Hedef Süper Lig

25 Haziran 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
641 defa okundu.
Hedef Süper Lig

Ye­şil-be­yaz­lı eki­bi­miz geç­ti­ği­miz yıl ka­çır­dı­ğı Süper Ligi bu sezon is­ti­yor…
İÇ VE DIŞ TRANS­FER­LER TAMAM
Tür­ki­ye Hent­bol Fe­de­ras­yo­nu (THF) ka­dın­lar 1’inci Ligi’nde mü­ca­de­le edecek olan tem­sil­ci­miz Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por’da Ant­re­nör Ali İhsan Tekin yö­ne­ti­min­de trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı nok­la­dı. Ye­şil-be­yaz­lı eki­bi­miz lig ha­zır­lık­la­rı­na tüm ta­kım­la­dan erken baş­la­ya­cak.
Ta­ri­hin­de ilk defa Ka­dın­lar 1’inci Ligi’nde mü­ca­de­le eden ve ilk yı­lın­da oy­na­dı­ğı oyun ve al­dı­ğı ba­şa­rı­lı so­nuç­lar­la Play-Off’a kadar yük­se­len ve Alan­ya’daki Play-Off’lar­dan Süper Ligi kıl payı ka­şı­ran Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por bu sezon Süper Ligi çok is­ti­yor.
Geç­ti­ği­miz yıl ta­kı­mı is­ke­le­ti­ni bu sezon boz­ma­yan ve se­zo­na güçlü gir­mek is­te­yen ye­şil-be­yaz­lı eki­bi­miz İç trans­fer­de Be­ri­van Kuş, Ber­fin Şen, Esra Gözüm, Salih Hatun Çelik, Gizem Ya­pı­cı, Özlem Taş­kın, Fatma Yiğit, Me­li­sa Uğuz, alt ya­pın­dan Ezel Vural, Nu­ri­ye Yal­çın, Hilal Ekici ile tek­rar an­la­şır­ken, dış trans­fer­de ise Cansu Piren, Büşra Sağ­dıç, Özge Demir ve Bur­çak Da­na­cı ile her ko­nu­da an­laş­tı.
Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por, geç­ti­ği­miz sezon ta­kım­da yer alan Kübra Tümer Akkuş, Naz­lı­can Öz­de­mir, Gökçe Güney ve Eda Nur Özsoy ile yol­la­rın ay­rıl­dı­ğı­nı du­yur­du.
(Ha­ber Merkezi)

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN