İnşaat malzemeleri satın alınacaktır

7 Nisan 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
409 defa okundu.
İnşaat malzemeleri satın alınacaktır

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Seydişehir Belediyesi İnşaat malzemeleri alım ihalesi açmıştır. Teklifliler bilgilere ilan.gov.tr adresi veya Seydişehir Belediyesi İnternet sitesi üzerinden bilgilere ulaşabilirler

İnşaat / Bakım, Park / Bahçe İşlerinde Kullanılmak Üzere Çeşitli Malzeme Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2021/198682
1-İdarenin

a) Adı:    SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:    Hacıseyitali Mh. Mevlana Cd. No: 3 42370 Seydişehir – KONYA
c) Telefon ve faks numarası:    3325823428 – 3325822211
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:    İnşaat /Bakım, Park/Bahçe İşlerinde Kullanılmak Üzere Çeşitli Malzeme Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:    291 Kalem Seydişehir Belediyesi Çalışma Ve Yatırım Programı Çerçevesinde İnşaat /Bakım ,Park/Bahçe İşlerinde Kullanılmak Üzere Çeşitli Malzeme Alım İşi… Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:    Seydişehir Belediyesine ait Fen İşleri Müdürlüğüne ait depoya teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi: Yükleniciye mal teslimine başlanabilmesi için ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup, sözleşmenin imzalandığı günü takip eden günden itibaren teslim süresinin başladığı kabul edilecektir. 30 (Otuz) takvim gününde malların tamamı teslim edilmiş olacak, teslimatlar partiler halinde yapılabilir.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    04.05.2021 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):    
Seydişehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On