AHİKA SUNDUĞU DESTEKLERİ AÇIKLADI

13 Kasım 2015
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
419 defa okundu.
AHİKA SUNDUĞU DESTEKLERİ AÇIKLADI

ahika_teknik_yardim_toplantisi_duzenliyor_h2778AHİKA sunduğu destekler hakkında açıklamalarda bulundu

AHİKA destekler hakkında bazı açıklamalarda bulundu AHİKA:

“Mali Destekler

Ahiler Kalkınma Ajansı, yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetlerine mali destek sağlamaktadır. Ajansın sağladığı mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır.

1. Doğrudan Finansman Desteği

a. Proje Teklif Çağrısı
Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.
b. Güdümlü Proje Desteği
Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.
c. Doğrudan Faaliyet Desteği
Ajansın, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması ve kritik öneme sahip araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere verdiği desteklerdir.

2. Faizsiz Kredi Desteği

Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır. Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde tamamlanır.

3. Faiz Desteği

Faiz desteği, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından önceden hazırlanacak başvuru rehberinde belirtilen niteliklere sahip kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projelerini kapsayan, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

4. Teknik Destek

Ajans tarafından sağlanan teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği ve bilgi birikimi eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında problemlerle karşılaşılan alanlarda destek sağlamaktır.

Nasıl Destek Alabilirim?

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği gereği Kalkınma Ajansları desteklerinden yaralanabilmek için;

• Destek Programlarına ilişkin üç temel uygunluk kriteri sağlanmalıdır.
1. Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu
2. Proje ve faaliyetlerin uygunluğu
3. Maliyetlerin uygunluğu
• Ajansın ilan edilmiş açık bir destek Programı bulunmalıdır.
• Başvurular ilgili başvuru rehberlerinde belirtilen formata göre hazırlanmalı (KAYS) ve rehberlerde belirtilen zaman aralığında Ajansa teslim edilmelidir.” Şeklinde açıklama yaptı.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN