022-2023 sezonu Süper Lig kulüplerinin U19 takımları ile 2019-2020

sezonu U19 Elit A liginde hakları saklı kalan TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin

U19 takımlarından,

g) U19 Elit B Ligi: 2022-2023 sezonu TFF 1.Lig kulüplerinin U19 takımları ile 2019-2020

sezonu U19 Elit B liginde hakları saklı kalan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin U19

takımlarından,

h) U17 Bölgesel Gelişim Lig: 2022-2023 sezonu, U17 Elit A – B liglerinde mücadele etmeyen

ve Katılım Formu Taahhütnamesi ile başvuran TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin, U17

takımlarından,

i) U19 Bölgesel Gelişim Lig: 2022-2023 sezonu, U19 Elit A – B liglerinde mücadele etmeyen

ve Katılım Formu Taahhütnamesi ile başvuran TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin, U19

takımlarından, oluşur.

MADDE 5- GL TERTİP KOMİTESİ

(1) GL Tertip Komitesi, FGD Direktörü, FGD İdari Koordinatörü, FGD Teknik Koordinatörü,

Gelişim Ligleri Sorumlusu, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar

Sorumlusundan oluşur.

(2) GL Tertip Komitesi’nin sekretarya işlemleri FGD Yönetici Asistanı tarafından yapılır.

(3) GL Tertip Komitesi müsabakaların organizasyonunu yürütür, fikstürleri hazırlar ve Türkiye

Finallerini organize eder.

(4) Müsabakaların organizasyonuna ilişkin tüm talepler kulüpler tarafından GL Tertip

Komitesine yazılı olarak yapılır.

MADDE 6 –ORGANİZASYON VE SORUMLULUK

(1) Kulüplerin bildirdikleri münhasır saha ve tesisler; müsabaka öncesinde, esnasında ve

sonrasında güvenlik, sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi hususundaki tüm

sorumluluk ev sahibi kulübe aittir.

(2) Müsabakaların oynanacağı saha ve statlarda, başlama saatinden en az 60 dakika, önce tüm

saha ve soyunma odalarının boşaltılmış olması zorunludur.

(3) Kulüplerin sezon öncesinde bildirdikleri iç saha müsabakalarını oynayacağı sahaların /

statların koşullarının yeterli bulunmaması halinde FGD, müsabakanın başka bir saha veya statta

oynanmasına karar verebilir. FGD tarafından bu madde kapsamında saha veya stat değişikliği

yapılması halinde oluşacak tüm masraflar ev sahibi kulüp tarafından karşılanır.

(4) TFF, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün,

saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir.

(5) Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı ev sahibi kulübe aittir.

(6) Yedek futbolcuların ısınma alanları FIFA, UEFA ve TFF Talimatları çerçevesinde oyun

alanının konumuna göre müsabaka öncesi hakem tarafından belirlenir ve ilgililere bildirilir.

Müsabaka esnasında her iki takımdan en fazla beşer yedek futbolcunun ısınmasına izin verilir.

Isınma esnasında oyuncuların yelek giymesi zorunludur. Yedek kulübesinde yer alan atletik

performans antrenörü, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunabilir.

(7) Takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı duruşunda

bulunmaları TFF’nin iznine tabidir.

(8) Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartlarla çıkabilirler.

Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve kuruluşların pankart

taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF’ye müracaat ederek onay almaları

gerekmektedir.

(9) Pankartların boyu 14 metre eni ise 1 metre olmalıdır. Pankart talepleri ancak mesai saatleri

içerisinde yapılması durumunda değerlendirilecektir. Pankart izni verilen müsabakalarda

pankartın TFF Temsilcisi tarafından görülmesi sağlanmalıdır.

(10) Kulüpler yukarıda sayılanlar dışında TFF’nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya

çıkmak zorundadırlar.

