CHP’Lİ GENÇLER KADINLARA KARANFİL DAĞITTI

8 Mart 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
54 defa okundu.
CHP’Lİ GENÇLER KADINLARA KARANFİL DAĞITTI

CHP Kırşehir Gençlik Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınların gününü kutlayarak karanfiller hediye etti.

CHP’Lİ GENÇLER KADINLARA KARANFİL DAĞITTI

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Buğra Mert Köksal ve beraberindeki üyeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

“SÖMÜRÜYE, BASKIYA, ZULME VE HAKSIZLIĞA KARŞI DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜDÜR”

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Buğra Mert Köksal,

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların yaşamın tüm alanlarında yaşadığı ortak ezilmişliğini ve mücadelesini simgelemektedir. Kadınların, kadın olmaktan dolayı yaşadıkları sıkıntılara her türlü şiddete ve baskıya dikkat çekmek için en önemli gün bugündür. Aynı zamanda sömürüye, baskıya, zulme ve haksızlığa karşı dayanışma ve mücadele günüdür.”

“KA­DIN­LAR, ÇO­CUK­LA­RI­MI­ZI, EV­LAT­LA­RI­MI­ZI DÜN­YA­YA GE­Tİ­REN AN­NE­LER­DİR.”

Gençlik Kolları Başkanı Buğra Mert Köksal Gazetemiz Ekibine yaptığı açıklamada kadınların yüzlerinde gülümsemesini sağlamanın mutluluğunun paha biçilmez olduğunu ifade ederek şunları söyledi, “Aile­si için her türlü fedakârlığı yapan, asla mü­ca­de­le­den vaz­geç­me­yen güçlü in­san­lar­dır.
Kadın an­la­ma­yan­la­rın ak­si­ne hiz­met­çi değil kur­tu­luş sa­va­şın­dan beri her türlü mü­ca­de­le­de, di­re­niş­te bu­lun­muş kor­ku­suz in­san­dır.  Sa­de­ce bugün değil her gün on­la­ra, biz­le­re yap­mış ol­duk­la­rı iyi­lik­ler, gü­zel­lik­ler için min­net duy­ma­lı­yız.”

“KA­DIN­LAR BİR ULU­SUN KU­RU­CU­LA­RI­DIR”

Ulu Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün de be­lirt­ti­ği gibi ka­dın­lar bir ulu­sun ku­ru­cu­la­rı­dır. En başta ba­şa­rı­la­rı­mı­zın ar­ka­sın­da, iş ha­ya­tın­da aile ha­ya­tın­da her zaman ku­ru­cu ve hassastırlar. Bugün ülkemiz­de bin­ler­ce kadın hun­har­ca taciz edi­lip ve öl­dü­rül­mek­te. Ama ba­kı­yo­ruz ki her gün bir yer­ler­de kadın ci­na­yet­le­ri, te­ca­vüz ve şid­det ha­ber­le­ri. Bunun önüne geç­me­nin tek yolu eği­tim­dir.
Bi­linç­li ve eği­tim­li bir top­lum ka­dın­la­rı­mı­zı sa­de­ce dişi ola­rak değil kişi ola­rak görür. İşte o zaman bun­la­rın önüne ge­çe­bi­li­riz. Biz bi­li­yo­ruz ki ka­dın­la­rın ol­ma­dı­ğı bir mü­ca­de­le­nin ba­şa­rı­ya ulaş­ma­sı bek­le­ne­mez. Bu yüz­den­dir ki bizim için kadın sa­de­ce üre­me­ye ya­ra­yan bir araç değil, ül­ke­miz için yü­rü­dü­ğü­müz bu yolda kar­deş, anne, ar­ka­daş ve yol­daş­tır. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak tüm kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyoruz” dedi.

HABER: SÜMEYYE ŞAHİN

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com