FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NE BAŞVURULAR ALINIYOR

15 Ağustos 2015
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
357 defa okundu.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NE BAŞVURULAR ALINIYOR

indir (1)

2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı yüksek lisans ve doktora başvuruları bugün başladı. Başvurular 28 Ağustos’a kadar sürecek.

 

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başvurularının alınacağını duyurdu.

Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başvuruları, bugün (17 Ağustos Pazartesi) başladı. Başvurular 28 Ağustos 2015 günü saat 15.00’e kadar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacak.
Başvurular internet üzerinden Online Başvuru Formu doldurularak gerçekleştirilecek. Başvuru formuna http://kayit.ahievran.edu.tr/fen bağlantısından ulaşılabilinecek. Ön değerlendirme sonucunda mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar “Başvuru İçin Gerekli Belgeler” kısmında belirtilen belgeler Fen Bilimleri Enstitüsü’ne online ulaştırılacak. Başvuran adaylar “Sınav Tarihleri” kısmında belirtilen tarihlerde mülakat sınavına alınacak. Kazanan adaylar Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından değerlendirme sonuçları 4 Eylül tarihinde bu sayfadan ilan edilecek.
Doktora ve yüksek lisans programı başvuru sırasında; “Nüfus cüzdanının fotokopisi, Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisini yanlarında bulunduracak. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi, Not döküm belgesi fotokopisi (transkript), Yüksek lisans not döküm belgesi fotokopisi (transkript) bulunduacak. Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılacak. Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca gerçekleştirilecek. ALES sonuç belgesi fotokopisi (2012 sonbahar dönemi ve sonraki sınavlar). Yabancı Dil Belgesi fotokopisi (KPDS-ÜDS-YDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir)” belgeler istenecek.

Yüksek Lisans Programı Başvurularında Aranacak Şartlar

Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekiyor. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi arancak.
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES 55 taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilecek. Yabancı dil sonuç belgesi, eğer yoksa yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılacak.

Doktora Programı Başvurularında Aranacak Şartlar

Başvuracak adayların bir lisans/yüksek lisans diplomasına veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekiyor. Lisans/yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranıyor.
Yüksek lisanstan başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68, 4 tam puan üzerinden en az 2,5 harfli sistemde en az CB olması gerekiyor.
Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekiyor.
ALES’ten yüksek lisansa başvuracaklar için en az 60 standart puan, lisanstan başvuracaklar içinde en az 80 puan alması gerekiyor.
KPDS-ÜDS-YDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekiyor.
Doktora ve yüksek lisans programı kesin kayıt esnasında ise “Yüksek Lisans/Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi, Nüfus cüzdanının fotokopisi, ALES sonuç belgesi, Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS-YDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.) Aslı veya onaylı sureti, Yüksek Lisans/Lisans Not döküm belgesi aslı (transkript) veya okul onaylı fotokopisi, 4 adet vesikalık fotoğraf, Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak ‘Doktora /yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır’ ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge” istenecek.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN