ASANSÖRLERİN DENETİMİ YAPILIYOR

21 Ağustos 2015
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
661 defa okundu.
ASANSÖRLERİN DENETİMİ YAPILIYOR

chpden-asansor-denetimi-onergesi-28744

Kırşehir’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından asansör denetimleri yapılıyor.

 

Kırşehir’de Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsamında asansör bakım firması veya yetkili servisinin asansör bakımı yapabilme yeterliliğinin olup olmadığına dair hizmet denetimi ve Asansör Yönetmeliği kapsamında asansör denetimleri yapılıyor.
Kırşehir’de 11 adet asansör firması faaliyet gösteriyor ve firmalar asansöre yönelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan kontrol listesi doğrultusunda denetimden geçiriliyor.

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında ilimizde asansör denetimlerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Süleyman Aslan, “4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında ve bu sorumluluk alanımızda bulunan ürünler arasında asansör de bulunmaktadır. İnsan ve yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımını sağlamak için denetimler yapmaktayız. Asansör işi yapan firmaların yeterliliğini denetliyoruz. Belgeler üzerinde yeterlilik almış mı bunları denetliyoruz. Asansörlerin de güvenli olup olmadığını denetliyoruz. Bunu Piyasa Gözetim, Denetim elemanlarımız vasıtasıyla yaptırıyoruz. Denetimleri iki şekilde yapıyoruz. Biri şikayet üzerine, diğeri de ani veya odaklı denetim şeklinde oluyor” dedi.
Halkın kafasını karıştıran ve sürekli şikayet konusu olan bakım konusunda da bilgiler veren İl Müdürü Aslan, “Bakanlığımızca 24 Haziran 2015 tarihli bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelik kapsamında her asansöre kimlik numarası verilecek. Asansör kimlik numarası A tipi kuruluşlarımız tarafından bir defaya mahsus oluşturulacak. Yönetmelikte de ebatları açıkça belirtilmiştir. Yönetmelik kapsamında yeni asansörlerin tescili de çok önemli bir konudur. Asansör firmasınca asansörün piyasaya arz edildiği tarih 30 gün içerisinde Belediye’ye tescil ettirecek. Bu tescil işleminde ilk periyodik kontrol raporu olacak. Asansör güvenli, yani yeşil etiketi olup olmadığına tescil esnasında karar verilecek. Mevcut asansörlerde ise tescil A tipi muayene kuruluşları, TSEN 80-81 standardı esasları esas alınarak güvenlik seviyesi artırılıp bir defaya mahsus olmak üzere Belediyelerce tescil edilecek” ifadesini kullandı.
İl Müdürü Süleyman Aslan, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunmasının temini bakımından asansör denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Asansörlerin Aylık Bakım ve Yıllık Kontrolleri ile Güvenli Asansör Kullanımı
İnsan hayatına konfor ve kolaylık sağlayan asansörler teknik düzenlemelere uygun olmaması ya da ehil ve yetkili olmayan kişilerce bakımının yapılması durumunda ölümle sonuçlanabilecek kazalara zemin hazırlamakta. Asansörlerin güvenilir ve emniyetli çalışabilmesinin en temel kriteri doğru bakım hizmetinin verilmesinden geçiyor.
Bina Sorumlusunun Yapması Gereken İşler
Bir asansör firması ile aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak (yönetmeliğe uygun firmalarla).
Asansörün aylık bakımını yaptırmak (aylık bakımın bakım defterine işlenmesini sağlayarak kayıt altına almak ve kalıcı olarak muhafaza etmek).
Bakımda tespit edilen eksiklikleri gidermek.
Yılda en az bir kere A Tipi Muayene Kuruluşuna asansörün yıllık periyodik kontrolünü yaptırmak. (Kırşehir ve Kaman Belediyelerinin anlaştığı A Tipi Kuruluş TSE, Mucur ve Çiçekdağı belediyelerinin anlaştığı A Tipi Kuruluş ER-TÜRK ASANSÖR).
Yıllık kontrol neticesinde asansörün kullanımında tehlike söz konusu ise asansör hizmet dışı bırakılır. Eksiklikler giderildikten sonra A Tipi Muayene kuruluşunun onayı ile hizmete açılmasını sağlamak.
Daha detaylı bilgi için yönetmelikler incelenebilir ve/veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze müracaat edebilirsiniz.
Bakım Yapan Firmanın Yükümlülükleri
Asansör bakım defteri temin etmek (bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir).
Her bakımdan sonra asansör bakımı ile ilgili yapılan bütün işlemleri asansör bakım defterine işlemek.
Asansörün risk taşıması durumunda, bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirmek.
Bina sorumlusunun, iki kişiden az olmamak üzere asansör sayısını dikkate alarak belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim vermek.
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve Asansör Yönetmeliklerinin gereğini sağlamak.
İlgili İdarenin (Belediye) Sorumlulukları
Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili belediye tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır. A Tipi Muayene kuruluşunca verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilir ve ilgili belediyede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshası muhafaza edilir. Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, A Tipi Muayene kuruluşu tarafından yapının bağlı bulunduğu ilgili belediyeye bildirilir ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanır. Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina yöneticisi sorumludur. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ilgili belediye sorumludur. Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina yöneticisince kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının bağlı bulunduğu ilgili belediye tarafından hizmet dışı bırakılır.

 

 

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN