Gaziantep Belediyesi Bozkır’ın Tezenesi Ertaş’ı Unutmadı

31 Ekim 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
943 defa okundu.
Gaziantep Belediyesi Bozkır’ın Tezenesi Ertaş’ı Unutmadı

Gaziantep Belediyesi Bozkır’ın Tezenesi Ertaş’ı Unutmadı

Gaziantep Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Us­ta­la­ra Saygı Mü­zik­li Söy­le­şi’ prog­ra­mın­da ‘Boz­kır’ın Te­ze­ne­si’ Kır­şe­hir­li Neşet Ertaş, say­gıy­la anıl­dı.
EF­SA­NE­LER UNU­TUL­MAZ
Başak İkiz’in su­nu­muy­la ger­çek­le­şen prog­ra­ma; Türk Halk Mü­zi­ği’nin usta sa­nat­çı­la­rı Tülay Örten Yıl­dız, Nida Ateş ve Ender Bal­kır ka­tıl­dı.
Neşet Ertaş’ın ha­ya­tı­nı an­la­tan su­num­la baş­la­yan prog­ram­da, us­ta­nın hayat fel­se­fe­si, ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı ve anı­la­rı pay­la­şıl­dı. Ertaş’ın unu­tul­maz tür­kü­le­ri­ni ses­len­di­ren sa­nat­çı­lar, oku­duk­la­rı eser­ler­le büyük us­ta­yı, ha­tır­lat­tı. Yak­la­şık 2 saat süren prog­ra­ma, se­yir­ci­le­rin il­gi­si büyük oldu.
BOZ­KIR’IN TE­ZE­NESİ HER­KESİN HA­YA­TIN­DA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP
Ga­zi­an­tep Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ge­ce­de, Ertaş’ın yo­ru­muy­la ha­fı­za­la­ra ka­zı­nan “Ahi­rim sen­sin”, “Al yanak al­la­nı­yor”, “Gönül dağı”, “Tatlı dile güler yüze” gibi bir­çok eser ses­len­di­ril­di. Tür­kü­le­re eşlik eden iz­le­yen­ler, kimi zaman hü­zün­lü kimi zaman ise ne­şe­li anlar ya­şan­dı.
Et­kin­li­ğe ka­tı­lan sa­nat­çı­lar, usta halk ozanı Mu­har­rem Ertaş’ı da unut­ma­dı.
Prog­ra­mın ar­dın­dan ko­nuk­la­ra, Ga­zi­an­tep Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Fatma Şahin adına Ga­zi­an­tep Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Oya Alpay, Ağır Ceza Mah­ke­me Baş­ka­nı Murat Ba­ha­dır ta­ra­fın­dan günün anı­sı­na kutnu şal tak­dim edil­me­si ile son buldu.
(Haber: Didem CEY­LAN)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com