6 Ülkeden 48 Bilim İnsanının Katılımıyla Çalıştay Düzenlenecek

4 Ekim 2018
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
279 defa okundu.
6 Ülkeden 48 Bilim İnsanının Katılımıyla Çalıştay Düzenlenecek

6 Ülkeden 48 Bilim İnsanının Katılımıyla Çalıştay Düzenlenecek

 

ÇALIŞTAY Yürütme Kurulu Başkanı, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Bşk.Yrd. ve 23. ve 24.Dönem Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan, kayıp aydınlanmanın izinde: uluslararası imam mâtüridi çalıştayı ile ilgili yazılı bir basın bildirgesi yayımladı.

“İSLAM’IN HÂKİM OLDUĞU BÜTÜN COĞRAFYADA ZULÜM, TERÖR VE ŞİDDET BAŞ GÖSTERMEKTEDİR”

Batı medeniyeti, bilim, sanat, teknoloji ve sanayi gibi alanlarda insanlığa önemli katkılar sunmasına rağmen dünyada beklenen barış ve adaleti sağlamaktan maalesef çok uzak kalmıştır diye sözlerine başlayan Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanı, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Bşk.Yrd. ve 23. ve 24.Dönem Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan, “Yaşadığımız birçok olay ve gelişme uluslararası kamuoyunun insani sorun ve sıkıntılara ortak bir vicdan ile eşit ve adil tepki gösteremediğini ortaya koymuştur. Güçlü olanın haklı sayıldığı, haklı olanın ise sesini duyuramadığı bir ortamda yeni ve cesur seslerin yükselmesine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. İslam’ın hâkim olduğu bütün coğrafyada ise zulüm, terör ve şiddet baş göstermektedir. Asıl itibari ile barış, kardeşlik ve rahmet dini olan İslam ile terör ve şiddet kelimeleri yan yana getirilmeye çalışılmaktadır. Bu acı durum milyonlarca sivil ve masum insanın ölmesine, sakat kalmasına ve evlerinden uzaklara göç etmek zorunda kalmasına sebep olmuştur. Bu acı duruma rağmen İslam dünyası kendi içindeki bu sorunlara maalesef çözüm üretememiş, kendini ifade edip savunamamış ve çözümü kendi içinde değil hep başka yerlerde aramıştır”

“İNANÇ FARKLILIKLARI BİR MÜSLÜMANIN DİĞER BİR MÜSLÜMANI HİÇ ÇEKİNMEDEN ÖLDÜRMESİNE KADAR GİDEBİLMEKTEDİR”

“Geçmişte büyük bir medeniyet inşa etmiş olan ve bugün toparlanarak tekrar insanlığın umudu olması beklenen İslam dünyası maalesef günümüzde ciddi inanç ve düşünce farklılıkları yaşamaktadır. Bu düşünce ve inanç farklılıkları bir Müslümanın diğer bir Müslümanı hiç çekinmeden öldürmesine kadar gidebilmektedir. Bu sorunların merkezine inmek, analizini yapmak ve İslam düşünce tarihine önemli katkılar sağlamış kişilerin fikir ve düşünce dünyaları inceleyerek bu sorunların çözümlerine ışık tutmaya çalışmak hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir. Bu kişiler arasında yer alan ve Ehl-i Sünnet kelâmının kurucularından Ebû Mansûr el-Mâtürîdî İslam dünyasında 10. yüzyılda başlayan büyük aydınlanmanın merkezinde duran bir İslam bilginidir. İslâm’ın temel dinî disiplinlerden Kelam, Tefsir ve Fıkıh Usulü’ne dair görüşleriyle birleştirici bir din anlayışının çerçevesini çizmiş ve kendisinden sonra gelecek nesillerin önünü aydınlatmıştır. İslam’ı aklın ve fıtratın dini olarak tanımlayan; dinin dayandığı esaslar itibariyle rasyonel gücünü bir ‘dağ’dan daha sağlam gören; din üzerinden parçalanmayı ‘aşırılık’lar bağlamında eleştiren; iman dairesindeki herkese nihai hedef olarak ‘barışı/esenliği’ gösteren; İslam’ın kurtarıcı/esenliğe götüren mesajını ‘hakikat’ zemininde herkese bildirmeyi bir görev addeden İmam Mâtürîdî’nin, dinin birleştirici değil parçalayıcı bir kimlik olarak iş gördüğü, alt kimlikleri kendi bünyesinde toparlayıp birleştiren değil aksine daha da bölen ve çatıştıran bir enstrümana dönüştürüldüğü 21. Yüzyıl insanına verecek çok mesajı bulunmaktadır”

“İSLAM DÜNYASINDA YAŞANAN SORUNLARA IŞIK TUTULMASI SAĞLANACAK”

İmam Mâtürîdî ve savunduğu düşüncelerin günümüzde doğru anlaşılması, doğru yorumlanması ve geniş kitlelere etkin bir şekilde sunulması içinde yaşadığımız çağın sorunlarının üstesinden gelebilme ve İslam dünyasının birlikteliğine zarar veren algı ve yorumlara karşı durabilme noktasında önemli bir rol oynayacaktır diyen Çalıştay Yürütme Kurulu Başkanı, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Bşk.Yrd. ve 23. ve 24.Dönem Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan, “Bu amaçla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı uluslararası bir çalıştay düzenleme kararı almış ve hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Çalıştayın amacı İmam Mâtürîdî’nin düşünce dünyasını anlamak; akıl, hikmet, adalet, özgürlük ve ahlak gibi temel kavramlar üzerinden bu düşünce dünyasının günümüz İslam dünyasında yaşanan sorunlara ışık tutmasını sağlamaktır. ‘Kayıp Aydınlanmanın İzinde’ sloganı ile kamuoyuna duyurulan çalıştayın, tarihte olduğu gibi yeni bir Türk-İslam medeniyeti kurma fikrinin temelini inşa etmesi beklenmektedir. Çalıştay 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecektir. Yürütme Kurulu 6 kişiden oluşmaktadır. Başkanlığını 23. ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili ve aynı zamanda Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah ÇALIŞKAN yapmaktadır. Çalıştayın Bilim Kurulu ise 15 bilim insanından oluşmaktadır. Başkanlığını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN yapmaktadır. Çalıştaya Türkiye’de ve dünyada İmam Mâtürîdî ile ilgili bilimsel çalışmaları olan kişiler davet edilmiştir. Çalıştaya ABD, Almanya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan 6, ülkemizin çeşitli üniversitelerinden de 42 olmak üzere toplam 48 bilim insanı katılacaktır”

“TEBLİĞLER MÜZAKERE EDİLECEK”

“Toplantıda İmam Mâtürîdî’nin düşünceleri 4 ana tema üzerinde müzakere edilecektir: AKIL, ADALET, HİKMET ve ÖZGÜR İRADE. Çalıştayın ilk gününde ABD Emory Üniversitesi’nden Dr. Philip C. DORROLL, Mâtürîdî’de Metafizik Tasavvur: ADALET ve Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hülya ALPER’ in ise Mâtürîdî’ de Epistemolojik Tasavvur: AKIL konu başlığı ile sunacakları tebliğ müzakere edilecektir. Çalıştayın ikinci gününde ise Harran Üniversitesi’nden Dr. Sami ŞEKEROĞLU Mâtürîdî’de Ahlaki Tasavvur: HİKMET ve Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sönmez KUTLU’nun Mâtürîdî’de İnsan ve Toplum Tasavvuru: ÖZGÜR İRADE konu başlıklarında sunacakları tebliğler müzakere edilecektir”

“İSLAM DÜNYASI KENDİ KÖKLERİNİ KEŞFETMEK İÇİN NELER YAPMALIDIR?”

“Çalıştay sonucunda İslam dünyasında yaşanan sorunlara ve yeni bir Türk-İslam medeniyeti inşasına yönelik tüm dünyaya somut bir yol haritası sunulması beklenmektedir. İslam’ın temel ve vazgeçilmez değerleri etrafında birlik ve beraberlik nasıl sağlanabilir? İslam dünyası kendi köklerini keşfetmek için neler yapmalıdır? Müslümanlar arasında sevgi, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirmek için atılması gereken adımlar nelerdir? İslam’ın terör ve şiddet dini olmadığını; akıl, ahlak, adalet, bilgi, hikmet, barış ve özgürlük dini olduğunu göstermek için neler yapılmalıdır? İslam dünyasının tekrar özgüvene kavuşması, aktör ve özne olarak tekrar tarihe yön verebilmesi için atılması gereken somut adımlar nelerdir? Yeni bir Türk-İslam medeniyeti inşa etmek için bugünden hangi temeller atılmalıdır? Çalıştayda tüm bu ve benzeri sorulara cevap aranacak ve kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri bir rapor halinde kamuoyuna ve ilgili makamlara sunulacaktır” dedi.

HABER: SÜMEYYE ŞAHİN

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN

Nude straight boys with monster cocks gay Fucking the Nerd - straight, boys, Nude Nasty Gay fuck 1 - Nasty, fuck, Gay Blacks On Boys - Gay Bareback BBC Nasty Gay Fuck 08 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Hardcore Interracial Gay Fuck Video 13 - Blacks, On, Boys Blacks On Boys - Nasty Hardcore Interracial Gay Fuck 02 - Boys, Blacks, On