AHİLERDE, KADINA BAKIŞ;ESKİ TÜRK GELENEĞİ İÇİNDE, ARAP KÜLTÜRÜNE BAŞKALDIRIDIR

8 Ocak 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
603 defa okundu.
AHİLERDE, KADINA BAKIŞ;ESKİ TÜRK GELENEĞİ İÇİNDE, ARAP KÜLTÜRÜNE BAŞKALDIRIDIR

Kadınların özgürlüğü ve kadın erkek eşitliği dahası kadınların sosyal yaşamın içindeki rolüne ilişkin; “eski Türk gelenek ve görenekleri” ne karşı, dönemin “egemenleri”nin öylesine “resmi bir karşı koyuş”u yaşanmıştır ki, Ahi Evran’ın kayınbabası Kirmani’nin “kadınlarla bir arada oturması” eleştirilmiştir.

Niğdeli Kadı Ahmet bu duruma garazkörlük numunesi göstererek Niğde, Aksaray çevresinde ki Tabduklular’ın, “kadınlı erkekli Tasavvufi sohbet meclisleri”nde bulunmalarını, kız ve karılarını başkalarına “piş-keş” etme şeklinde anlatmış, Salih Peygamber zamanındaki kötülüklerin bu Taptuklar arasında devam ettiğini bile öne sürmüştür… Bilindiği gibi burada geçen “Tapduklar” “Yunus Emre’nin Şeyhi Tapduk Emre” ile direkt alakalıdır.

Ahi Evran’ın kayınbabası Kirmani ve benzer “Türkmen dervişlerine” yönelik bu saldırılar aslında “Arap-Acem” cephesinden bir saldırıdır.

Nitekim ‘Hacı Bektaş vilayetname’sinde bunun tersine “Kirmani’nin kızı ve Ahi Evran’ın eşi Fatma Hatun için ‘Büyük bir Mürşide olduğu, yalnız genç kızları va hanımları değil, erkekleri de irşat ettiği” anlatılmış “keşif ve kerametlerinden” birçok örnekler verilmiştir.

“Kadınlı erkekli bir arada zikir ve meclislerde bulunma” adetleri, eskiden bu yana Türkmen Mutasavvıflarının adet ve gelenekleri olmakla kalmamış, Anadolu Selçukluları zamanında Türkmenler arasında da yaygınlık arz etmiştir.

Ahi Evran’ın kayınbabası ve eşi “Baciyan-ı Rum” örgütünün başı Fatma bacının (Kadıncık Ana) babası Evhadu’d-Din Kirmani de bu meşrebin öncüleri arsında olmuş, bu yüzden de “dönemin egemenleri” ve Mevlana’nın ağır eleştirilerine maruz kalmıştır.

Mevlana’ya, “Kirmani’nin genç delikanlılarla Sema durduğu fakat çok iffetli davrandığı” söylendiği zaman Mevlana;’ “Keşke o kötülüğü yapsaydı da bu adet sona erseydi kötü yol olduğu bir an önce anlaşılmış olsaydı.” demiştir.

 Ahi Evran’ın eşi ve Kirmani’nin kızı “Fatma Bacı”nın başında bulunduğu “Anadolu Bacıları” örgütü( Baciyan-ı Rum)de, “Ahilik teşkilatı” ile birlikte kurulmuştur.

Bir anlamda Ahiliğin “kadınlar kolu” olan bu örgütü meydana getiren Ahiler’in kızları ve hanımları da Kayseri’de ki bu sanayi sitelerinde kendilerine uygun sanat dallarında hizmet vermişlerdir.

Bu gün tüm yabancı araştırmacıları daha 13.yüzyılda “Anadolu’da kadınlar yönüyle şaşırtan” bu durumu, “eski Türk gelenekleri” inde aramak gerekir.

 

“Atatürk Devrimleri” Sayesinde

Nihayet Türklerin kadınlara yönelik bakış açısı Arap coğrafyasının kötü sosyal-kültür geleneğine rağmen “kadınlara seçme ve seçilme Hakkı’nın ilk örneğinin bizde verilmesi, “Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması”, bu eski kültür genlerimizin şahlanışı gibidir.

1930’larda, Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılması, gerçekleşen “Atatürk Devrimleri’ sayesinde olmuştur.

1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934’de Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.

“Sünni ya da Şii Din Devleti Girişimleri Hiç Bir Yerde İyi Sonuç Vermiyor “

Türkiye’de bu konuda gerici çevrelerin sözde “dinsel gerekçe”lerle yıllardır muhalefet ettikleri bu durum esasen “din ile kültür” bağlamında çarpıtlamalarıyla da alakalıdır.

“Arap toplumun kültürü” nü; “İslam kültürü ve ahlakı” gibi bir gösterme hiçbir şekilde doğru değildir.

Geçtiğimiz haftalarda eski diyanet işleri başkanı Sayın Ali Bardakoğlu’nun katıldığı Taha Akyol’un CNN Türk TV programına ilişkin, “Müslümanlar artık görmeli” diyerek paylaştığı şu tespitler son derece önemlidir:

“Sünni ya da Şii Bütün Müslümanlar artık görmelidir ki; tarihsel devlet formları iman konusu değildir.

21.yüzyılda iyi yönetim, ancak özgürlükçü demokrasi ve hukuk sistemi ile mümkündür…

 İşte Sünni ya da Şii din devleti girişimleri hiçbir yerde iyi sonuç vermiyor.”

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN