GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

28 Kasım 2020
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
593 defa okundu.
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ KAPALI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KIRŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA 2021 YILI GIDA(KURU GIDA, KAHVALTILIK, İÇECEK, ŞARKÜTERİ VB) ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/614257
1-İdarenin
a) Adresi:BAGBASI MAH. 962. SOK 7 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası:3862125001 – 3862125000
c) Elektronik Posta Adresi:kirsehir.etcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:KIRŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUMUZDA 2021 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE 37 KALEM GIDA(KURU GIDA, KAHVALTILIK, İÇECEK, ŞARKÜTERİ VB) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:KIRŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR GIDA DEPOLARI
c) Teslim tarihi:DEPO DURUMU, ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM MİKTARLARINA GÖRE İDARE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA YÜKLENİCİDEN MALZEMEYİ İSTEYECEKTİR. TESLİMAT PEYDER PEY YAPILACAKTIR. İDARE 365 GÜN İÇERİSİNDE MALZEMEYİ ALACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:KIRŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU – BAĞBAŞI MAH. 962. SOK. NO:7 MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati:21.12.2020 – 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BAĞBAŞI MAH. 962. SOK. NO:7 MERKEZ/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İlan No: 1268367

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu.
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On