İLAN  KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

21 Haziran 2020
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1462 defa okundu.
İLAN  KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

İLAN

 KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan,  mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı, kiralanması ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

3) İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile yerleşim yerini gösterir nüfus kayıt örneği ile  Kimlik fotokopisi veya tasdikli  bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.

8) Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

10)İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

11) Satışı yapılacak taşıtların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır.

12) İhalede artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

İlan olunur.

 NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kirsehir.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.

      İletişim Numarası: 386 262 24 24

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR

 

Sıra No Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine hissesi

(m2)

Cinsi İmar

Durumu

Tahmini
Bedeli(TL)
Geçici Teminatı(TL) Satışın Dayanağı İhale
Tarihi
İhale saati
1 Aşıkpaşa Mah. 3447      2 1.177,00 Tam Arsa İmarlı 105.930,00 31.779,00 2886/45 06/07/2020 09:00
2 Aşıkpaşa Mah. 3447 3 1.000,00 Tam Arsa İmarlı        75.000,00      22.500,00 2886/45 06/07/2020 09:20
3 Aşıkpaşa Mah. 3447 4 1.000,00 Tam Arsa İmarlı 75.000,00 22.500,00 2886/45 06/07/2020 09:40
4 Aşıkpaşa Mah. 3447 5 1.000,00 Tam Arsa İmarlı 75.000,00 22.500,00 2886/45 06/07 /2020      10:00
5   Aşıkpaşa Mah. 3447 6 1.000,00 Tam Arsa İmarlı 75.000,00 22.500,00 2886/45 06/07/2020 10:20
6 Aşıkpaşa Mah. 3447      9 1.807,00 Tam Arsa İmarlı      265.500,00 79.650,00 2886/45 06/07/2020 10:40
7 Aşıkpaşa Mah. 3447 10 1.050,00 Tam Arsa İmarlı 154.000,00     46.200,00 2886/45 06/07/2020 11:00
8 Aşıkpaşa Mah. 3447 11 1.000,00 Tam Arsa İmarlı       80.000,00 24.000,00 2886/45 06/07/2020 11:20
9 Aşıkpaşa Mah. 3447 12 1.000,00 Tam Arsa İmarlı 75.000,00 22.500,00 2886/45 06/07/2020      11:40
10     Çayağzı Köyü 130     6 908,49 Tam Arsa İmarlı 44.520,00 13.356,00 2886/45 06/07/2020      13:30
11       Çayağzı Köyü 130 7     675,67 Tam Arsa İmarlı 33.110,00 9.933,00 2886/45 06/07/2020 13:45
12 Çayağzı Köyü 133 7 678,93 Tam Arsa İmarlı 33.270,00 9.981,00 2886/45 06/07/2020 14:00
13       Çayağzı  Köyü 133 8 692,45 Tam Arsa İmarlı 33.940,00 10.182,00 2886/45 06/07/2020 14:15
14      Çayağzı Köyü 153      9 610,64 Tam Arsa İmarlı 29.930,00 8.979,00 2886/45 06/07/2020 14:30
15      Çayağzı Köyü 133    10 1.014,06 Tam Arsa İmarlı 49.690,00 14.907,00 2886/45 06/07/2020 14:45
16      Çayağzı Köyü 133 9 687,32 Tam Arsa İmarlı 33.680,00 10.104,00 2886/45 06/07/2020 15:00
17        Çayağzı Köyü 130 9 675,05 Tam Arsa İmarlı 33.100,00       9.930,00 2886/45 06/07/2020 15:15
18       Çayağzı Köyü 153 7 630,89 Tam Arsa İmarlı       30.920,00 9.276,00 2886/45 06/07/2020 15:30
19       Aşık paşa Mah.  3447      13    1.000,00 Tam Arsa İmarlı 75.000,00 22.500,00 2886/45 06/07/2020 15:45
20       Aşık paşa Mah. 3447 14   1.000,00 Tam Arsa İmarlı 75000,00 22.500,00 2886/45 06/07/2020 16:05
21      Aşık paşa Mah 3447 15    1.000,00 Tam Arsa İmarlı 75.000,00 22.500,00 2886/45 06/07/2020 16:25
22      Aşık paşa Mah 3447    16 1.000,00 Tam Arsa İmarlı 75.000,00 22.500,00 2886/45 07/07/2020 09:00
23     Aşkpaşa Mah 3447    17 1.000,00 Tam Arsa İmarlı        75.000,00       22.500,00 2886/45 07/07/2020 09:20
24     Aşık paşa Mah. 3447 18 1.000,00 Tam Arsa İmarlı 75.000,00   22.500,00 2886/45 07/07/2020 09:40
25     Aşık paşa Mah. 3448 1  1.000,00 Tam Arsa İmarlı 103.590,00 31.077,00 2886/45 07/07/2020 10:00
26      Aşık paşa Mah. 3448 2             1.199,00 Tam Arsa İmarlı        107.910,00   32.373,00 2886/45 07/07/2020 10:20
27     Aşık paşa Mah. 3448 3 1.000,00 Tam Arsa İmarlı         75.000,00       22.500,00 2886/45 07/07/2020       10:40
28     Çayağzı Köyü 130 11 802,60 Tam Arsa İmarlı 39.330,00 11.799,00 2886/45 07/07/2020       11:00
29      Çayağzı Köyü 153 10 622,79 Tam Arsa İmarlı       30.520,00 9.156,00 2886/45 07/07/2020 11:15
30      Çayağzı  Köyü  137 2 657,40 Tam Arsa İmarlı 32.250,00       9.675,00 2886/45 07/07/2020 11:30
31       Çayağzı Köyü 133 1 927,00 Tam Arsa İmarlı        45.430,00 13.629,00 2886/45 07/07/2020 11:45
32 Çayağzı  Köyü 137 7 635,37 Tam Arsa İmarlı 32.140,00 9.642,00 2886/45 07/07/2020  13:30
33       Çayağzı  Köyü 153 4 614,96 Tam Arsa İmarlı 30.150,00 9.045,00 2886/45 07/07/2020  13:45
34 Çayağzı  Köyü 153 3 629,96 Tam Arsa İmarlı 30.870,00 9.261,00 2886/45 07/07/2020  14:00
35 Çayağzı  Köyü 153 2 615,70 Tam Arsa İmarlı 30.170,00 9.051,00 2886/45 07/07/2020  14:15
36        Çayağzı Köyü 153 1 605,00 Tam Arsa İmarlı 29.650,00 8.895,00 2886/45 07/07/2020  14:30
37 Çayağzı  Köyü 137 6 939,34 Tam Arsa İmarlı 46.030,00      13.809,00 2886/45 07/07/2020 14:45
38 Çayağzı Köyü 137 9 695,33 Tam Arsa İmarlı 34.100,00 10.230,00 2886/45 07/07/2020 15:00
39 Çayağzı Köyü  153 8      613,25 Tam Arsa İmarlı 30.050,00 9.015,00 2886/45 07/07/2020 15:15
40 Çayağzı Köyü 136 4 686,69 Tam Arsa İmarlı       33.650,00 10.095,00 2886/45 07/07/2020 15:30
41 Çayağzı Köyü 130 8 675,17 Tam Arsa İmarlı 33.100,00 9.930,00 2886/45 07/07/2020 15:45
42 Çayağzı Köyü 137 10    1.005,58 Tam Arsa İmarlı 49.300,00 14.790,00 2886/45 07/07/2020 16:00
43 Çayağzı Köyü 133 5 997,80 Tam Arsa İmarlı 48.900,00 14.670,00 2886/45 07/07/2020 16:15
44 Çayağzı Köyü 137 1 956,45 Tam Arsa İmarlı 46.870,00 14.061,00 2886/45 07/07/2020 16:30
45 Çayağzı Köyü 133 4 705,54 Tam Arsa imarlı 34.580,00 10.374,00 2886/45 08/07/2020      09:00
46 Çayağzı Köyü 137 8      695,33 Tam Arsa İmarlı        34.100,00 10.230,00 2886/45 08/07/2020 09:15
47 Çayağzı  Köyü 133 6 910,81 Tam        Arsa İmarlı 44.650,00 13.395,00 2886/45 08/07/2020 09:30
48 Çayağzı Köyü 137 3 705,19 Tam Arsa İmarlı 34.560,00 10.368,00 2886/45 08/07/2020 09:45
49 Çayağzı  Köyü 137 5 1.026,78      Tam Arsa İmarlı 50.320,00 15.096,00 2886/45 08/07/2020 10:00
50 Çayağzı Köyü 137 4 705,09 Tam Arsa İmarlı        34.550,00 10.365,00 2886/45 08/07/2020 10:15
51 Çayağzı  Köyü 136 5 977,48 Tam Arsa İmarlı 47.896,52       14.368,96 2886/45 08/07/2020 10:30
52 Çayağzı  Köyü 153 5 615,14 Tam Arsa imarlı 30.150,00 9.045,00 2886/45 08/07/2020 10:45
53 Çayağzı  Köyü 133 2 721,11 Tam Arsa İmarlı 35.340,00 10.602,00 2886/45 08/07/2020 11:00
54 Çayağzı  Köyü 130 10 674,87 Tam Arsa İmarlı 33.100,00        9.930,00 2886/45 08/07/2020 11:15
55 Çayağzı  Köyü 133 3 691,01 Tam Arsa İmarlı 33.860,00 10.158,00 2886/45 08/07/2020 11:30
56 Toklumen  Köyü 187 7 557,32 Tam Arsa İmarlı       45.710,00       13.713,00 2886/45 08/07/2020 11:45
57 Toklumen  Köyü 187 6 538,72 Tam Arsa İmarlı        44.180,00      13.254,00 2886/45 08/07/2020 13:30
58      Toklumen  Köyü 187 5 501,76 Tam       Arsa İmarlı         41.150,00 12.345,00 2886/45 08/07/2020 13:45
59 Toklumen Köyü 187 4      531,87 Tam Arsa İmarlı          43.620,00 13.086,00 2886/45 08/07/2020 14:00
60 Özbağ Kas.Yeni mah. 450     4     547,14 Tam      Arsa İmarlı       57.500,00      17.250,00 2886/45 08/07/2020 14:15
61 Özbağ Kas.Yeni mah. 450     6 568,32 Tam      Arsa İmarlı 60.000,00 18.000,00 2886/45 08/07/2020 14:30
62 Özbağ  Kas.Saraylar mah. 309 58 765,44 Tam      Arsa İmarlı 38.500,00 11.550,00     2886/45 08/07/2020 14:45
63     Özbağ Kas.Saraylar mah. 309 64 727,62 Tam Arsa İmarlı 36.500,00 10.950,00 2886/45 08/07/2020 15:00
64     Özbağ Kas.Saraylar mah. 309 78 693,68 Tam Arsa İmarlı 35.000,00 10.500,00 2886/45 08/07/2020 15:15
65     Özbağ Kas.Saraylar mah. 309 79 698,55 Tam Arsa İmarlı 33.000,00 9.900,00 2886/45 08/07/2020 15:30
66     Aşık paşa Mah. 4451 10 460,00 Tam Arsa İmarlı 75.900,00 22.770,00 2886/45 08/07/2020 15:15
67 S.  Büyükoba Köyü 341 1 686,80 Tam Kerpiç ev ve arsası İmarsız 11.000,00 3.300,00 2886/45 08/07/2020 15:45
68 S.Büyükoba Köyü 364 1 800,00 Tam Ham Toprak İmarsız 12.800,00 3.840,00 2886/45 08/07/2020 16:00
69 S.Büyükoba Köyü 483 1 763,84 Tam Ham Toprak İmarsız 12.250,00 3.675,00 2886/45 08/07/2020 16:15
70 Ulupınar Köyü 134 1 817,50 Tam Arsa İmarsız 13.100,00 3.930,00 2886/45 08/07/2020 16:30
71 Ulupınar Köyü 134 2 663,78 Tam Arsa İmarsız 10.650,00 3.195,00 2886/45 09/07/2020 09:00
72 Ulupınar Köyü 187 4 817,52 Tam Arsa İmarsız 13.100,00 3.930,00 2886/45 09/07/2020      09:15
73 Ulupınar Köyü 187 5 621,94 Tam Arsa İmarsız 10.000,00 3.000,00 2886/45 09/07/2020 09:30
74 Uupınar Köyü 187 6 601,46 Tam Arsa İmarsız 9.650,00 2.895,00 2886/45 09/07/2020 09:45
75 Ulupınar Köyü 187 7 590,50 Tam Arsa İmarsız 9.500,00 2.850,00 2886/45 09/07/2020 10:00
76 Ulupınar Köyü 187 8 601,74 Tam Arsa İmarsız 9.650,00 2.895,00 2886/45 09/07/2020 10:15
77 D.İnlimurat Köyü 572 770 Tam Tarla İmarsız 2.700,00 810,00 2886/45 09/07/2020 10:30
78 Özbağ Kasabası 321 6 572,63 Tam Arsa İmarlı 74.500,00 22.350,00 2886/45 09/07/2020 10:45
79 Özbağ Kasabası 321 7 572,56 Tam Arsa İmarlı 74.500,00 22.350,00 2886/45 09/07/2020       11:00
80 Y.Armutlu Köyü 101 149 8.204,56 Tam Tarla İmarsız 28.750,00 8.625,00 2886/45 09/07/2020 11:15
81 Y.Armutlu Köyü 103 25 826,62 Tam Bahçe İmarsız 5.000,00 1.500,00 2886/45 09/07/2020 11:30
82 Y.Büyükoba Köyü 194 1 590,06 Tam Arsa İmarsız 21.000,00 6.300,00 2886/45 09/07/2020 11:45
83 Karıncalı Köyü 106 2 688,55 Tam Arsa İmarsız 12.400,00 3.720,00 2889/45 09/07/2020 13:30
84 Karıncalı Köyü 182 8 619,99 Tam Arsa İmarsız 11.200,00 3.360,00 2886/45 09/07/2020 13:45
85 Karahıdır Köyü 233 1 847,00 Tam Arsa İmarsız 29.650,00 8.895,00 2886/45 09/07/2020 14:00
86 Karahıdır Köyü 233 2 878,00 Tam Arsa İmarsız 30.730,00 9.219,00 2886/45 09/07/2020 14:15
87 Uzunali Köyü 343 7 2.684,98 Tam Arsa İmarsız 40.280,00 12.084,00 2886/45 09/07/2020 14:30
88 Ekizağıl Köyü 124 1 1.925,16 Tam Arsa İmarsız 34.660,00 10.398,00 2886/45 09/07/2020 14:45
89 Kayabaşı Mah. 2350 4 353,00 Tam Arsa İmarlı 52.950,00 15.885,00 2886/45 09/07/2020 15:00
90 Ç.Hacıyusuf Köyü 293 1 2.163,45 Tam Arsa İmarsız 25.970,00 7.791,00 2886/45 09/07/2020 15:15
91 Ç.Hacıyusuf Köyü 294 1 3.498,62 Tam Arsa İmarsız 41.983,44 12.595,30 2886/45 09/07/2020 15:30
92 Ç.Hacıyusuf Köyü 312 1 4.000,00 Tam Arsa İmarsız 48.000,00 14.400,00 2886/45 09/07/2020 15:45
93 Karıncalı Köyü 197 86 1.573,34 Tam Ham toprak İmarsız 28.350,00 8.505,00 2886/45 09/07/2020 16:00
94 Çayağzı Köyü 153 6 629,77 Tam Arsa İmarlı 30.860,00 9.258,00 2886/45 10/07/2020 09:00
95 Akçaağıl Köyü 238 2 913,48 Tam Arsa İmarsız 18.270,00 5.481,00 2886/45 10/07/2020 09:15
96 Akçaağıl Köyü 235 19 1.125,20 Tam Arsa İmarsız 22.504,00 6.715,20 2886/45 10/07/2020 09:30
97 Akçaağıl Köyü 216 3 206,50 Tam Ham toprak İmarsız 4.130,00 1.239,00 2889/45 10/07/2020 09:45

 

 

 

 

KİRALANACAK TAŞINMAZ MALLAR

                                                                                                                                     

Sıra No Mahalle/Köy Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine hissesi

(m2)

Cinsi Kiralama

Amacı

Tahmini
Bedeli(TL)
Geçici Teminatı(TL) Satışın Dayanağı İhale
Tarihi
İhale saati
1 Yenice Mah. İğdecik 476 38 25.420,00 TAM Tarla Tarımsal amaçlı 4.580,00    1,375,00 2886 /45 10/07/2020     10:00
2 Yenice Mah. İğdecik 476 27 16.503,00 TAM Tarla Tarımsal amaçlı 2.975,00       895,00 2886/45 10/07/2020     10:15
3 Yenice Mah. İğdecik 476 28 27.170,00 TAM Tarla Tarımsal amaçlı 4.900,00      1.470,00 2886/45 10/07/2020     10:30
4 Yenice Mah. İğdecik 476 39 38.922,00 TAM Tarla Tarımsal amaçlı 7.010,00      2.105,00 2886/45 10/07/2020      10:45
KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR
SIRA MARKASI MODELİ CİNSİ TAHMİNİ GEÇİCİ PLAKA TİPİ RENGİ İHALE İHALE BULUNDUĞU
NO BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) NO TARİHİ SAATİ YER
1 DODGE-XLVPD.250 1984 Kamyonet

(Açık kasa)

      850,00 255,00 40 AV 482 Kamyonet Mavi 10/07/2020 11:00 Kaman  Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde
2 FORD-TRANSİT B.2.0 -Benzinli 1991 Minibüs

Ford transit-Benzinli

1.300,00 390,00 40 DR 709 Minibüs Beyaz 10/07/2020 11:15 Kırşehir Halk Eğitim Müdürlüğü bahçesinde

                                                                     BASIN NO: 100

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu.
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On