“Afete Hazır Kırşehir”

27 Şubat 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
325 defa okundu.
“Afete Hazır Kırşehir”

DSC_1918

“Afetlere Hazırlık İçin Bilinçli ve Afete Hazır Bir Toplum, Büyük Bir Önem Taşımaktadır.”

 

Kırşehir  İl Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alpaslan 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası İle İlgili açıklama yaptı. Metin Alpaslan yaptığı açıklamalarda: “İkinci Dünya savaşında (1939-1945) cephede olduğu kadar cephe gerisindeki sivil halkın zayiatının fazla olduğu gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve dünyanın jeolojik yapısına bakılarak savaşlar ve doğal afetler karşısında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması konusunda tedbir almaya gidilmiş ve bu kavrama Sivil Savunma adı verilmiştir.

Sivil Savunma “Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı; halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati öneme haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.” şeklinde ifade edilmektedir.

          Günümüzde savaşların topyekûn olma özelliği kazanması, cephelerden çok cephe gerilerini, askerden çok sivil halkı ve üretim kaynaklarını hedef alarak savaş gücü ve desteğini yok etmeye yönelmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Sivil Savunmanın önemini gittikçe artırmaktadır. Bu nedenle düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ile mümkündür.

Yurdumuzun %92′sinin deprem kuşağında olduğu, nüfusumuzun %95′inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98′i ve barajlarımızın %93′ünün deprem bölgesinde bulunduğu bir gerçektir.

Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemiz ve ilimiz de, geçmişte birçok yıkıcı depremler yaşandığı gibi, gelecekte de meydana gelebilecek depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrama riski her zaman mevcuttur.

Bu nedenle Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma projelerine daha fazla önem vererek, kriz yönetiminden risk yönetimine geçiş çalışmalarını hızlandırdık. Artık “deprem olursa ne yapmalı” dan çok “deprem olmadan ne yapmalı” bilinci ile hareket ediyor ve bu yönde projeler geliştiriyoruz. Bu bilinçle, “yara sarmak değil, yara almamak” ilkesi ile afet öncesi risk azaltma çalışmalarına ağırlık verecek politikalar üzerinde çalışıyoruz.

İlimizi ”afet anında sıfırıncı dakikaya hazırlama” çalışmalarımız kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın katılım ve desteği ile Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAMP) hazırladık. Afet öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere yapılacak çalışmaları hızlandırdık.

Afetlere hazırlık için bilinçli ve afete hazır bir toplum, büyük bir önem taşımaktadır. Afetle zararlarını azaltmak için atılacak belki de en önemli adım eğitimdir.  AFAD’ın bu doğrultuda 2013 yılı içerisinde başlattığı “Afete Hazır Türkiye” bilinçlendirme ve eğitim projesi kapsamın da, ilimizde de “ Afete Hazır Kırşehir “ projesi, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, basınımızın destek ve katkılarıyla başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Bu kapsamda İl AFAD Müdürlüğümüzce ilimizdeki okullarımızda temel afet bilincinin kazandırılması ve afet öncesi hazırlık konularında öğrenciler ve öğretmelerimize eğitimler verilmekte ve tatbikatlar yapılmaktadır.

Afetlere hazırlık alanında faaliyetlerimizi yaygınlaştırabilmek ve halkımızın her bir ferdine ulaşabilmek için tüm kurum ve kuruluşlarımıza büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu çerçevede; Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısı ile özellikle medyamızın yapılacak etkinliklere öncelik vererek toplumumuzda farkındalık oluşturulması büyük bir önem taşımaktadır. Kırşehir İl AFAD Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz hazırlık çalışmalarında, halkımızın da yanımızda yer alması ve Deprem Haftası vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katılarak destek olması, afetlere dirençli toplum oluşturma misyonumuzda kilit rol oynayacaktır.

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası olması vesilesiyle bugüne kadar yürüttükleri ulusal ve uluslararası çalışmalarda ülkemizi başarıyla temsil eden AFAD çalışanlarının ve tüm halkımızın Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftasını samimi duygularımla kutlar,

Savaşsız ve afetsiz günler dilerim.” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

 

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN