E-TEBLİGAT SÜRESİ UZATILDI

2 Ocak 2016
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
371 defa okundu.
E-TEBLİGAT SÜRESİ UZATILDI

168161Kırşehirli mükellefler dikkat e- tebligat süresi 1 Ocak’tan 1 Nisan’a uzatıldı.

            E- tebligat uygulaması 1 Ocak’tan 1 Nisan’a kadar uzatıldı.
Kırşehir Defterdarı Yusuf Balcı, geçtiğimiz günlerde e- tebligatın 1 Ocak’ta sona ereceğini bildirerek Kırşehirlilere uyarılarda bulunmuştu. Henüz başvurusunu tamamlayamayan sorumluları, kalan kısıtlı süre içinde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları amacıyla, 29/12/2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Tebligat sistemine başvuru süreleri 1 Nisan 2016 tarihine kadar süresi uzatıldı.
Kırşehir Defterdarı Yusuf Balcı, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan ve vergi dairelerince düzenlenen ve mükellefler ile diğer muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmesi gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile elektronik ortam tebliğ edilmesi olan elektronik tebligat (e-tebligat) uygulamasına ilişkin 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 27/08/2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını bildirmişti.
E-tebligat uygulaması; kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) zorunlu olduğunu bildirilmişti.
E-tebligat uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerden; Tüzel kişiler, vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden edinecekleri Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunmaları, gerçek kişiler, vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden edinecekleri Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunabilecekleri gibi internet vergi dairesini kullanarak da başvuruda bulunabilecek, internet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya vergi dairesine bizzat başvurarak sistemi kullanacak olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.
1 Nisan 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında Elektronik Tebligat Talep Bildirimini vergi dairesine vermelidirler.
İsteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer tüzel Kişiler İçin) ile katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunabilecekler.
İsteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler ise, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) ile internet vergi dairesi aracılığıyla veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine başvuruda bulunabileceklerdir.
1 Nisan 2016 tarihinde zorunlu olarak e-tebligat uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için başvuru yapmaları büyük önem arz ediyor.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN