İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN

14 Kasım 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
128 defa okundu.
İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN

İ L A N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN

1-İşletmemiz 2019 yılı üretimi istihsali, 2.300 ton, Mahsul (Bezostaja-1) buğday, Şartname esasları dahilinde partiler halinde Açık Artırma Usulü ile İhale edilecektir.

2-İhale 28.11.2019 Perşembe günü saat: 14.00’ te işletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde 5.12.2019 tarihinde aynı yer ve saate tekrar yapılacaktır.

3-İhaleye girmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

d)Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.

e) Geçici teminat muhammen tutarının %5’i, kat’i teminat ise ihalede oluşan tutarın %10’udur.

f) İhaleye ait geçici teminatın T.C. Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi nezdindeki TR90 0001 0002 6105 9943 7852 54 iban numaralı hesabına veya T.C. Ziraat bankası Boztepe Şubesi nezdindeki TR31 0001 0014 0005 9943 7852 38 iban numaralı hesabımıza veya İşletmemiz Veznesine yatırılıp, alınan makbuzun Komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

4-İhale ile ilgili muhammen bedel ve teminata ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

P. No CİNSİ-ÇEŞİDİ Silo No: Miktar (Kg.) Muhammen Fiyat (TL/Kg.) Muhammen Tutarı (TL.) Geçici Teminat (%5 TL.)

1 Mahsul Buğday Bezostaja-1 1 350.000 1,50 525.000,00 26.250,00

2 Mahsul Buğday Bezostaja-1 1 350.000 1,50 525.000,00 26.250,00

3 Mahsul Buğday Bezostaja-1 3 300.000 1,50 450.000,00 22.500,00

4 Mahsul Buğday Bezostaja-1 3 300.000 1,50 450.000,00 22.500,00

5 Mahsul Buğday Bezostaja-1 3 300.000 1,50 450.000,00 22.500,00

6 Mahsul Buğday Bezostaja-1 4 250.000 1,50 375.000,00 18.750,00

7 Mahsul Buğday Bezostaja-1 4 250.000 1,50 375.000,00 18.750,00

8 Mahsul Buğday Bezostaja-1 4 200.000 1,50 300.000,00 15.000,00

GENEL TOPLAM 2.300.000 —- 3.450.000,00 172.500,00

5 – İhale ile ilgili bilgiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile ALTINOVA, GÖZLÜ, ANADOLU, KOÇAŞ Tarım İşletmesi Müdürlükleri ve POLATLI ANKARA, KONYA, ESKİŞEHİR, POLATLI ve AFYON Ticaret Borsalarından ve İşletmemiz Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğün’den mesai saatleri içerisinde görülebilir. İşletmemizin 0 386-515 41 40 ( 3 Hat ) nolu telefonlarından bilgi alınabilir.

6 – TİGEM 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ayrıca 4734 sayılı Kanunun 3./g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İşletme İhaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Basın No: 296

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On