7 Ülkeden 74 Akademisyen

5 Ekim 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
626 defa okundu.
7 Ülkeden 74 Akademisyen

 

Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Bu Yıl Üçüncüsü Düzenlenen Uluslararası Ahilik Sempozyumuna 7 ülkeden 74 akademisyen katıldı

Bağbaşı Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumunun bugünkü oturumları birçok akademisyen ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleşti. Yurt İçinde ve Yurtdışında kaynakların tanıtımının yapılacağı 3 seri halinde gerçekleştirilecek sempozyumun ilki başlamış oldu. Fen Edebiyat Konferans Salonunda konuşma gerçekleştiren Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya Ahilik sadece bir esnaf hareketi değil, bir insan yetiştirme metodudur diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Oturumlarda bu medeniyet değerinin uzmanlar tarafından ele alınarak geleceğe bir değer ve miras olarak bırakılacak. Ahilik sadece bir esnaf hareketi değil, bir insan yetiştirme metodudur. Bu seçkin topluluğun katkılarıyla, dünyayı kasıp kavuran kazanma duygusunun içine insanı ve onun değerlerini tam da Ahi Evran-ı Veli’nin yaptığı gibi katabilmek ve o esnafı yetiştirecek değerleri yeniden topluma hâkim kılma gayretinin ortaya konulması en büyük dileğimdir” dedi.

“AHİLİĞİ HER BÖLÜMDE ZORUNLU DERS OLARAK OKUTAN İLK ÜNİVERSİTEYİZ”

Ahilik değerlerinin hayat bulması için uygulamalar ve çalışmalar yapmayı bir görev saydık diyen Rektör Karakaya; “Bu alanda yapılmış ilk çalışma olarak, devlet üniversiteleri içerisinde Ahiliği her bölümde zorunlu ders olarak okutan ilk üniversiteyiz. Üç seri halinde bugün ilkini başlattığımız sempozyumla Ahilik değerlerini yazılı kayda dönüştürecek, yurt içinde ve dışında bu kaynakların tanıtımını yapacağız. Ahi Evran-ı Veli’nin diyarında, onun maneviyatı altında kurumsallaştırdığı Ahilik geleneğini tartışmak üzere dünyanın birçok üniversitesindeki akademisyenlerini Kırşehir’de ağırlamaktan da mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu

ŞENTÜRK; “RÜYAMDA BİLE AHİLİĞİ GÖRÜYORUM”

Gerçekleşen Konferans da, Ahiliği çok bilimsel yöntem ve metotla hocalarımızdan dinledik, Biz ne kadar ahiliği anlatsak onlar kadar olamayız diyen Kırşehir Valisi Necati Şentürk; “Onlar bu işin üstatları. Türkiye’de ahiliğin en iyi bilen insanlarından biri de benim. Rüyamda bile artık ahiliği görüyorum ahilikle işe başlıyorum. Ahilik Kur’an ve Sünnet demektir. Bir insan hayatını Kur’an’a ve sünnete uygun tenzip ederse iki dünyayı da kazanmış olur. Ahiliğin amacı da zaten iki amaç edinmek. Eğer hepimiz Hz. Ali döneminde yaşamış olsaydık. Bütün Türk Milleti Hz. Ali’nin arkasında bütün savaşlara iştirak ederdik. Öylede seviyoruz. Hangi ile ve beldelere gittimse Ahilerin orada teşkilat kurmuş olduklarını gördüm. Müthiş bir şey. Bizim Anadolu’muzda ki Ahilikle meydana geliyor. Osmanlının medeniyet projesi Ahiliktir. Ahilik eşittir fütüvvettir. Fütüvvetlerin esası da Kur’an ve sünnetti” dedi.

Açılışta, Filistin En-Necah Üniversitesinden Prof. Dr. İhsan Al Dek ile Prof. Dr. Nader Gasim, Filistin’e ziyarette bulunarak sempozyuma davet etmesi dolayısıyla Rektör Karakaya’ya plaket takdim etti.

AEÜ tarafından düzenlenen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Merkezi Birliğince desteklenen 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu’na 7 ülkeden 74 akademiysen katılıyor.

2.GÜN 6 EKİM 2017 CUMA

9:30-10:40 11. Oturum (Ahi Evran Konferans Salonu) Esnaf Destanlarının Türk Kültürü Ve Ahi Kültürünün Oluşumuna Etkileri Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Çelik 09:30-09:45 Prof. Dr. İsmet Çetin Ticarette Yergi Ve Övgü: Esnaf Destanları Örneği 09:45-10:00 Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı Ahilik Teşkilatı, Yesevi Geleneğinin Devamı Olabilir Mi? 10:00-10:15 Yrd.Doç. Dr. Doğan Kaya Türk Kültüründe Esnaf Destanları 10:15-10:30 Dr. Yaşar Kalafat Pir Kültü İtibariyle Ahilik Kurumu 10:30-10:40 Genel Tartışma Ara (15 Dk.) 9:30-10:25 12. Oturum (Yunus Emre Konferans Salonu) Anadolu’da Fütüvvet Ve Ahilik Oturum Başkanı Prof. Dr. Kadir Özköse 09:30-09:45 Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen Xııı. Yüzyılda Anadolu’da; Fütüvvet Teşkilatının Esnaf Teşkilatı ( Ahi Teşkilatı) Haline Dönüşmesini Hazırlayan Faktörler 09:45-10:00 Yrd. Doç. Dr. Rıfat İlhan Çelik Anadolu Ahiliğinin Doğuşunda Rol Oynayan Siyasi Etkenler 10:00-10:15 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş Moğol Tahakkümü Döneminde Anadolu Şehirlerinin Korunmasında Ahiler 10:15-10:25 Genel Tartışma Ara (15 Dk.) 9:30-10:25 13. Oturum (Âşık Paşa Salonu) Ahi Evran Ve Tarihi Kişiliği Oturum Başkanı Prof. Dr. Ergün Laflı 09:30-09:45 Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu Hacı Bayram-I Veli’nin Ahilikle İrtibatı 09:45-10:00 Yrd. Doç. Dr. Sedat Kardaş Ali Nihanî’nin Manzum Hacı Bektaş-I Veli Velayetnamesi’nde Ahi Evran İle Hacı Bektaş-I Veli İlişkisi 10:00-10:15 Yrd. Doç. Dr. İsmail Bilgili Ahi Evran’ın “El-Letâifu’l-Gıyasiyye” Eserinin Değerlendirmesi 10:15-10:25 Genel Tartışma Ara (15 Dk.) 10:55-12:05 14. Oturum (Ahi Evran Konferans Salonu) Dinî Ekoller Ve Ahilik-I Oturum Başkanı Prof. Dr. Saffet Sarıkaya 10:55-11:10 Prof. Dr. Muhittin Eliaçık Fütüvvetnamelerde Şia/İmamiye Tesirleri 11:10-11:25 Prof. Dr. Kadir Özköse Tasavvuf Dönemi Mekteplerinden Nişabur Ekolünün Fütüvvet Anlayışı 11:25-11:40 Yrd. Doç. Dr. Hasan Türkmen Fütüvvetnamelerdeki Hanefî-Mâturîdî Etkiler – Şefaat Örneği Üzerinden- 11:40-11:55 Yrd. Doç. Dr. Öncel Demirdaş Ahilik Geleneğinde Uygulanan Esasların Tasavvufî Düşüncedeki Karşılıkları 11:55-12:05 Genel Tartışma 12:15-14:00 2.Gün Öğle Yemeği 10:55-12:05 15. Oturum (Yunus Emre Konferans Salonu) Dinî Ekoller Ve Ahilik-Iı Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı 10:55-11:10 Prof. Dr. Ali Bolat Ahiliği Etkileyen Temel Bir Dinamik: Melâmet 11:10-11:25 Prof. Dr. Ali Çelik Ahilik Kültürünün Kur’an Ve Sünnetten Dayanakları 11:25-11:40 Doç. Dr. Mehmet Yılmaz Necip Mahfuz’un “Ezilenler” Romanında Kadim Bir Sosyal Grubun İzleri: Harâfişler 11:40-11:55 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şahin Serbedârî Hareketinin Ortaya Çıkması Ve Gelişmesinde Fütüvvet Teşkilâtının Rolü 11:55-12:05 Genel Tartışma 12:15-14:00 2.Gün Öğle Yemeği 10:55-12:05 16. Oturum (Âşık Paşa Salonu) Ahilik, Ticaret Ve Esnaf-I Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cahit Haksever 10:55-11:10 Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya Ahiliğin Kaynaklarından Erken Dönem Kesb/Kazanç Edebiyatı 11:10-11:25 Arş. Gör. Fatma Şeyma Boydak Fütüvvet Kavramı Bağlamında Ahilikte Debbağlık Ve Cildcilik 11:25-11:40 Doç. Dr. Elnura Azizova Meslekler Kutsaldır: Erken Dönem “Kesb” Literatüründe Fütüvvet Teşekküllerine Temel Oluşturan Dinî Dinamikler 11:40-11:55 Doç. Dr. Mustafa Özkan Ahilik’teki Çalışma, Kazanma Ve Tüketim Ahlakının Oluşmasında Hadislerin Etkisi 11:55-12:05 Genel Tartışma 12:15-14:00 2.Gün Öğle Yemeği 14:00-14:55 17. Oturum (Ahi Evran Konferans Salonu) Ahilik, Ticaret Ve Esnaf-Iı Oturum Başkanı Prof. Dr. İsmet Çetin 14:00-14:15 Prof.Dr. Ergün Laflı Ahi Birlikleri İle Bizans Loncaları Üzerine Bir Deneme 14:15-14:30 Prof. Dr. Ahmet Cahit Haksever Şehirleşme-Modernleşme Ve Ahilik: Ankara Örneği 14:30-14:45 Murat Çaylı (Doktorant) Geç Ortaçağ Avrupasında Tüccar Loncaları 14:45-14:55 Genel Tartışma Ara (15 Dk.) 14:00-15:10 18. Oturum (Yunus Emre Konferans Salonu) Ahilik, Ticaret Ve Ahlak Oturum Başkanı Prof. Dr. İbrahim Maraş 14:00-14:15 Prof. Dr. Ali Yakıcı Xı. Yüzyıl Eserlerinden Atebetü’l-Hakâyık’ta Ahiliği Hazırlayan Eserlere Dair Tespitler 14:15-14:30 Prof. Dr. Lyubomir Mikov Ahiliğin Bulgaristandaki Esnafların Teşkilâtları Ve Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi 14:30-14:45 Prof. Dr. Mustafa Demirci Ahiliğin Değer, Zihin Ve İnsan İnşa Metodu 14:45-15:00 Yusuf Turan Günaydın Eski Türkiye’de İş Teşkilâtına Kaynak Teşkil Eden Ahilik Öncesi Oluşumlar 15:00-15:10 Genel Tartışma Ara (15 Dk.) 14:00-14:55 19. Oturum (Âşık Paşa Salonu) Farklı Coğrafyalarda Ahiliğin İzleri-I Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sever 14:00-14:15 Doç. Dr. Adem Öger Uygur Türkler’inde “Fütüvvet Kültürü”, “Fütüvvetnameler” Ve Ahilik Teşkilatına Etkileri 14:15-14:30 Doç. Dr. Ergali Esbosınov Orta Asya’da (Kazaklar’da) Ahilik Geleneğinin İzleri 14:30-14:45 Saida Darieva (Doktorant) Ahilik Ve Özbek Nakşiliği 14:45-14:55 Genel Tartışma Ara (15 Dk.) 15:25-15:40 20. Oturum (Ahi Evran Konferans Salonu) Farklı Coğrafyalarda Ahiliğin İzleri-Iı Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necmettin Bardakçı 15:25-15:40 Prof. Dr. Mustafa Sever Kutadgu Bilig’te Ahilik Değerleriyle Paralel İlkeler 15:40-15:55 Arş. Gör. Dr. Bilal Koç Türk Hanedanı’nın Delhi Pazarındaki Dengedenetim Sistemi: Sultan Alaeddin Muhammed Halaci Örneği 15:55-16:15 Soner Ahmed (Doktorant) Ahiliğin Bulgar Topraklarında Yayılmasına Dair Toponimik Kanıtlar 16:15-16:30 Ergün Veren (Y.Lisans Öğr.) Dede Korkut Kitabı’nda Ahiliğin İzleri 16:30-16:40 Genel Tartışma Ara (15 Dk.) 16:55-17:55 21. Kapanış Oturumu (Ahi Evran Konferans Salonu) Genel Değerlendirme 16:55-17:10 Prof. Dr. Ali Torun Oturum Başkanı 17:10-17:25 Prof. Dr. Saffet Sarıkaya 17:25-17:40 Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı 17:40-17:55 Prof. Dr. Abdurrahman Güzel 17:55-18:10 Prof. Dr. Mustafa Keskin

HABER: FİLİZ İSLİM

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On