(11) 2022-2023 sezonu Gelişim Ligleri kapsamında yer alan kulüplerin U14 ve U15 Genç Milli

Takımlar organizasyonlarına (Milli müsabakalar, hazırlık kampları, karma organizasyonları,

milli takım seçmeleri vs.) aynı yaş kategorisinde en az 5 futbolcu, U16, U17 ve U19 yaş

kategorilerinde ise, aynı yaş kategorisinde en az 4 futbolcu göndermesi durumunda ilgili

kulüplerin yazılı başvurusu doğrultusunda, organizasyon tarihlerindeki Gelişim Ligi

Müsabakaları GL Tertip Komitesi tarafından ileri bir tarihe ertelenebilir.

(12) Okul müsabakalarına denk gelen müsabakaların ertelenebilmesi için U14 ve U15 yaş

kategorisinden en az 5 futbolcu, U16, U17 ve U19 yaş kategorisinde ise, aynı yaş kategorisinde

en az 4 futbolcu okul müsabakalarına davet edilmiş olması gerekir. Okul müsabakaları sebebi

ile ertelenme talebinde bulunacak kulüplerin ilgili müsabaka tarihinden en az 7 gün önce

öğrenci oyuncuların okul müsabakalarına katılacağını bildiren Valilik onaylı davet yazılarını

ve dilekçeleri ile Futbol Gelişim Direktörlüğü’ne başvuruda bulunulması zorunludur. Süresinde

yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(13) Müsabakaların oynanacağı saha veya tesisler ile soyunma odalarının hazırlanması, emniyet

önlemleri, gerekli hijyen, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından ev sahibi kulüp

sorumludur. Ev sahibi kulüpler her müsabakada yedek kulübesinde bir doktor ve müsabakanın

oynandığı stadyum/tesiste tam teşekküllü (defibrilatör cihazının da bulunduğu) ambulans araç

ve görevlilerini bulundurmak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine

getirilmemesi halinde ev sahibi kulübe 25.000-TL para cezası verilir.

(14) 2022-2023 sezonu Gelişim Liglerine katılan kulüplerin ilgili yönetici ve teknik

sorumluları, TFF tarafından düzenlenen tüm eğitim programlarına, turnuva organizasyon

toplantılarına ve TFF tarafından gerekli görülmesi halinde yapacağı diğer toplantılara katılmak

zorundadır.

(15) Müsabakalara sağlık ve emniyet tedbirlerinin denetlenmesi için saha komiseri atanır. Saha

Komiserleri, Futbol Saha Komiserleri Talimatı’nda belirtilen usul ve esaslar dahilinde görev

yaparlar.

MADDE 7 – SAHALAR VE TESİSLER

(1) 2022-2023 sezonu Gelişim Liglerine katılan kulüplerin, eğitim, antrenman ve

müsabakalarda fiilen kullanılan, mülkiyeti kendilerine ait veya sezonluk ya da uzun süreli bu

kulüplere tahsis edilmiş, Genç Futbolcu Gelişim Programları’na özel, en az 2 adet soyunma

odası ve bir hakem odasına sahip, en az 64×100 en fazla 68×105 boyutlarında, U14 Gelişim

Ligi, U15 Gelişim Ligi, U16 Gelişim Ligi, U17 Elit A – B,U17 Bölgesel Gelişim Lig, U19 Elit

B ve U19 Bölgesel Gelişim Lig müsabakaları doğal çim veya uygunluğu TFF tarafından

onaylanmış sentetik çim zeminli saha, U19 Elit A Ligi doğal çim, en az bir sahasının bulunması

zorunludur.

(2) U19 Elit A Ligi müsabakaları en az 64×100 en fazla 68×105 boyutlarında doğal çim

sahalarda oynatılır. Bu maddenin 1.fıkrasında belirtilen saha kriterlerini yerine getirmeyen

kulüplere, kriterlerin yerine getirilmediği her müsabaka için 25.000 TL para cezası verilir.

(3) Bu maddenin 1.fıkrasında ve 2. fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olmak kaydı ile

Kulüpler lig müsabakaları süresince kullanacakları müsabaka sahalarını bir asıl, bir yedek saha

olarak belirleyerek, her iki sahanın da ilgili kurumlardan alınmış tahsis yazılarını, Noter

Tasdikli Katılım Formu ve Taahhütnamesi ile birlikte TFF’ye göndermek zorundadır.

(4) TFF tarafından belirlenen ölçütleri yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen

kulüplerin göstermiş olduğu stadyumlarda müsabakayı oynatıp oynatmama yetkisi TFF’ye

aittir.

(5) Müsabakalarını oynayacakları saha ve tesisi değiştirmek isteyen ev sahibi kulüpler,

taleplerini müsabakanın oynanacağı günden en geç 15 gün önce TFF’ye yazılı ve imzalı bir

şekilde bildirmek zorundadır. Sezon başında TFF’ye sunulan Noter Tasdikli Katılım Formu

Taahhütnamesinde, ilgili kurumlardan alınmış tahsis yazılarını bulunmayan sahalara müsabaka

verilmez.

(6) Gelişim Ligleri’nde müsabaka gün, saha ve saat değişikliği, müsabaka tarihinden en geç 7

gün önce yapılabilir. Kulüpler (ev sahibi ile misafir takım) değişiklik , taleplerini GL Tertip

Komitesine yazılı bir şekilde bildirmek zorundadır.

MADDE 8- SİGORTA

(1) Kulüpler, 2022-2023 sezonu Gelişim Ligleri’ne katılacak takımlarının kadrolarında bulunan

her bir amatör futbolcunun, yurtiçinde ve dışında yapacakları maçlarda, antrenmanlarda, maç

ile antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, taşıtlarda meydana gelmesi muhtemel kazalar ve

sakatlıklar için kısmi veya daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı TFF tarafından yapılacak

sigorta poliçelerinin prim tutarının ödenmesinden yükümlüdürler.

(2) Kulüpler,2022-2023 sezonu Gelişim Ligleri’ne katılacak takımlarının kadrolarında bulunan

amatör lisanslı futbolcuların listesini TFF’ye iletirler. Sigorta işlemleri TFF tarafından

yapıldıktan sonra, prim tutarı ilgili kulüplerin gelirlerinden mahsup edilir.

MADDE 9- LİSANS İŞLEMLERİ

(1) İlgili ligler için bu Statü’de belirtilen koşullara uygun futbolcuların lisans işlemleri, Bölge

Müdürlükleri tarafından yapılır.

(2) 2022-2023 sezonu Gelişim Liglerine katılacak olan 18 yaşından küçük futbolcuların yasal

temsilcileri tarafından imzalanmış EK-2’de yer alan 18 yaş altı futbolcular için seyahat

muvafakatnamelerinin lisans işlemleri esnasında TFF Bölge Müdürlükleri’ne ibraz edilmesi

zorunludur.

(3) Kulüplerin yaş gruplarına ait lisans çıkarma sayıları hususunda herhangi bir sınırlama

yoktur.

MADDE 10 – OYUN KURALLARI

(1) FIFA Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın giriş bölümünde verilen yetkiye dayanılarak

oyun kurallarında yapılan değişiklikler, çeşitli yaş gruplarına göre EK-3’te yer alan tabloda

belirtilmiştir.

(2) Gelişim Ligleri müsabakalarında ve Türkiye Finalleri müsabakalarında VAR (Video Hakem

Uygulaması) yapılabilir.

MADDE 11 – SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER

(1) Müsabakalarda yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 10 yedek

futbolcu, bir teknik sorumlu (yaş grubu teknik sorumlusu), bir antrenör, bir kaleci antrenörü,

atletik performans antrenörü, bir malzemeci, bir doktor ve bir masör veya fizyoterapist sahaya

girebilir.

(2) Tüm Gelişim Ligleri müsabakaları, zorunlu kadrolarda belirtilen kriterleri taşıyan bir

teknik sorumlunun yönetiminde oynanır. Müsabakalarda yedek kulübesinde bulunan diğer

kişiler takımı sevk ve idare edemezler.

(3) Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu müsabaka başlama saatine kadar saha

içerisinde bulunabilir. Müsabaka başlangıcından itibaren yedek kulübesinde ve sahada

bulunamaz, takımı sevk ve idare edemez; yedek kulübesine veya sahaya sözlü ya da fiili olarak

müdahale edemez. Bu fıkradaki yükümlüklerin ihlali halinde ilgili Gençlik Geliştirme Programı

Teknik Sorumlusuna 10 ila 30 gün arası hak m ahrumiyeti cezası verilir.

(4) 2022-2023 sezonu tüm Gelişim Ligleri müsabakalarında akreditasyon sistemi

kullanılır. EK-5 Akreditasyon Tablosu’na göre müsabaka süresince saha içerisinde yer

alabilecek görevliler ancak saha kenarında kendilerine ayrılan özel yerlerde bulunabilirler. Bu

şartlara uymayan görevliler Saha Komiseri tarafından sahadan çıkartılırlar. Saha kenarında

oturmalarına müsaade edilenler, görevleri dışında hiçbir olaya sözlü veya fiili olarak müdahale

edemezler.

MADDE 12 – FORMA SETLERİ

(1) 2022-2023 sezonu Gelişim Ligleri’nde Sportif Ekipman Talimatı hükümleri uygulanır.

(2) Gelişim Ligleri müsabakalarında forma numarası takibi yapılmaz futbolcular lisans

numarasına göre takip edilir ve esame listesine yazılır. Takımlar 1-99 arasındaki sırt

numaralarını kullanmakta serbesttirler.

(3) Müsabakalara her iki takım biri açık renk diğeri de koyu renk olmak üzere iki forma seti

getirmek zorundadır. Forma, şort, kaleci kazağı ve tozluk örnekleri müsabaka öncesinde

karşılaştırılacak ve hakem tarafından belirlenerek kullanılır. İki takımın forma rengi aynı

olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir.

MADDE 13 – İTİRAZLAR VE İTİRAZ ÜCRETLERİ

(1) 2022-2023 sezonu Gelişim Liglerinde oynanan müsabakalara ilişkin itirazlarda, Futbol

Müsabaka Talimatı hükümleri uygulanır.

(2) Gelişim Ligleri müsabakalarında yapılacak itirazlar için müsabakadan en geç 7 gün

içerisinde Federasyon hesabına 250 TL itiraz ücretinin yatırılarak banka dekontunun itiraz

dilekçesine eklenerek TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na itiraz başvurusunun yapılması

zorunludur. İtirazla ilgili diğer evrak ve belgeler ile itiraz dosyasının TFF Amatör Futbol

Disiplin Kurulu’na gönderilmesi gerekmektedir. Bu aşamadan itibaren Futbol Müsabaka

Talimatı’nın amatör müsabakalar için öngörülen itiraz usulleri uygulanır.

Kulüplerin Gelişim Ligleri müsabakalarında TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu nezdinde

yapacakları itirazlar için depozito bedellerini Türkiye Futbol Federasyonun (Garanti Bankası

hesabına IBAN No: TR20 0006 2000 1860 0006 297253) yatırarak, açıklama kısmına itiraz

konusu yazılarak ve bedeli açık olarak belirtilmek koşuluyla dekont aslı ilgili yerlere

verilecektir. Yukarıda belirtilen itiraz miktarı bir futbolcu için geçerli olup, futbolcu sayısının

birden fazla olması durumunda her futbolcu için ayrı ayrı itiraz bedeli yatırılır.

(3) Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında takımlardan birinin, rakip takımın bir veya birkaç

futbolcusunun başkasına ait lisanslarla oynadığına, lisans tahrifatı, lisanstaki fotoğrafın

değiştirilmesi vb. konularda dair yazılı bir itirazı olduğunda, bu kişi ve kişilerin kimlik tespiti

yapılarak, fotoğrafı müsabaka hakemi ile birlikte çekilir. Fotoğraf çektirilemediği takdirde

hakkında itiraz edilen futbolcunun lisansındaki fotoğraf ile kimlik bilgilerinin karşılaştırılması

yapılır. Hakem bu inceleme sonucu kanaatini raporuna yazar. Bu işlemlerin yapılmasında ilgili

kulüp idari veya teknik yetkilileri hakemlere yardımcı olacaklardır. Kimlik kontrolü

yaptırmaktan ve fotoğraf çektirmekten kaçınıldığı takdirde, bu durum müsabaka hakemi ve

diğer ilgililer tarafından rapor edilir. Bu müsabaka ile ilgili karar yetkili TFF Amatör Futbol

Disiplin Kurulu tarafından verilir.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN