2015 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ AÇIKLANDI

22 Mayıs 2015
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
572 defa okundu.
2015 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ AÇIKLANDI

fft99_mf5487015

2015 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri, 8 Nisan 2015 Çarşamba tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2015-495 Karar Sayılı 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve 12 Mayıs 2015 Salı tarih ve 29353 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2015/17 Tebliğ nolu Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği ile yürürlüğe girdi. Bu karar ve tebliğe göre;

A.Anaç Sığır Ve Manda Yetiştiriciliği Desteğinden Yararlanacak Olanlar şöyle ifade edildi:

1-Bu destekleme 31 Aralık 2015 tarihi itibari ile en az 5(Beş) baş Anaç Sığıra sahip Örgütlü yetiştiricilere yılda bir kez olmak üzere verilir.(Birliklere tüzel kişilik olarak üye olan kooperatifler tek işletme olarak kabul edilir.)

Anaç Manda Desteklemesinde Birlik bulunmayan İllerde Örgütlülük ve hayvan sayısı şartı aranmaz.

Müracaat Şekli, Yeri ve Zamanı:

1-Anaç Sığır Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Üretici örgütleri üyeleri adına 01 Aralık 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat eder.

2- Anaç Manda Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler 01 Kasım 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında şahsen başvuru dilekçesi ile İl/İlçe Müdürlüklerine Müracaat eder.

3-Müracaatında usule ilişkin eksiklikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve 10(On) gün içerisinde eksikliğini tamamlaması istenir.

        İstenecek Belgeler:

1-Anaç Sığır Desteklemesinde, Örgütler; ekinde başvuruda bulunan üyelerin listesi ile üye oldukları Merkez Birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan dilekçe ile İl/İlçe Müdürlüklerine başvururlar.

2-Anaç Manda Desteklemesinde ise yetiştiriciler ekinde Türkvet işletme tescil belgesi bulunan dilekçe ile İl/İlçe Müdürlüklerine başvurur.

       Desteklemeden Yararlanacak Hayvanlarda aranan Şartlar: 

1-Anaç Sığır Desteklemesinde Sığırlar ve İşletmeler Turkvet ve e-ıslah veri tabanına, Anaç Manda Desteklemesinde ise Mandalar Turkvet veri tabanına 31/12/2015 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

2-Anaç Sığırlar Kültür Irkı veya Kültür Irkı Melezi olmalıdır.

3-Anaç Sığırlara 1/11/2014-31/12/2015 tarihleri arasında Ülkemizde suni tohumlama veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15 Şubat 2016 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Ancak 1 Kasım 2014-31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılan, bu tohumlamadan buzağıların olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2015 yılı anaç sığır desteklemesi kapsamına alınmaz. 14(on dört) aylık(420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

4-Anaç Sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle aynı işletmede kayıtlı ve canlı olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, Anaç mandalar ise Türkvet Kayıt Sistemine 1 Ekim 2015 tarihinden önce müracaat eden işletmeye gelmiş olmalıdır. Desteklemeler işletme numarası üzerinden işlem yapılır.

5-Yetiştiriciler işletmelerindeki Anaç Mandalar ile desteklemeye esas kayıtlarını 31 Aralık 2015 tarihine kadar Türkvet veri tabanında güncellenmesinden ve belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmak ile sorumludur.

6-Anaç Sığır Desteklemesinde; Anaç Sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri; Türkvet ve e-Islah, diğer bilgileri ise e-Islah kayıt sisteminden alınır.

7- Soy kütüğü desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler; 1 Ekim 2015 tarihine kadar soy kütüğüne kayıt yaptırmış olmalı ve 2015 de ay olarak üye olduğu sürenin 2/3 ü kadar da işletmesinde süt ölçümlerini yaptırmış olmalıdır. Ayrıca Soy kütüğü ve Döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymakla yükümlüdür. Bu şartları sağlamayan ve talimatları

sağlamayan üretici ile 1 Ekim 2015 tarihinden sonra üye olanlara Soy kütüğüne verilen fark ödenmez. Saf etçi anaç sığırlara soy kütüğü farkı ödenmez.

8-Yetiştiriciler işletmelerindeki Anaç Sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarını 31 Aralık 2015 tarihine kadar Türkvet ve e-Islah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur. Bu  tarihe kadar her iki veri tabanında  sürü mevcudunu güncelletmeyen  ve/veya anaç sığırını kaydettirmeyen yetiştiricilerin, sürü mevcudu itiraz hakkı bulunmamaktadır.

      Destekleme Ödemesine İlişkin Çalışmalar:

Anaç Sığır için ;

1-Türkvet veri tabanının 31 Aralık 2015 tarihli, e-Islah veri tabanının ise 31 Aralık 2015 ve 15 Ocak 2016 tarihli verilerinden yararlanılarak tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 20 Ocak 2016 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 İl/İlçe Müdürlüklerinde 10 (On) gün süre ile askıya çıkartılır.

2-Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan haller hariç icmal-1 bilgileri doğru kabul edilir. Daha sonraki itirazlar dikkate alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

3-Yapılan itirazlar İl/İlçe Müdürlüklerince değerlendirilerek; e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin 15 Şubat 2016 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır.

4-Hayvan Mevcudu ile ilgili itirazlar kabul edilmez.

        Anaç Manda için ;

1-Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda İl/ilçe Müdürlüklerince hazırlanan icmal-1(askı listeleri) 15 Ocak 2016 tarihinden itibaren 10 (On)  gün süre ile askıya çıkartılır.

2-Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan haller hariç icmal-1 bilgileri doğru kabul edilir. Daha sonraki itirazlar dikkate alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

3-Yapılan itirazlar İl/İlçe Müdürlüklerince değerlendirilerek 15 Şubat 2016 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanır.

          Anaç Sığır Ve Manda Desteklemesi Birim Fiyatları

1 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır desteklemesi 225 TL/Baş

2 Etçi ırklar anaç sığır desteklemesi 350 TL/Baş

3 Anaç Manda desteklemesi 400  TL/Baş

4 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave desteklemesi 70 TL/Baş

NOT: Anaç sığır başına ödeme birim miktarı, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50′ sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.(Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanır.)

       B. Anaç Koyun-Keçi Desteği

       Yararlanacak Olanlar:

1-Damızlık Koyun-Keçi Birliğine kayıtlı, hayvanlarını Koyun Keçi Kayıt Sistemine(KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine(KKBS) kayıt ettiren. Koyun ve Keçi yetiştiricilere yılda 1(bir) kez anaç hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

        Müracaat Şekli, Yeri ve Zamanı:

1-Anaç Koyun-Keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticiler; KKKS’ de işletme ve hayvan bilgilerini güncelleyerek, ekinde güncellenmiş hayvan kulak numaraları listesi bulunan destekleme başvuru dilekçesi ile 01 Eylül 2015-30 Kasım 2015 tarihleri arasında üyesi olduğu birliğe başvurur.

2-Birlikler, üyelerinin dilekçeleri ekindeki hayvan listesi ve işletme bilgilerinin kontrolünü 27 Kasım 2015 tarihine kadar KKKS ve KKBS’ de yapar, hatalı yada eksik kayıtların olması durumunda İl/İlçe Müdürlüklerine bildirerek, KKKS’de gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar ve üyeleri adına destekleme başvurusunda bulunur

3-Damızlık koyun ve keçi birlikleri, 1 Eylül 2015-27 Kasım 2015 tarihleri arasında yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin müracaatıyla uyumlu olup olmadığını  KKBS ve KKKS’den kontrol ederek KKKS’ ye kişi bilgilerini aktarır, üyelerinin başvurusunda belirttiği hayvan sayısını KKBS’ ye  kaydeder.

4-Birlikler, KKKS’ den KKBS’ ye aktarılmış olan, 27 Kasım 2015 tarihli verilere göre; 16 Ocak 2016 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine aktarır, KKBS’ den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak dilekçe ekinde, CD7DVD ortamında İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat eder.

5-Farklı illerde işletmeleri olan yetiştiriciler,(göçer hayvancılık yapanlar hariç) işletmelerinin bulunduğu İl birliği aracılığıyla her işletme için ayrı ayrı müracaat eder.

        İstenecek Belgeler:

1-Yetiştirici birlikleri üyeleri adına, ekinde KKBS’ den bilgilerin(isim, hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi) kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe,

2-Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.

Desteklemeden Yararlanacak Hayvanlarda aranan Şartlar:

1-Anaç koyun ve keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz.

2-Anaç koyun ve keçiler 01 Eylül 2014 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.

3-16 Ocak 2016 tarihinden sonra yapılan  il içi nakillerde, destekleme müracaatı yapılan il/ilçeden çıkış esnasındaki nakil belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanması halinde nakil belgesi, il dışı nakillerde ise il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen veteriner sağlık raporu yerinde tespit olarak kabul edilir.

4- Birlikler tarafından il/ilçe müdürlüklerine teslim edilmiş olan müracaat listesinde bulunmayan yetiştiriciler desteklemeden yararlandırılmaz.

5-Destekleme ödemesi Anaç Koyun Keçinin 27 Kasım 2015 tarihinde KKKS ve KKBS’ de aynı işletmede olması şartıyla bulunduğu işletme sahibine yapılır. Hayvanların 27 Kasım 2015 tarihi sonrasında İl/İlçe Müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunludur.

       Destekleme Ödemesine İlişkin Çalışmalar:

1-Bu Tebliğ’de yer alan şartlar doğrultusunda hazırlanan icmal-1(askı listesi), İl/İlçe Müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 10 (On) gün süreyle askıya çıkarılır, itirazlar değerlendirilir.

2-Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan haller hariç icmal-1 bilgileri doğru kabul edilir. Daha sonraki itirazlar dikkate alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

3-Desteklemeler; desteklenecek hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olmamak il/ilçe müdürlüklerince yapılan tespitteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.

4-Desteklemeye esas bilgilerde KKKS kayıtları esas olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden(ölüm, kesim, satış v.b.) ve kayıtlarının doğruluğundan yetiştirici sorumludur.27 Kasım 2015 tarihinden sonra KKKS’ ye kaydedilen veya güncellenen işletmeler ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.

5-Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS’ ne aktarılmasından birlikler sorumludur.

6- Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

7-Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.

8-Askı süresince icmal-1 için yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç 10 (On) gün içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerince değerlendirilir. Bu süre içerisinde KKBS’ aktarılmış ancak icmal-1 aktarılmamış hayvanların destekleme ve tebliğ şartlarını taşıma halinde değerlendirme yapılır.

Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolü:

1-Göçer yetiştiriciler, il içi nakillerinde nakil belgesi ile, il dışı nakillerinde ise Veteriner Sağlık Raporu ile hayvanlarının bulunduğu yerin İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat ederek hayvan tespitlerini yaptırırlar.

2-Tespiti yapan il/ilçe müdürlüğü, hazırlanan tespit tutanaklarını işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

3-İşletmelerin kayıtlı olduğu il/ ilçe müdürlükleri ise kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını dikkate alarak desteklemeyle ilgili işlemleri yapar.

4-İl dışı nakillerde veteriner sağlık raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

5-Göçer yetiştiriciler, işletmenin kayıtlı olduğu ildeki il birliği dışındaki birliklere müracaat edemezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla yapılır.

6-Göçer yetiştiriciler, 27/11/2015 tarihi ve öncesinde meralara yapılan sevk işlemlerinde KKKS’ de hayvan sahibinin değişmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz.

Anaç Koyun Ve Keçi Desteklemesi Birim Fiyatları

Anaç Koyun-keçi desteklemesi      22 TL/Baş

C-Buzağı Desteği

Yararlanacak Olanlar:

1-E-Islah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı Saf Kültür ırkı veya melezi sığırların aynı ırk boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmalıdır.

2- E-Islah’ a kayıtlı yerli ırk ve melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılarda aynı ırktan olma şartı aranmaz.

3- E-Islah’ a kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır.

4-Tüm buzağılar 2015 yılı doğumlu ve Türkvet’ te kayıtlı olmalıdır.

5-Dişi buzağılara Brucella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvete kaydedilmiş olmalıdır.

6-İşletmenin e-ıslah’ a kayıt tarihinden önce doğan buzağı destekten faydalanamaz.

7-Desteklemeden her buzağı bir kez faydalanır.

8-İkiz veya üçüz doğan her buzağı desteklemeden faydalanır.

9-Buzağı doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletme e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

10-Buzağının doğumunu sağlayan suni tohumlama buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde Ülkemizde yapılmış olmalıdır ve tohumlama bilgisinin e-ıslaha veri tabanına kayıt edilmiş olması zorunludur.

11-14 aylık(420 gün) yaştan küçük tohumlanan hayvanların buzağısı desteklemeden faydalanamaz.

12-Türkvet ve e-ıslaha kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğum ve yavru atıkları desteklemeden faydalandırılmaz. E-ıslah ve Türkvete kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar desteklemeden faydalandırılır.

13-Yetiştiriciler buzağılarını zamanında küpeletip Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kayıt ettirmekten sorumludur. Belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

Müracaat şekli, yeri ve zamanı:

1-Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden; soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile,Ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen İl/İlçe Müdürlüklerine 01/10/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında dilekçe ile başvuruda bulunurlar.

Destekleme Ödemesine İlişkin Çalışmalar:

1- Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinden 15/01/2016 tarihli verilerden, 25/01/2016 tarihine kadar Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1(askı listesi) e-ıslah veri tabanında hazırlanır ve İl/İlçe Müdürlüklerince 10(On) gün askıya çıkarılır.

2- Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan haller hariç icmal-1  deki bilgileri doğru kabul edilir. Daha sonraki itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirilmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler

yapılır, eksiklikler giderilir.

3- 01/07/2016 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2016 Temmuz ayının ilk haftası  Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için(icmal-2 de destekleme alan buzağılar hariç) desteklemeye esas icmal-3(askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri tabanında hazırlanır ve yayınlanır. İl/İlçe Müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, 10(On) gün süreyle askıya çıkartılır.

4- Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan haller hariç icmal-3 deki bilgileri doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

                   Buzağı Desteklemesi Birim Fiyatları

1 Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı desteği   75 TL/Baş

2  Döl kontrolü projesi kapsamında suni tohumlamadan doğan buzağı            ilave desteği    35 TL/Baş

3 Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk (Etçi ırk:Charolais, Brangus, Belçika Mavisi, Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen Angus ve RedAngus)boğa spermasıyla suni tohumlamadan doğan buzağı ilave    75 TL/Baş

         C-Malak Desteği

Yararlanacak Olanlar:

1-Manda birliği olmayan illerde İl/İlçe müdürlüklerine şahsen başvurusu bulunan ve hayvanları Türkvet’e kayıtlı yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılır.

2-Tüm mandalar 2015 doğumlu ve Türkvet’e kayıtlı olmalıdır.

3-Her malak için bir kez ödeme yapılır.

4-Çoklu doğumlarda her bir malak için destekleme ödemesi yapılır.

5-Türkvet’e kayıt edilmeden ölen, kesilen veya satılan mandalar ile ölü doğan ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz.Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen,kesilen veya satılan yavrular için destekleme ödemesi yapılır.

6-Malakların zamanında küpeletilmesi, Türkvet’e kaydettirilmesi ve destekleme başvurusu yapılmasından yetiştiriciler sorumludur.

Müracaat şekli, yeri ve zamanı:

1- Malak desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında İl/İlçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat eder.

2-Müracaatında usule ilişkin eksiklikler bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve 10(on) gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

İstenecek Belgeler:

1-Başvuru dilekçesi.

Destekleme Ödemesine İlişkin Çalışmalar:

1-Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda İl/İlçe müdürlüklerince İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/01/2016 tarihinden itibaren 10(on) gün süreyle askıya çıkartılır.

2- Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan haller hariç icmal-1  deki bilgileri doğru kabul edilir. Daha sonraki itirazlar dikkate alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.Yapılan itirazlar İl/İlçe müdürlüklerince değerlendirilerek 01/02/2016 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltilmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

3-Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM web sitesinde yayınlanır.

Malak Desteği                    150 TL/Baş

Açıklama

İl Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri 2015 Birim Fiyatları Listesinin:

1. Maddesi; ÇKS, Diğer Ürün Teşvik İşlemleri(MGD, TAD ve Tabii Afetler Hariç) ile Hayvancılık Desteklemeleri İçin Her Bir Dosya Bedeli: 10 TL,

2. Maddesi; Ürün ve Hayvancılık Desteklemelerinden Örgüt ve Birlikler Aracılığıyla Toplu Yapılan Başvurularda Her Bir Yetiştiriciden Ayrı Ayrı Dosya Bedeli(Et ve Süt Destekleme Dosyalarında Müracaat Sayısına Bakılmaksızın Yılda Tek Bir Dosya Bedeli Alınacaktır.): 10.00 TL  alınır.

Not

Desteklemeler ile ilgili daha geniş bilgi için;

8 Nisan 2015 Çarşamba tarih ve 28320 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2015-7495 Karar Sayılı 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı,

12 Mayıs 2015 Salı tarih ve 29353 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2015-17 Tebliğ nolu Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği,

3- İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden,

4-  İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılabilir.

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN