Ahi Evran Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Mustafa; “Bu Ülkede Çocuklar Dokunulmaz Olmalı”

2 Temmuz 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
403 defa okundu.
Ahi Evran Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Mustafa;  “Bu Ülkede Çocuklar Dokunulmaz Olmalı”

Ahi Evran Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Mustafa;

“Bu Ülkede Çocuklar Dokunulmaz Olmalı”

Ahi Evran Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Mustafa Altıntaş çocuk istismarı ile ilgili kınama mesajı yayınladı.

Ahi Evran Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Mustafa Altıntaş mesajında şunları kaydetti; “Çocuk ihmal ve istismarı kavramı; çocukların anne ya da babaları gibi, onlara bakıp gözetmekle görevli sorumluluk güç ve güven ilişkisi içinde oldukları kişiler ya da yabancılar tarafından: bedensel ve/veya psikolojik sağlığına zarar verecek, sosyal gelişimlerini engelleyecek biçimde uygulanan tüm fiziksel, duygusal ya da cinsel tutumları, ihmali, ticari amaçla sömürüyü kapsar. Bir başka tanım ise; “çocuğun erişkin tarafından cinsel uyarım, cinsel doyum için kullanılmasıdır. Irza geçme, ırza geçmeye kalkışma, sarkıntılık, teşhircilik, laf atma ve ensest eylemlerini içerir.” şeklindedir. Çocuğa yönelik cinsel istismar uzun yıllar boyunca bilinen ancak bir o kadar süre de üzeri örtülen bir konudur. Ancak son yıllarda çocuğa atfedilen değerle birlikte çocuğa yönelik cinsel istismar üzerinde daha fazla durulmakta ve bu konu ile ilgili daha fazla araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar son yıllarda çocuğa yönelik cinsel istismarda bir artışın söz konusu olduğunu göstermektedir.

BU İNSANLIK VAHŞETİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLMELİDİR?

Çocuğa yönelik cinsel istismarın, çocuk üzerinde en fazla etki bırakanı şüphesiz istismarın aile bireyleri tarafından yapılmasıdır. Bilindiği gibi cinsel istismar olaylarının %60 veya %70’inin ebeveynler, akrabalar, öğretmenler, komşular ya da çocuk açısından otoriteye sahip olan çocuğun tanıdığı ve güven duyduğu kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Daha çok aile içi cinsel birliktelik şeklinde meydana gelmesi ve birçok kültürde ailenin kutsallığı gibi durumlar nedeniyle ensest olgusunun saklanması ve görmezden gelinmesi çok sık yaşanmaktadır.

Çocuk ihmal ve istismarı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye açısından da önemli bir sorundur ve bu sorunun çözümü için öncelikle sorunun boyutunun tam olarak anlaşılması için araştırmalar yapılmıştır. Türkiye’de çocuk ihmal ve istismarı konusunda 1980-1982 yılları arasında sekiz ilde yapılan bir araştırmada, istismara uğrama oranı %33, tokat atma, kulak ve saç çekme oranı %25, sopa ile dövme oranı %14 olarak bulunmuştur. Eğitimsiz ailelerin %40’ı çocuklarını istismar ederken, eğitim düzeyi yüksek ailelerde bu oran %17’dir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yer alan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Şubat 2009’da yayınlanan Türkiye’de Kadınlara Yönelik Şiddet Ulusal Araştırmasına göre kendileriyle görüşülen kadınların %7’si henüz 15 yaşına gelmeden cinsel istismara maruz kaldıklarını belirtmiştir. Saldırganların %30’u yakın akrabadır. Saldırganların yakınlık derecesi detaylı incelendiğinde görüşülen kadınların %2.4’ünün babası tarafından, %1.7’sinin erkek kardeşi/ağabeyi tarafından ve %0.6’sının üvey babası tarafından 15 yaşından önce istismar edildiği görülmektedir. Bu oranlara bakıldığında en sık görülen istismar türü olarak duygusal istismar görülmektedir. Ancak duygusal istismarın yüksek olmasının yanı sıra fiziksel istismar ya da ihmal olaylarının çoğunun belirlenemediği de unutulmaması gereken bir diğer önemli bilgidir. Çünkü ne yazık ki Türkiye’de çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili elde edilen veriler çoğu zaman adli mercilerin ilgilendiği vakalar üzerinden elde edilmekte ve eğer bir vaka adli mercilere ulaşmamışsa konuyla ilgili verilere eklenmemektedir. Bundan dolayı aslında ihmal ve istismar oranlarının buradaki oranlardan daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında elde edilen verilerine göre adli mercilere intikal eden çocuğa yönelik cinsel istismar oranları durumun ciddiyetini göstermek için yine de önemli bir bilgi vermektedir.

Bu oranlarla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da en düşük seviyede uygulanan istismarın cinsel istismar olarak görülmesidir. Cinsel istismar ile ilgili bilinen en önemli durumun Türk toplum yapısının da etkisiyle bu olgunun aile içi bir sorun olarak algılanması ve çok nadir durumlarda vakanın adli mercilere taşındığı ve ortaya çıkarıldığıdır. Bu yüzden buradaki oranların cinsel istismar oranları ile ilgili durumu tam anlamıyla yansıttığını söylemek çok doğru olmamaktadır.

Tüm bu oranlar tek başına sorunu tanımlamak ya da anlamak için tabi ki yeterli değil ama sorunun boyutunu görme açısından önemli bir öngörü sağlamaktadır. Bu oranlarla ilgili olan en çarpıcı nokta ise bu vakaların hepsinin adli süreçlerde devam etmesi yani gün yüzüne çıkmasıdır. Peki, benzer durumda olan ama gün yüzüne çıkartılamayan vakalar tam olarak ne olmaktadır. Bu sorunun birçok farklı cevabı olmakla birlikte bu cevapların birçoğu olumsuz bir içeriğe sahiptir. Çünkü bilindiği gibi erken dönemlerde ortaya çıkarılamayan ihmal ve istismar vakaları çocukların psikolojik, fiziksel ve duygusal gelişimini bozmakta çocuklarda uzun yıllar onarılamayan zararlara neden olmaktadır.

ÜLKEMİZDE ORANLARI KORKUNÇ DERECEYE GELEN BU KONU İÇİN NASIL BİR ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ, NELER YAPILMALIDIR? 

Çocuk ihmal ve istismarına toplumsal olarak dikkat çekmek ve toplumu da bu konuda bilgilendirmek amacıyla basın-yayın organlarının bulunması bu alanlarda da çocuk ihmal ve istismarı konularında çalışmalar yapılması desteklenebilir. Televizyon ve basında konuyla ilgili eğitici programlara ağırlık verilmesi bilginin daha hızlı verilmesi açısından faydalı olmaktadır.

Ülkemizde ilköğretim, ortaöğretim, meslek ve yaygın eğitim programlarının içine çocuk ihmal ve istismarı konusu yerleştirilmeli, eğitimin sürekliliği sağlanmalı ve sağlıklı bilgiye ulaşma yolları gösterilmelidir.

Geleneksel yöntemlerle çocuk yetiştirme ve çocuk ihmal ve istismarı açısından risk alanları tespit edilmeli ve hem meslek elemanlarına hem de ailelere bu bilgiler yeterli bir danışmanlık hizmeti ile verilmelidir.

Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili yanlış bilgileri düzeltmek için doğru bilgilerin aktarılmasına yönelik hizmetler planlanmalı, vaka tespiti, bildirim, yasal süreçler, sürecin takibi, rehabilitasyon çalışmaları konusunda daha fazla araştırma yapılmalı ve eğitimlerde bu konunun ile ilgili doğru bilgi verilmeli ve bu çalışmalar bilimsel yöntemlerle, objektif olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir.

Çocuk ihmal ve istismarının belirli mesleklerle özdeşleştirmek yerine bu konunun toplumsal bir sorun olarak görülmesi sağlanmalı ve tüm lisans eğitimlerinde çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılması sağlanmalıdır.

Yukarıdaki öneriler hiç kuşkusuz çocuk ihmal ve istismarını tek başına bitirmeye yetmeyecektir. Ancak hem mesleki hem de toplumsal olarak çocuk ihmal ve istismarı hakkında bilinç düzeyinin artmasını sağlanacaktır. Böylece vakaların önlenmesi, erken tespit edilmesi ve tespit edildikten sonraki süreçler daha sağlıklı yürütülebilecektir. Böylece ihmal ve istismar mağdur çocukların yaşadıkları travmalar yok edilmese bile bu tür travmaların etkilerinin asgari düzeye indirgenmesinin sağlaması açısından önemli bir adım olacaktır.

Bunların hiç biri faydalı olmaz ise ‘İdamsa idam, cezaysa en ağır ceza, tecritse tecrit; gereği her neyse alçak barbarlara revadır, layık oldukları akıbet de bellidir. Bundan kaçamayacaklar, korkaklıklarının, hıyanetlerinin her türlü sonuçlarına katlanacaklardır.’

Özellikle son günlerde Ankara Polatlı’da 22 Haziran günü kaybolan ve öldürülen 8 yaşındaki Eylül isimli kızımızı da rahmetle anıyorum.” (Haber: Didem CEYLAN)

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On