Kırsal Kalkınma Ve Ekonomik Yatırımlar Tanıtıldı

8 Kasım 2016
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
337 defa okundu.
Kırsal Kalkınma Ve Ekonomik Yatırımlar Tanıtıldı

gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligiGıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin Kırsal Kalkınma ve Ekonomik Yatırımlar Tanıttı

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirtilen Kırsal Kalkınma ve Ekonomik yatırımlar geçtiğimiz gün Tarım İl Müdürlüğü Konferans Salonunda basına ve halka kapsamlı bir şekilde anlatıldı.

Kırşehir’de  yapılacak desteklemeler, denetimler ve faaliyetler hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl  Müdürü Kenan Şahin’in yaptığı açıklamalara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ticaret Borsası, basın mensupları, teknik personeller ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, yaptığı açıklamada “Başta  Konya Ovası Projesi KOP, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2016 Desteklemeleri  (Ekonomik Yatırımlar), Bitkisel Üretim ve Çiftçilere yapılacak olan desteklemeler ve Milli Tarım Projesi kapsamında 2017 yılında uygulanacak  havza destekleme modelinde desteklenecek ürünlerle Kırşehir’in yatırımcıların önünü açtığını vurguladı.  İl  Müdürü Şahin, Kırşehir’de Gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiğini  ve Yurt dışından Kırşehir’e hayvan getirme süreci ile yol kenarından bulunan mandıraların durumu hakkında da basın mensuplarına bilgiler verdi.  Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde yeni hizmete giren Yeşil Masa hakkında bilgiler veren  İl Müdürü Kenan Şahin,  Yeşil Masa ile vatandaşların doğrudan bilgiye ulaşacaklarını kaydetti.

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yaparlar. Bu nedenle başvuruların Bakanlık tarafından yayınlanacak Uygulama Rehberi ve Eklerine Uygun hazırlamaları gerekmektedir. Son Müracaat Tarihi 04/12/2016 tir. Konu ile ilgili Kırşehir İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda 02/11/2016 tarihinde saat 14:00 de bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya potansiyel yatırımcılarımızın katılması yararlarına olacaktır.  Daha geniş bilgi; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ek Binası  (bayındırlık binası yanı)  (  www.kirsehirtarim.gov.tr ), ”Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün” internet sayfası  adresinden ve Bakanlığımızın ” www.tarim.gov.tr” adresinden edinilebilir. -KOP’UN KIRŞEHİR İÇİN ÖNEMİ 9 Eylül 2016 Tarihli ve 29826 Sayılı Resmî Gazetede2016/9140 numarası ile yayınlanan Karar doğrultusunda Kırşehir; Konya Ovası Projesine(KOP) projesine dâhil edilmiştir. KOP Eylem Planı ile tarımsal alanda değişim ve sürdürülebilirlik hedeflenmekte olup bu kapsamda vatandaşlarımızın refah düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. Konya Ovası Projesi  (KOP) Kırşehir’in tarım ve hayvancılığı açısından oldukça önemli bir projedir. Tarım ve hayvancılığın dışında birçok proje ile Kırşehir’e farklı yatırım alanları da oluşturulabilir. Konya Ovası Projesi kapsamında olan vilayetlerin kalkınmasına katkı sağlamak için hazırlanan 2014-2018 yıllarını kapsayan KOP Eylem Planı için 5 Yıl boyunca devlet bütçesinden ayrılan kaynaklardan Kırşehir’in de KOP’a dâhil olmasıyla birlikte şehrimiz de bu kaynaklardan yararlanabilecektir. KOP kapsamında yer alan iller için tarım ve hayvancılık alanlarında yapılabilecek başlıca çalışmalar;

  • Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı,
  • Çatak projesinin etkin kullanılması,
  • Doğrudan ekim yapılan alanların artırılması ve korunması,
  • Bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılıp geliştirilmesinin desteklenmesi,
  • Toplulaştırmış tarım alanı miktarının artırılması,
  • Sulama altyapısının iyileştirilmesi,
  • Organik tarımın desteklenmesi,
  • Süt sağım üniteleri, süt soğutma tankları ve süt toplama merkezlerinin yaygınlaştırılması • Arıcılık, serbest sistem tavukçuluk, örtü altı sebze üretiminin yaygınlaştırılması,
  • Bölgenin üretici ve çiftçisinin eğitilmesi gibi konularda fayda sağlayabilecektir. –

BİTKİSEL ÜRETİM VE ÇİFTÇİLERİMİZE YAPILACAK OLAN DESTEKLEMELERE İLİŞKİN BİLGİLER 2016 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında çiftçilere yapılacak olan desteklemelere ilişkin olarak;    1-) Mazot ve gübre desteği: 11 TL/da  2-) Hububat ve Baklagil Prim desteklemeleri: a)    Buğday- arpa- çavdar- yulaf- tritikale 5 Krş/kg, b)    Yağlık Ayçiçeği 40 Krş/kg, c)    Kanola 50 Krş/kg, d)    Soya 60 Krş/kg, e)    Aspir 55 Krş/kg, f)    Dane mısır 2 Krş/ kg, g)    Çeltik 10 Krş/ kg, h)    Kuru fasulye-nohut-mercimek 30 Krş/ kg    3-) Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı desteklemeleri: a)    Buğday- arpa- 8,5 TL/da, b)    Çavdar- yulaf- tritikale 6 TL/da, c)    Çeltik 8 TL/da, d)    Susam-kanola-aspir 4 TL/da, e)    Patates 80 TL/da, f)    Kuru fasulye-nohut-mercimek-soya fasulyesi 20 TL/da, g)    Yonca-yer fıstığı 15 TL/da, h)    Korunga-fiğ-yem bezelyesi 10 TL/da    4-) Yurtiçi Sertifikalı Fide/Fidan desteklemeleri: a)    Bağ, zeytin ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi standart fidan 150 TL /da, b)    Sertifikalı fidan 280 TL /da, c)    Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi standart fidan 150 TL /da, d)    Sertifikalı fidan 280 TL /da, e)    Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi standart fidan 150 TL /da, f)    Sertifikalı fidan 350 TL /da  Olup, çiftçilerimiz il ve ilçe tarım müdürlüklerine destekleme takvimi içerisinde müracaatta bulunarak destekleme alabilmektedirler. Bu destekler çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasında adlarına açılacak olan hesaplarına yatırılmaktadır.     2017 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında çiftçilere yapılacak olan desteklemelere başvuruda bulunabilmek için çiftçilerin 2017 yılı çks kayıtlarını güncellemeleri gerekmekte olup;   2017 yılı çiftçi başvuruları 01.10.2016 tarihinde başlamış olup, 2017 yılının 30 Haziran 2017tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir.  Çiftçilerimizin çiftçi başvurularında bulunurken ürün beyanlarını doğru bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ürün beyanlarından doğabilecek olumsuz durumların önüne geçilememektedir. Ayrıca çiftçilerimizin iletişim bilgilerini güncellemeleri çiftçilerle iletişim kurarak çks başvurusundaki eksik ve hatalı durumlardaki sıkıntıları gidermede yararlı olacaktır. Çiftçilerimizin kadastro yenilemesi tamamlanmış olan köylerdeki arazileri il Müdürlüğümüzde çks biriminden arazi formu ( B formu) alarak başvuruda bulunurken bu formları çks başvuru dosyasına ekleyerek başvuruda bulunmaları ve Çiftçilerimizin başvurularını zamanında yapmaları önem arz etmektedir. Ayrıca 2016 yılı Hububat Baklagil Fark Ödemesi ve Dane Mısır Destekleme başvuruları: 01.09.2016 tarihinde başlamış olup,  01.05.2017 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. -MİLLİ TARIM PROJESİ KAPSAMINDA 2017 YILINDA UYGULANACAK HAVZA DESTEKLEME MODELİNDE İLİMİZİN YERİ Milli tarım projesi kapsamında 2017 yılında uygulanacak havza destekleme modelinde ilimizin yer almakta olup desteklenecek ürünlerin çeşitleri aşağıdaki tablodadır. -İLİMİZDE GIDA DENETİMLERİ Alo 174: Bakanlığımızın Alo 174 Gıda ihbar hattına gelen şikâyetler doğrultusunda yapılan denetim sayısı 122 adettir. Yapılan denetimlerden 102 adet denetim sonucu olumlu, 20 adet denetim sonucu olumsuz olarak değerlendirilmiş olup gerekli işlemler yapılmıştır.  Denetimlerde Alınan Numune Sayıları ve Sonuçları: Toplam 114 adet numune alınmış olup 81 adet numune sonucu olumlu 9 adet numune sonucu olumsuz sonuçlanmıştır. 4 adet numune sonucu ret gelmiş olup 20 adet numune sonucu ise beklenmektedir. Uygulanan İdari Yaptırımlar: 5996 sayılı yasaya aykırılıktan 10 Adet idari yaptırım kararı uygulanmış olup 10 Adet idari yaptırım kararı karşılığında toplam 52.247,00 (Elliikibinikiyüzkırkyedi) TL idari para cezası kesilmiştir. Bir firma hakkında ürününden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. -YURT DIŞINDAN İLİMİZE HAYVAN GETİRME SÜRECİ VE YOL KENARINDA BULUNAN MANDIRALARIN DURUMU Bu hayvanlardan yararlanmak isteyen işletmelerimiz İl-İlçe Müdürlüklerimizden aldıkları kapasite raporları ve karantina uygunluk belgeleriyle İlimizin bağlı olduğu Yozgat Et ve Süt kurumuna alabilecekleri hayvan kadar başvuruda bulunmakta, Et ve Süt kurumu da yurt dışından hayvan ithal ettikçe başvuruda bulunan yetiştiricilere haber vermekte, hayvanların indirildiği limandan hayvanları işletme sahipleri teslim almaktadır. Alınan hayvanların karantina işlemleri Müdürlüğümüz Veteriner Hekimleri tarafından takip edilmektedir. Kırşehir Vali Yardımcısı Sayın Fehmi Sinan Niyazi başkanlığında toplanan Mahalli Çevre Kurulunun 01.09.2016 tarih ve 87 nolu kararı ile İlimizdeki Belediyelerin Sınırları ile İlimiz sınırları içerisinden geçen Ankara-Kayseri Karayolunun Kayseri istikametinde yolun sağ tarafında bir(1) km genişliğinde alan ile yolun sol tarafındaki 2 (iki) km genişliğindeki alan içinde yeni hayvancılık tesisinin yapılmamasına karar verilmiştir. Ancak Kırşehir Belediye Başkanlığının 04.06.2015 tarih ve 60 sayılı Meclis Kararı ile belediye sınırları içerisinde belirlenen alanlarda hayvancılık tesisi yapılabilir. Ankara Kayseri yolunda hali hazırda bulunan ve ruhsatlı hayvancılık işletmeleri ile ilgili olarak da kapasite artışına izin verilmeyeceği ve kapasiteyi aşan durumlarda yeni hayvan kaydının yapılmayacağı belirtilmiştir. Alınan bu karar ile yerleşim yerlerine yakın olan bölgelerde özellikle koku ve hayvansal atıkların önüne geçilmesi amaçlanmış olup belirtilen bölgeler dışında bulunan ve yeni kurulacak olan işletmeler ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır ” dedi.

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN