AVLAK SAHASI KİRALANACAK

25 Ağustos 2015
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
383 defa okundu.
AVLAK SAHASI KİRALANACAK

çuğun

Kırşehir’in Merkez ilçesi Çuğun Baraj Gölü avlak sahasının istihsal hakkı 5 yıl süre ile kiraya verilecek.

 

 

Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çuğun Baraj Gölü avlak sahasının istihsal hakkının 5 yıl süreyle kiraya verileceğini duyurdu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde yayınlanan duyuruya göre, Çuğun Baraj Gölü avlak sahasının 1. yıl tahmini kira bedeli KDV hariç 2.756,00 TL 5 yıllık tahmini kira bedeli ise 13.780 TL iken, geçici teminat bedeli 413,40 TL.
Kira ihalesi 9 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 10.00’da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde yayınlanan duyuruda kiralamaya ilişkin şartlar ise şöyle yer aldı:
“Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Çuğun Baraj Gölü avlak sahasının avlanma hakkı 5 yıl süreli olarak kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
Çuğun Baraj Gölü avlak sahasının 1. yıl tahmini kira bedeli KDV Hariç 2756,00 olup 5 yıllık tahmini kira bedeli 13.780’dir. Geçici teminat bedeli 413,40’dır.
“İkinci ve takip eden yılların yıllık kira bedeli bir önceki yılın kira bedeli üzerine Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici fiyat endeksi (ÜFE- bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle İl Özel İdaresi tarafından tespit ve tahsil edilecektir.
İlk yıla ait kira bedeli ve sonraki yıllara ait kira bedelleri sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren peşin olarak tahsil edilecektir.
Anılan göl üretim bölgesinde kurulmuş olmak ve idari, mali ve hukuki yönden denetlendiklerini ve yasal olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini yetkili bakanlık Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin yazıları ile belgelendirilmesi halinde kooperatif birliği, kooperatif ve köy birliklerine, bu tüzel kişiliklerden müracaat olmaması halinde şahıslara ‘…Su ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 3. fıkrasına göre tespit edilen kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden istekliye kiraya verilir.
İhale 9 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 10.00’da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda ‘…Su ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 3. bendinde açıklanan kuruluşların müracaat etmemesi veya istenilen şartları taşımamaları halinde, diğer isteklilere de da açık olacak şekilde aynı gün ve saatte aynı yönetmeliğin 7. maddesinin 3. bendi uyarınca yapılacaktır.
İhale üzerinde kalan kiracıdan, ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat, her yılın kira bedeli üzerinden % 18 oranındaki katma değer vergisi peşin olarak tahsil edilecektir.
İsteklilerin dilekçe ile birlikte 5 yıllık kira tahmini bedelinin % 3’ü oranında geçici teminata ait belge, kanuni ikametgâh belgeleri, ihale dosyasının satın alındığına dair belgelerini, Kooperatif Birliği, Kooperatif İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden, köy Birlikleri İçin ise Kaymakam/Valiliklerden alacakları belgeyle birlikte ihaleye girecek şahsa verilmiş yetki belgesi ve kararı ile birlikte yetkili kılınan kişinin noter tasdikli imza sirküsünü, ticaret sicil gazetesini, ticaret sicil müdürlüğünden alınmış yetki belgesini ihale saatinde önce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kiralama Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu işe teklif verecekler kendi adlarına katılacak iseler kendisine ait imza sirküsü (noter tasdikli) T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı sureti. Tüzel kişi adına katılacak ise katılacak şahsın yetki belgesi, imza sirküsü, yetki verenlerin İmza sirküleri (noter tasdikli). Tüzel kişilerde yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdikli vekâletnameyi vermeleri gerekmektedir.
“İhale ile ilgili şartname ve diğer belgeler, mesai saati içerisinde bedelsiz olarak görülebilir İhale şartnamesi ve ekleri Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 100,00 bedelle alınabilir.
Posta ile yapılacak tekliflerde postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.”

 

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN