İCRA DAİRESİ 2018/484 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

6 Şubat 2019
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
112 defa okundu.
İCRA DAİRESİ 2018/484 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRŞEHİR

İCRA DAİRESİ 2018/484 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ ; Kırşehir, Merkez, Kayabaşı Mah. 4737 ada, 1 parselde kayıtlı, 17 bağımsız bölüm nolu mesken Nasuhdede Mahallesinde olup şehir merkezine uzaklığı 1.600 m’dir, cephesi güney-batıdır. Yapı betonarme karkas tipi olup, 1 yaşındadır, büyüklüğü 140 m2’dir. Kent Parkın batı karşısında, belediyeye ait spor tesislerinin 30 m.batısında, Ahi Evran Bulvarı bitimi kanal üstündeki köprü ve kulenin yaklaşık 100 m güneyindedir. Çelik kapı, PVC pençeler, mutfak dolabı, laminant parke zemini olan taşınmazda elektrik, su ve doğalgaz kullanımı için gerekli dağıtım hatları mevcuttur. Dış cephe montolama vardır. Yapı belediyenin her türlü alt yapı ve üst yapı imkanlarından faydalanmakla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla okul, dini ibadet yerlerine yakındır.

Arsa Payı : 432/17072 Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır

Yüzölçümü         :              2.134.00 m2

İmar Durumu    :              İmar planındadır

Kıymeti :              235.254.36 TL

K DV Oranı          :              % 0 (KDVden muaf)

Satış Yeri             : Kırşehir Adliyesi Denetim Serbestlik Müdürlüğü içindeki mezat salonu

/. Satış Günü : 02/05/2019 günü 14:(X) – 14:05 arası

  1. Satış Giinü : 31/05/20/9 giinü 14:00 – 14:05 arası

Satış şartlan : I-İhale açık artımıa suretiyle yapılacaktır. Birinci artımıanın yirmi gön öncesinden, artırma tanhinden önceki gün sonuna kadar esatis.uviip.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artumada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci attırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artınnadada malın tahmin edilen değerin %5() sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-            Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değcnn% 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu verme İtti lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenil. ( Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutan üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resini ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-            İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklanın özellikle faiz ve giderlere dair olan ıddialanııı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize hildinnelcri lazımdır: aksı takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-            Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra vc İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ilıalenin feshine sebep olan tüm alıcılar vc kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ilıale bedeli arasındaki farkları vc diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden ınülesclsilcn mesul olacaklardır. İhale farkı vc temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-            Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-            Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gömıüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/484 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/02/2019

Mahmut TÜRKMEN

İcra Müdür Yardımcısı

41246

BASIN NO:  26

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com