Faaliyetler Başladı

28 Şubat 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
390 defa okundu.

tto

 

Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyetlerine Başladı

Ahi Evran Teknoloji Transfer Ofisi (Ahi Evran TTO) Ahi Evran Üniversitesi Merkez (Bağbaşı) Yerleşkesinde faaliyetlerine başladı. Ahi Evran Üniversitesi  bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisinin Ahi Evran Üniversitesi akademisyenleri ile bölgemiz özel sektör temsilcileri arasında bir köprü görevi üstlenmesi bekleniyor. Merkez Müdürlüğü görevini Yrd. Doç. Dr. Umut Aydemir’in yürüteceği Ahi Evran TTO’nun faaliyetleri arasında şu hizmetler yer alıyor:

  • Farkındalık ve Eğitim Hizmetleri:Üniversitemiz öğrencileri, akademisyenleri ve özel sektör temsilcilerinin Ar-Ge, inovasyon, üniversite-sanayi işbirliği ve sektörel kümelenme konularında bilgilendirilmesi için eğitimlerin organizasyonu,
  •  Proje Destekleri:Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında özel sektörün ve girişimcilerin KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği Fonları, Ekonomi Bakanlığı, Kırsal Kalkınma ve diğer hibe desteklerden faydalanmalarını sağlamak için akademik danışmanlık ve proje yazma danışmanlık hizmetleri,
  • Üniversite Sanayi İşbirliği:Üniversitedeki akademik bilgi birikiminin özel sektöre aktarılarak yüksek katma değerli teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak ikili veya çoklu eşleştirmeler yoluyla yeni işbirliği/güçbirliği ortamları oluşturulması,
  •  Fikri ve Sınai Haklar: Katma değer sağlaması potansiyel fikir, proje, makine, prototip ürünün koruma altına alınması ve sağlıklı bir şekilde ticarileştirilmesi öncesinde fikri ve sınai hakların belgelendirilerek söz konusu fikrin koruma altına alınmasının sağlanması,
  • Girişimcilik ve Şirketleşme:Girişimci akademik personelin veya öğrencinin projelerini ticarileştirmelerine yardımcı olmak, şirketleşme süreçlerine yardımcı olmak, kuluçka dönemini başarılı bir şekilde atlatmak, Ar-Ge şirketlerinin sayısını artırmak için yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sağlanması.

Teknoloji Transfer Ofisleri Ne Fayda Sağlar?

Teknoloji Transfer Ofisleri akademisyenlerin sanayi ile daha fazla mesai harcamalarını sağlayarak akademik bilginin veya fikrin katma değerli ürünlere dönüşmesine yardımcı olmak üzere kurgulanmış köprü kuruluşlardır. Adından da anlaşılacağı gibi teknoloji transferi yani bir fikrin ortaya çıkmasından ticarileşmesine kadar geçen sürecin aşama aşama kontrol edilip başarılı bir şekilde hayata geçmesini sağlamaktır. Bir başka tabirle; projelendirilebilen fikirlerin eyleme geçme sürecinde destek bulmasına yardımcı olmak, fikirleri koruma altına almak ve ticari potansiyele sahip olanları belirlemek, girişimci fikirlerin fikri ve sınai haklarının korunmasını sağlamak, pazara sunulabilecek niteliğe ve katma değere sahip fikirlerin risk sermayesine ulaşmasını sağlamak olarak açıklanabilir. Çağımızda en etkili silah bilgidir ve global sermayeler yatırımlarını bilgiye, teknolojiye, araştırma-geliştirme ve inovasyona ayırıyor. “Bilgi Toplumu” veya “Bilgi Ekonomisine” dönüşebilmek için üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi gerekir. Bu kapsamda kurulan ve faaliyetlerine başlayan merkeze ilişkin bilgilere tto.ahievran.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN