6. Avlak sahası Kiralanacak

18 Şubat 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
796 defa okundu.
6. Avlak sahası Kiralanacak

hirfanli3

 

Kaman İlçesi Hirfanlı Baraj Gölü 6. Avlak Sahasının İstihsal Hakkı 5 Yıl Süre İle Kiraya Verilecek

 

Kırşehir ili Kaman ilçesi Hirfanlı Baraj Gölü 6. Avlak sahasının istihsal hakkı 5 yıl süre ile kiraya verileceğine dair ilan metni yayınladı: Gıda Tarm ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan metinde: “Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Hirfanlı Baraj Gölü 6. avlak sahasının avlanma hakkı 5 yıl süreli olarak kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1- Hirfanlı Baraj Gölü 6. avlak sahasının 1. yıl tahmini kira bedeli  36.923,00 olup 5 yıllık tahmini kira bedeli 184.615,00 dir. Geçici teminat bedeli  5.538,45 dir.

2- İkinci ve takip eden yılların yıllık kira bedeli bir önceki yılın kira bedeli üzerine Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici fiyat endeksi (ÜFE- bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle İl Özel İdaresi tarafından tespit ve tahsil edilecektir.

3- İlk yıla ait kira bedeli ve sonraki yıllara ait kira bedelleri 2 eşit taksitte tahsil edilecektir.

4- Anılan göl üretim bölgesinde kurulmuş olmak ve idari, mali ve hukuki yönden denetlendiklerini ve yasal olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini yetkili bakanlık Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin yazıları ile belgelendirilmesi halinde kooperatif birliği, kooperatif ve köy birliklerine, bu tüzel kişiliklerden müracaat olmaması halinde şahıslara “…Su ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik”’in 7. maddesinin 3.fıkrasına göre tespit edilen kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden istekliye kiraya verilir.

  1. a) İhale 08 / 03 / 2017  tarihinde Çarşamba günü, saat:10:00’de Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı salonunda
  2. b) “…Su ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik”’in 7. maddesinin 3. bendinde açıklanan kuruluşların müracaat etmemesi veya istenilen şartları taşımamaları halinde, diğer isteklilere de da açık olacak şekilde aynı gün ve saatte aynı yönetmeliğin 7. maddesinin 3. bendi uyarınca yapılacaktır.

5- İhale üzerinde kalan kiracıdan, 5 yıllık  ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınacaktır.

6- İsteklilerin dilekçe ile birlikte; 5 yıllık ihale tahmini bedelinin %3’ü oranında geçici teminata ait belge, kanuni ikametgâh belgeleri, ihale dosyasının satın alındığına dair belgelerini, Kooperatif Birliği, Kooperatif İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden, köy Birlikleri İçin ise Kaymakam / Valiliklerden alacakları belgeyle birlikte ihaleye girecek şahsa verilmiş yetki belgesi ve kararı ile birlikte yetkili kılınan kişinin noter tasdikli imza sirküsünü, ticaret sicil gazetesini, ticaret sicil müdürlüğünden alınmış yetki belgesini ihale saatinde önce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

7-         a)  Bu işe teklif verecekler kendi adlarına katılacak iseler kendisine ait imza sirküsü (noter tasdikli) T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı sureti.

  1. b) Tüzel kişi adına katılacak ise katılacak şahsın yetki belgesi, imza sirküsü, yetki verenlerin imza sirküleri (noter tasdikli)
  2.          c) Tüzel kişilerde yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdikli vekâletnameyi vermeleri gerekmektedir.

8- İhale ile ilgili şartname ve diğer belgeler, mesai saati içerisinde bedelsiz olarak görülebilir İhale şartnamesi ve ekleri Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 100,00 bedelle alınabilir.

9-  Posta ile yapılacak tekliflerde postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

10-  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.” ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelime:
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN