“Bölgesel kalkınma yaklaşımını temel olarak belirledik”

13 Ekim 2021
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
74 defa okundu.
“Bölgesel kalkınma yaklaşımını temel olarak belirledik”

Kırşehir, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Konya, NevşehirNiğde ve Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesi’nin 2021-2023 yılları arasını kapsayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren KOP Bölge Kalkınma Programı; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Konya’da tanıtıldı.

Kırşehir, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinin 2021-2023 yılları arasını kapsayacak olan KOP Bölge Kalkınma Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Konya’da tanıtıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına KOP Bölgesi illerinin Valileri, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları ile UNİKOP üyesi üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın’da toplantıya katılım gösterdi.

Konya’nın, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olduğunu, tarihi geçmişiyle Konya Ovası Projesi’nin Türkiye’nin en büyük kalkınma projelerinden biri olduğunu ifade Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugün tanıtımını yaptığımız KOP Bölge Kalkınma Programı ile İdaremiz ve ilgili kurumlarımızın 2021-2023 döneminde bölgede yapacağı atılımların stratejik çerçevesini oluşturuyoruz. Bu program çerçevesinde KOP Bölgesinde yapılacak kamu yatırımlarını koordine ederek etkinleştireceğiz. Yine bu programla tüm paydaşların çalışmalarını ortak bir hedef doğrultusunda yönlendirebileceğiz” dedi.

Bilime, veriye ve iş birliğine dayalı bir anlayışla bölge kalkınmasının hızlandırılacağını, vatandaşların refahını daha da artıracaklarını söyleyen Bakan Varank, Türkiye’nin, son 19 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her alanda büyük atılımlar yaptığını, 2002’den bu yana gayrisafi yurt içi hasılanın sabit fiyatlarla yaklaşık 3 kat arttığına dikkat çekerek; “Tabi burada pastayı büyütmek kadar bu pastanın adil dağılımına da özel bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden hükümetlerimiz döneminde, bölgesel kalkınma yaklaşımını temel bir politika alanı olarak belirledik. Asıl gayemiz, refahın yurt sathına daha dengeli bir şekilde yayılmasını sağlayarak topyekûn kalkınmış bir Türkiye oluşturmak. Bölgelerimizi ülke ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz ve biliyoruz ki yerelde ekonomi ne kadar güçlü olursa ülke ekonomisi de o derece güçlü olur. Bu doğrultuda Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdarelerimiz aracılığıyla sayısız planlama ve analiz çalışması yapıyor, destek programları uyguluyoruz” diye konuştu.

“Rehabilitasyonla yılda 200 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı”

KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin kurulduğu günden bu yana Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir’in kalkınması için çok kapsamlı politikalar uyguladığını belirten Bakan Varank, şöyle konuştu:

“Bakınız son 10 yılda bölgedeki 1920 projeye 1 milyar 200 milyon lira destek sağladık. Tabii bu projeleri tek tek saymaya vaktimiz yetmez ama ben kısaca birkaç tanesine değinmek istiyorum. KOP Bölgesi, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgelerin başında geliyor. Kısa adı KOP KÖSİP olan Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programını hayata geçirerek bölgemizdeki su yönetimi konusunda çok önemli işlere imza attık. Program kapsamında uyguladığımız 885 projeyle 1 milyon 310 bin dekar alanı rehabilite edip, modern sulama altyapısına kavuşturduk. Bu rehabilitasyonlar neticesinde yılda yaklaşık 200 milyon metreküp su tasarrufu sağladık.”

“Temel alanlarda operasyonel programlar uygulayacağız”

KOP İdaresinin yeni nesil eylem planının, başta Mevlâna, Ahiler ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansları olmak üzere bölgesindeki diğer paydaşlarla iş birliği içinde hazırladığını dile getiren Bakan Varank, “2021-2023 dönemini kapsayan bu yeni programda, bölgenin öncelikli ve katma değer oluşturma potansiyeli yüksek ihtiyaçlarına odaklandık. Ayırdığımız 395 milyon liralık bütçeyle toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, turizm, sanayi ve enerjide ekonomik büyüme, beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi temel alanlarında operasyonel programlar uygulayacağız. Böylece, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak faaliyetler öncelikli olmak üzere hem ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı hem de sosyal gelişmeyi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Programın uygulamasını değerli paydaşlarımızla birlikte organize edeceğiz.

“Sosyal, kültürel ve ekonomik dinamikleri dikkate alıyoruz”

Tarımsal üretimde geçmişin birikimini, geleceğin bilgi ve teknolojisiyle birleştirmeyi başardık. Kısa adı KOP TEYAP olan KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım ve KOP KIRSAL olarak bilinen KOP Kırsal Kalkınma Programlarıyla çiftçilerimizi yenilikçi üretim teknikleriyle buluşturduk. Güneş Pilleri, Enerji Verimliliği Uygulamaları, Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi gibi alanlarda önemli projeler yürütüyoruz. Bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken, sosyal gelişimini de desteklemeye devam ediyoruz. Hedeflerimize daha hızlı ve sürdürülebilir ulaşım ise KOP Bölgesi üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliği ve desteğiyle mümkün. Bu nedenle bölgedeki valilerimizden, kaymakamlarımızdan, mahalli idarelerimizden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızdan proje ve faaliyetlerin uygulanmasında gerekli özen ve hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Turizm Master Planı ile bölgedeki doğal, kültürel ve tarihi varlıkları daha etkin şekilde değerlendirerek turizme kazandırıyoruz. Bugüne kadar turizm altyapılarının iyileştirilmesine yönelik 25 projeye 52 milyon lira kaynak aktarıldı. KOP Bölgesi’nde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi olarak bilinen KOP OKUYOR kapsamında 244 projeyi hayata geçirdik. Kalkınma sürecinde sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiklerinin hepsini içerecek kapsamlı bir yaklaşımla hareket ediyoruz” diye konuştu.

“Model projelerle yenilikçi uygulamalara öncülük edeceğiz”

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin’de Bölge Kalkınma Programı hakkında bilgiler verdi. Önceki Eylem Planlarından farklı olarak, KOP İdaresinin sorumlu olduğu bölgeyi bütün olarak ele alan, bölgenin kendine özgü potansiyel ve ihtiyaçlarından hareketle, sonuç odaklı ve sektörel programların yer aldığını vurgulayan Başkan Şahin, “Yeni Bölge Kalkınma Programının temel amacı, model projelerin desteklenmesi vasıtasıyla, bölgemizde yenilikçi uygulamalara öncülük etmektir. Kalkınma Programı ile başta tarım ve sulama olmak üzere kültür, sosyal içerme, turizm, kırsal kalkınma ve enerji alanlarında destekler verilecek ve bu desteklerle yerinden kalkınma ve katılımcılık öne çıkarılacaktır. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek üzere rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama imkânlarının genişletilmesi, organik tarım, yenilenebilir enerji ve inovasyon çalışmaları, insan kaynakları ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesi, bölgelerin rekabet gündemini desteklemede KOP Bölge Kalkınma Programının en önemli öncelikleri arasında olacaktır. Programımız; 3 amaç, 8 hedef ve 13 sektörel operasyonel programdan oluşmaktadır. Programın birinci amacı ‘Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı ve Kırsal Kalkınma’dır. İkinci amacımız ‘Turizm, Sanayi ve Enerjide Ekonomik Büyüme’ olarak belirlenmiştir. Programın üçüncü amacı ise ‘Beşeri ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi’ olarak belirlenmiştir. Başta sulama, bitkisel üretim ve hayvancılık olmak üzere turizmden sanayiye, enerjiden kültür-sosyale kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Böylece hem ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı, hem de sosyal gelişmeyi güçlendirmeyi hedefleyerek, ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.  İdaremiz; KOP Bölge Kalkınma Programı ile insanı merkezine alan, katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, ülkemizin ‘sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle, daha dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye’ vizyonuna ulaşmasına, KOP Bölgesinin geçmişinden aldığı güç ile bölge potansiyelini ve dinamiklerini harekete geçirerek, bölgenin rekabet gücünü artırmaya, ulusal büyüme ve kalkınmaya azami katkı sağlamaya devam edecektir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On